Atramenty do etykiet Epson spełniają wymogi przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością

Zgodność ta potwierdza wieloletnie zaangażowanie Epson w rozwój branży etykiet i opakowań żywności oraz napojów

Atramenty do etykiet Epson spełniają wymogi przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością

Firma Epson ogłosiła, że atramenty stosowane w drukarkach etykiet SurePress ®i biurkowe drukarki do drukowania etykiet na żądanie ColorWorks ®są zgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu ramowym UE (WE) nr 1935/2004, z dobrymi praktykami wytwarzania (Good Manufacturing Practices, GMP) ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006, rozporządzeniem w sprawie stosowania tworzyw sztucznych (WE) nr 10/2011 oraz zostały ujęte w rozporządzeniu władz Szwajcarii (RS 817.023.21) dotyczącym materiałów mających kontakt z żywnością w zakresie atramentów do druku na opakowaniach żywności.

 

Urządzenia z serii SurePress i ColorWorks firmy Epson są wykorzystywane na całym świecie przez producentów etykiet i użytkowników końcowych w branży spożywczej i napojów” – powiedział Grzegorz Moch, Business Solution Account Manager w Epson. „Osiągnięcie zgodności technologii atramentowej z tak złożonymi przepisami dotyczącymi żywności to duże osiągnięcie i kamień milowy rozwoju. Ponadto dowodzi to wiodącej pozycji firmy Epson w zakresie cyfrowej produkcji etykiet i opakowań”.

 

Inwestycje firmy Epson w technologię druku atramentowego

Firma Epson, jako jedyna spośród producentów pras i drukarek atramentowych, poza sprzętem produkuje także własny atrament. Epson inwestuje bezpośrednio w systemy i procesy higieniczne, aby produkować atrament SurePress i ColorWorks. Nasze zakłady spełniają unijne przepisy GMP (WE) nr 2023/2006 oraz odpowiadające im amerykańskie regulacje FDA. Ponadto atramenty Epson SurePress i ColorWorks są produkowane zgodnie z zasadami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), które obejmują każdy etap procesu produkcji.

 

Drukowanie na powierzchni niestykającej się z żywnością

Zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu ramowym UE (WE) nr 1935/2004 atramenty SurePress i ColorWorks firmy Epson nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością i powinny być stosowane na powierzchnie materiałów i artykułów do pakowania do żywności, pozostające bez kontaktu z żywnością i działające jako bariera funkcjonalna.

  

Firma Epson jest członkiem stowarzyszenia EuPIA i przestrzega wytycznych dotyczących atramentów drukarskich nanoszonych na materiały i artykuły do pakowania żywności zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania (GMP) (WE, nr 2023/2006) ustanowionymi w rozporządzeniu ramowym (WE) nr 1935/2004.

 

Atramenty firmy Epson spełniają wymogi określone w rozporządzeniu władz Szwajcarii (RS 817.023.21) dotyczącym materiałów i artykułów mających kontakt z żywnością, a ich składniki zostały zarejestrowane lub przesłane do szwajcarskich list dozwolonych substancji A i B, opublikowanych przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (FSVO), i zatwierdzone do druku etykiet i opakowań żywności.

 

Troska o zgodność

Poziom inwestycji i dbałości firmy Epson o zgodność z przepisami jest miarą jej wieloletniego zaangażowania w branżę etykiet i opakowań żywności oraz napojów. Obecni użytkownicy drukarek Epson SurePress i ColorWorks mogą bez obaw realizować projekty dla klientów końcowych, mając świadomość, że drukarki w ich zakładach produkcyjnych działają zgodnie z przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z żywnością.