KARIERA W FIRMIE EPSON

Kariera w firmie Epson

Naszą misją jest tworzenie coraz lepszych produktów dla lepszej przyszłości. Marzymy o przyszłości bardziej przyjaznej dla środowiska i korzystniejszej dla wszystkich. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy najlepszych ludzi, którzy z pasją potraktują naszą misję i będą dumni z tego, kim jesteśmy.

Jedynym sposobem na pozyskanie i zatrzymanie utalentowanych ludzi jest zapewnienie im satysfakcjonującej, ciekawej i dobrze płatnej pracy. Dzięki zaangażowaniu pracowników ciągle przesuwamy granice możliwości technologicznych i przyczyniamy się do tworzenia coraz inteligentniejszych rozwiązań, które służą wszystkim.

Pomoc dotycząca składania aplikacji

Dostępne stanowiska

Poznaj nas lepiej

Jesteśmy dumni z tego, jak wiele osób rozwija w firmie Epson wieloletnie kariery, a niektórzy są lub byli z nami przez ponad 20 lat. Ta mieszanka wiedzy i doświadczenia w połączeniu z rosnącą liczbą nowych pracowników przechodzących ze świeżym spojrzeniem z innych organizacji pomaga nam w ciągłym rozwoju.

“Pracując w firmie Epson, zawsze staramy się przekraczać oczekiwania. Naszym celem jest oferowanie wyłącznie produktów o najwyższej jakości i najlepszej obsługi klienta.”

Poznaj kilku naszych pracowników

 • System nagradzania

  Wiemy, jak ważne jest zadowolenie z pracy, dlatego dbamy o to, by życie zawodowe pracowników było satysfakcjonujące i przynosiło im wymierne korzyści. Rozumiemy również, że konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia motywacyjne są bardzo ważne w kontekście przyciągania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych ludzi.

  Niezależnie od lokalizacji nasi pracownicy otrzymują atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasz plan wynagrodzeń i nagród był na tyle atrakcyjny, aby przyciągać największe talenty. Epson oferuje bogate pakiety świadczeń dostosowanych do rynków, na których pracujemy. Każdy pracownik otrzymuje także zniżki na zakup produktów Seiko i Epson.

 • Równe szanse

  Epson dokłada wszelkich starań, by zapewniać równe szanse zatrudnienia; stosujemy procedury i praktyki antydyskryminacyjne. Zwalczamy wszelkie formy dyskryminacji, w tym na tle rasy, wieku, płci, wyznania, koloru skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, społecznego, przynależności narodowej, stanu cywilnego, predyspozycji genetycznych i wszelkich innych aspektów chronionych przez obecnie obowiązujące prawo.

Recenzje i oceny pracowników

Good Recruitment Campaign pomaga organizacjom sprawdzić skuteczność aktualnych metod rekrutacji oraz odświeżyć wykorzystywane strategie w celu przyciągnięcia odpowiedniego kandydata.

GRC

Często zadawane pytania

 • Co należy zrobić przed wysłaniem aplikacji?

  Rozważ wszystkie „za” i „przeciw” pracy u nas. Zastanów się, czy to jest praca, która Ci odpowiada, oraz czy posiadasz doświadczenie i umiejętności potrzebne, by ją skutecznie wykonywać. Czy Epson to dobra firma dla Ciebie, i czy lokalizacja Ci odpowiada? Czy masz prawo do podjęcia pracy w miejscu, w którym znajduje się wybrane stanowisko pracy?

  Przeczytaj dokładnie ogłoszenia o pracy i podaj dokładne, prawdziwe informacje, ponieważ są one konieczne na etapie selekcji kandydatów.

 • Z kim mogę się skontaktować, jeśli pojawi się problem z wypełnieniem aplikacji?

  W razie jakichkolwiek problemów napisz na adres talentlink@epson.eu

 • Kiedy dowiem się więcej na temat wynagrodzenia?

  Rozumiemy, że pakiet wynagrodzeniowy jest ważnym aspektem podczas szukania nowej pracy. Jeśli Twoje początkowe zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pracownik działu kadr lub członek zespołu ds. rekrutacji skontaktuje się z Tobą, aby poznać Twoje oczekiwania względem wynagrodzenia.

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikom?

  Pakiety świadczeń różnią się w zależności od kraju. Pracownik naszego działu kadr lub specjalista z zespołu ds. rekrutacji przedstawi szczegółowe informacje na temat pakietów świadczeń dostępnych w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko.

 • Jak przygotować się do rozmowy?

  Warto zacząć od zapoznania się z materiałami na stronach Epson, by lepiej nas poznać. Zachęcamy do przeczytania informacji o różnych seriach produktów i lokalizacjach oddziałów na całym świecie. Przed pierwszą rozmową zapoznaj się ze swoim CV oraz szczegółami dotyczącymi stanowiska.

  W przypadku rozmowy na drugim etapie przygotuj się do opisania przykładów wykonanych przez Ciebie zadań lub projektów. Wywiady tego typu zwane są wywiadami kompetencyjnymi lub wywiadami ustrukturyzowanymi opartymi na faktach. Jeśli zaprosimy Cię na drugą rozmowę, przygotuj się do wykonania ćwiczenia lub przedstawienia prezentacji sprawdzających Twoje kompetencje. Wszystkie niezbędne informacje otrzymasz z wyprzedzeniem od naszego zespołu rekrutacyjnego lub działu kadr.

 • Na czym polega wywiad kompetencyjny?

  Wywiad kompetencyjny można także nazwać:

  • sytuacyjnym
  • behawioralnym
  • ustrukturyzowanym
  • opartym na faktach

  Wywiady kompetencyjne opierają się na założeniu, że wyniki osiągane w przeszłości są najlepszym sposobem na prognozowanie wyników przyszłych. Poprosimy Cię o podanie przykładów sytuacji, w których uczestniczyłeś(-aś) osobiście oraz szczegółowe opisanie każdej z nich, aby potwierdzić Twoje kompetencje w danej roli.

 • Jak mam odpowiadać na pytania podczas wywiadu kompetencyjnego?

  Zastosuj podejście STAR:

  • Sytuacja
  • Zadanie
  • Działanie
  • Wynik

  Sytuacja/zadanie – opisz dokładnie sytuację, w której się znalazłeś(-aś) lub zadanie, które miałeś(-aś) wykonać. Musi to być sytuacja, która wydarzyła się w przeszłości: w pracy, na etapie edukacji lub w roli wolontariusza.

  Działanie – przedstaw działania, które rzeczywiście podjąłeś(-jęłaś), nie takie, które mogłeś(-aś) wykonać. Jeśli pracowałeś(-aś) w zespole, opisz swoją rolę w nim. Osoba przeprowadzająca rozmowę chce poznać Twoją rolę i Twoje działania, nie działania zespołu.

  Wynik: opowiedz o tym, co się działo i czy udało Ci się osiągnąć cel. Jeśli nie udało się osiągnąć celu, opowiedz o tym, czego udało Ci się nauczyć podczas realizacji projektu.

 • Jak się ubrać na rozmowę?

  Elegancko. W firmie Epson obowiązują zasady dotyczące ubioru.

 • Co muszę przynieść na rozmowę?

  Na drugą rozmowę należy przynieść dokument poświadczający prawo do podjęcia pracy na wybranym stanowisku. Musimy zobaczyć oryginały dokumentów, np. paszport, dowód osobisty, odpis aktu urodzenia itp.

  W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym pracownikiem działu kadr lub z rekruterem odpowiedzialnym za rekrutację na dane stanowisko.

 • Kiedy mogę się spodziewać kontaktu ze strony pracownika firmy Epson po odbyciu rozmowy?

  To zależy od stanowiska. Zapewniamy jednak, że bardzo doceniamy zainteresowanie pracą w firmie Epson i wszyscy kandydaci otrzymają od nas szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na temat wyników rozmów.

Poznaj nasze produkty

 • Epson WorkForce Enterprise

  Epson
  WorkForce Enterprise

 • Rozmiar ekranu ma znaczenie

  Rozmiar ekranu
  ma znaczenie

 • Epson CeBIT 17 – roboty przyszłości

  Epson CeBIT 17 –
  roboty przyszłości

Dołącz do nas

Dowiedz się więcej na temat działalności firmy Epson i weź udział w naszych działaniach i wydarzeniach.


Uprzejma prośba do agencji pośrednictwa pracy

Firma Epson posiada wewnętrzny zespół rekruterów, co oznacza, że tylko sporadycznie korzystamy z usług agencji pośrednictwa pracy. W takich sytuacjach Epson Europe B.V. korzysta z listy preferowanych usługodawców w zakresie rekrutowania pracowników na czas nieokreślony, określony i tymczasowych we wszystkich regionach, w których prowadzimy działalność. Nie mamy obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz agencji zgłaszających nam kandydatów, jeżeli agencja nie ma podpisanej umowy ze spółką Epson Europe B.V. i nie otrzymała zamówienia na rekrutację kandydatów od naszego zespołu ds. rekrutacji lub działu kadr.

W związku z tym uprzejmie prosimy o niezgłaszanie ofert do naszego zespołu ds. rekrutacji, działu kadr, ani menedżerów w jakichkolwiek oddziałach.

Jeśli chcą Państwo współpracować z nami w charakterze preferowanego dostawcy usług, prosimy o wysłanie oferty wyraźnie opisującej Państwa specjalizację i propozycję współpracy na adres emear_resourcingpartners@epson.eu.