Co dla predsiębiorstw przyszłości będzie oznaczać mniejszy liczebnie, lepiej wyposażony technologicznie personel?

Firmy i pracownicy w całej Europie będą musieli dostosować się do zawodów przyszłości

Co dla predsiębiorstw przyszłości będzie oznaczać mniejszy liczebnie, lepiej wyposażony technologicznie personel?

Jeśli technologia ma przynieść rewolucję w branży, na jej czele będą stać pracownicy w Europie. Będą oni zarówno wdrażać, jak też realizować ewolucję, a w ten sposób kształtować ostateczny jej sukces.

Komisja Europejska ustaliła cel dotyczący osiągnięcia progu 750 000 miejsc pracy w sektorze ICT do roku 2020.. Pracownicy bardziej skoncentrowani na technologii IT otrzymają wsparcie, aby rozwijać umiejętności poprzednio dostępne tylko dla elity zaawansowanej technicznie. W miarę dalszego rozwoju technologii ewolucja ta zakorzeni się jeszcze bardziej w naszym codziennym życiu. Co będzie to oznaczać dla branży na terenie Europy?

Korzyści dla branży

Firma Epson odbyła rozmowy z 17 ekspertami branżowymi oraz przeprowadziła ankietę w grupie ponad 7000 pracowników w Europie, aby zbadać, jak technologia zmienia europejski krajobraz miejsc pracy. Odkryliśmy wizję przyszłości, w której technologia ma zapewniać ogromne korzyści dla branży, firm oraz miejsc pracy każdego z nas. W miarę postępów tej transformacji technologicznej organizacje będą odczuwać coraz większą potrzebę zatrudniania pracowników mających umiejętności wykorzystania technologii i analizowania danych.

Sposoby postrzegania tej rewolucji są w dużej części pozytywne. Jedna trzecia respondentów uważa, że ich role generalnie staną się bardziej efektywne dzięki korzyściom zapewnianym przez technologię, a w konsekwencji także bardziej produktywne, dokładniejsze i bardziej analityczne.

 

Kwitnąć ma również kreatywność — około 20% respondentów wyraziło przekonanie, że ich rola stanie się bardziej kreatywna. Jak można oczekiwać, odpowiedzi w poszczególnych branżach różniły się, a w takich sektorach jak produkcja i sprzedaż detaliczna panuje przekonanie, że największą korzyścią będzie lepsza efektywność.

Epoka współpracy

Według respondentów technologia wprowadzi nową epokę współpracy korporacyjnej, a wielu z nich uważa, że nowa technologia będzie sprzyjać jeszcze większej współpracy między lokalnymi a globalnymi pracownikami. Według 71% europejskich pracowników przyszłe sale konferencyjne będą całkowicie wirtualne. Przy użyciu takich technologii jak rzeczywistość rozszerzona i projektory holograficzne będą umożliwiały pracownikom zlokalizowanym na całym świecie dołączanie do grup roboczych pracujących w czasie rzeczywistym.

Ważne jest, aby wskazać, że chociaż wybór odpowiednich technologii będzie mieć najważniejsze znaczenie dla współpracy wirtualnej, równie istotne dla odniesienia sukcesu będzie szkolenie i wspieranie pracowników we wdrażaniu i wykorzystywaniu tej technologii. Może to mieć znaczący wpływ na zaangażowanie pracowników, zwłaszcza że 68% respondentów uważa, że ludzie poczują się mniej związani z firmą, gdy miejsce pracy stanie się bardziej odległe, mniej zorientowane na zespół i bardziej bezosobowe.

Ewolucja pod kontrolą

Jeśli chodzi o rozwój przyszłych ról zawodowych, 65% respondentów ocenia swoje przedsiębiorstwo dobrze lub bardzo dobrze pod względem szkolenia pracowników w zakresie wykorzystania technologii. Jednak w dalszych badaniach tylko 47% osób oceniło dobrze ponowne szkolenie potencjalnie zbędnych pracowników przez ich przedsiębiorstwa, a 60% przyznało im ocenę dobrą lub bardzo dobrą w odniesieniu do rekrutowania nowych pracowników.

W kontekście coraz większego skoncentrowania na umiejętnościach ICT w biznesie przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się i znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy wprowadzaniem nowych a rozwojem istniejących talentów wśród istniejącego personelu. Ostatecznie ewolucja jest procesem stopniowych zmian i może nie podążać tą samą ścieżką w przypadku każdej organizacji. Jedyną niezmienną kwestią pozostanie obowiązek zarządzania ewolucją przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia pozytywnych rezultatów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj