Metodologia użyta w Kalkulatorze całkowitego kosztu eksploatacji EcoTank ITS

Kalkulator całkowitego kosztu eksploatacji EcoTank ITS („Kalkulator TCO”) wskazuje całkowity koszt eksploatacji na podstawie początkowego kosztu zakupu sprzętu oraz bieżących kosztów zakupu atramentów i tonerów w zmiennym okresie. Należy pamiętać, że dodatkowe koszty zmienne, takie jak np. zakup innych materiałów eksploatacyjnych, serwisowanie, pobór mocy i wymiana części, mogą wpłynąć na koszt całkowity.

Porównanie względem 20 najpopularniejszych monochromatycznych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych A4, 20 najpopularniejszych kolorowych laserowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz 20 najpopularniejszych atramentowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych A4; dane o popularności modeli pochodzą z raportu IDC o liczbie wydruków w regionie EMEA (II kw. 2019 r.). Średnia cena sprzedaży drukarek i materiałów eksploatacyjnych w USD ($) pochodzi z raportu IDC o liczbie wydruków na urządzeniach peryferyjnych w regionie EMEA (dane za II kw. 2019 r.) oraz raportu IDC o zużyciu materiałów eksploatacyjnych w regionie EMEA (dane za 2 poł. 2019 r.). Koszt jednej strony obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży materiałów eksploatacyjnych podzielonej przez wydajność druku podawaną przez producentów w oficjalnie dostępnych informacjach.

Parametr „Średnia dla rynku” to łączna uśredniona wartość dla wszystkich 20 modeli użytych w Kalkulatorze całkowitego kosztu eksploatacji. Wszystkie dane techniczne i dotyczące wydajności pozyskano z publicznie dostępnych informacji, w tym broszur i stron internetowych samych producentów.

Kalkulator EcoTank ITS przedstawia tylko porównania z określonymi drukarkami firmy Epson ITS i nie może służyć jako ogólne narzędzie do porównywania innych drukarek firmy Epson.

Drukarki Epson EcoTank ITS są przeznaczone głównie dla użytkowników biznesowych i użytkowników domowych drukujących większe ilości, więc liczby i wartości podane w kalkulatorze EcoTank ITS odpowiadają tej przewidywanej intensywności użytkowania.

Kalkulator EcoTank ITS nie ma zastępować informacji podanych przez sprzedawcę ani szczegółowych danych technicznych dostarczanych wraz z produktem.

Kalkulator EcoTank ITS służy wyłącznie do tworzenia wartości szacunkowych. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i ścisłość danych zamieszczonych na tej stronie, firma Epson nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności i aktualności tych danych. Potencjalni klienci powinni podjąć kroki w celu zweryfikowania dokładności ważnych danych, które mogą mieć zasadniczy wpływ na ich działalność, i nie powinni polegać jedynie na danych podanych na tej stronie.

Znaki towarowe i logotypy konkurentów zamieszczone w tej witrynie zostały wykorzystane wyłącznie do zagwarantowania rzetelnego porównania produktów. Wszelkie obrazy prezentujące produkty konkurencyjne służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie przedstawiają właściwych, oferowanych obecnie modeli urządzeń.

Wszystkie dane techniczne i dotyczące wydajności pozyskano z publicznie dostępnych informacji, w tym broszur i stron internetowych samych producentów.

Obliczenia cenowe nie uwzględniają podatku VAT oraz kosztów dostawy. Ceny mogą ulegać zmianie ze względu na warunki rynkowe.

W kalkulatorze EcoTank ITS uwzględniono 20 najpopularniejszych konkurencyjnych modeli wg raportu IDC o liczbie wydruków na urządzeniach peryferyjnych w regionie EMEA (dane za II kw. 2019 r.). Przyjęto następujące kryteria wyboru:

  • Monochromatyczna drukarka laserowa A4, 1–20 str./min
  • Kolorowa drukarka laserowa A4, 1–20 str./min
  • Drukarka A4 na wkłady atramentowe

Średnia cena sprzedaży drukarek i materiałów eksploatacyjnych w USD ($) pochodzi z raportu IDC o liczbie wydruków na urządzeniach peryferyjnych w regionie EMEA (dane za II kw. 2019 r.) oraz raportu IDC o zużyciu materiałów eksploatacyjnych w regionie EMEA (dane za 2 poł. 2019 r.). W celu obliczenia średniej ceny sprzedaży podzielono przychody przez liczbę sztuk.

W raportach IDC uwzględniono dane z następujących regionów: Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowy Wschód i Afryka.

Parametr „Średnia dla rynku” to łączna uśredniona wartość dla wszystkich 20 konkurencyjnych modeli użytych w kalkulatorze EcoTank ITS.

Koszty drukowania opierają się na stosowaniu domyślnych ustawień w drukarkach Epson z systemem stałego zasilania w atrament i konkurencyjnych drukarkach. Ustawienia te odpowiadają wymogom określonym w certyfikacie ISO.

Wszystkie dane o wydajności materiałów eksploatacyjnych i cenach użyte w obliczeniach w kalkulatorze EcoTank ITS dotyczą oryginalnych atramentów i tonerów.

Dla zapewnienia rzetelnego porównania oraz poprawnego odzwierciedlenia danych, dane na temat wydajności dotyczą najbardziej wydajnych materiałów eksploatacyjnych dostępnych w chwili publikacji, które zostały określone zgodnie ze standardami ISO. W porównaniu pominięto zestawy kombo, zestawy multipack i wkłady z czernią fotograficzną stosowane w fotograficznych drukarkach atramentowych. Dane te są dostępne publicznie.

Informacje o wydajności zbiorników z tonerem i atramentem montowanych fabrycznie w urządzeniach Epson i konkurencyjnych pochodzą z danych technicznych publikowanych przez producentów. Jeśli producent nie upublicznia takich danych, przyjmuje się wydajność identyczną jak oryginalnego wkładu zamiennego OEM.

Koszt jednej kolorowej strony (CPP) obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży atramentów/tonerów czarnego, cyjan, purpurowego i żółtego podzielonej przez wydajność druku podawaną przez producentów w oficjalnie dostępnych informacjach.

Koszt jednej strony monochromatycznej (CPP) obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży atramentu/toneru czarnego podzielonej przez wydajność druku podawaną przez producentów w oficjalnie dostępnych informacjach.

Przedstawione oszczędności kosztów stanowią całkowite oszczędności kosztów dla konkretnej liczby wydrukowanych stron określonej przez użytkownika w kalkulatorze EcoTank ITS i opierają się na następujących wyliczeniach:

  • [Średni koszt wydruku strony kolorowej x liczba wydrukowanych stron kolorowych minus liczba stron wydrukowanych na fabrycznych zbiornikach] plus [Średni koszt wydruku strony czarno-białej x liczba wydrukowanych stron czarno-białych minus liczba stron wydrukowanych na fabrycznych zbiornikach] plus koszt sprzętu.

Dane użyte w kalkulatorze EcoTank ITS zawarto w poniższych tabelach.

Epson Colour EcoTank Printers

MODEL DRUKARKI CENA DRUKARKI (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU W CZERNI NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY CZARNO-BIAŁEJ (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY KOLOROWEJ (USD)

Konkurencyjne drukarki

MODEL DRUKARKI CENA DRUKARKI (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU W CZERNI NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY CZARNO-BIAŁEJ (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY KOLOROWEJ (USD)

Monochromatyczne drukarki laserowe

MODEL DRUKARKI CENA DRUKARKI (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY CZARNO-BIAŁEJ (USD)

Kolorowe drukarki laserowe

MODEL DRUKARKI CENA DRUKARKI (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU W CZERNI NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY CZARNO-BIAŁEJ (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY KOLOROWEJ (USD)

Drukarki na wkłady atramentowe

MODEL DRUKARKI CENA DRUKARKI (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU W CZERNI NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY CZARNO-BIAŁEJ (USD) WYDAJNOŚĆ DRUKU KOLOROWEGO NA FABRYCZNYCH ZASOBNIKACH KOSZT WYDRUKU STRONY KOLOROWEJ (USD)