Epson dołącza do CSR Europe

Chcemy podkreślić naszą troskę o dobro ludzi, planety i zrównoważone procesy produkcji

Epson dołącza do CSR Europe

Mamy przyjemność ogłosić, że firma Epson stała się członkiem organizacji CSR Europe, podkreślając tym samym swoje zaangażowanie w inicjatywy dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu w Europie i na świecie. W ostatnim czasie odpowiedzialność społeczna biznesu zyskuje na znaczeniu wśród organizacji europejskich, a firma Epson będzie odtąd wspierać CSR Europe w realizacji tej idei. Wziąwszy pod uwagę rosnące zainteresowanie Europy ideologią potrójnej linii przewodniej (ang. „triple bottom line”) i wejście w życie wytycznych Komisji Europejskiej z czerwca 2017 r. dotyczących sprawozdawczości pozafinansowej, wygląda na to, że nadszedł odpowiedni moment, by wejść na wyższy poziom zaangażowania i zacząć aktywnie rozwijać międzynarodowe inicjatywy w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu.

Dobro naszej planety bardzo leży nam na sercu, dlatego podejmujemy aktywne kroki w kierunku rozwoju bardziej zrównoważonych procesów, takie jak wycofanie z użycia fluorowęglowodorów w latach 90. czy obecnie wdrażana przez nas inicjatywa redukcji emisji CO2 o 90% w cyklu produkcji i eksploatacji wszystkich naszych produktów i usług do 2050 roku. Będąc liderem najnowszych technologii i mając dostęp do wysoko wydajnych, kompaktowych i precyzyjnych rozwiązań z dziedziny druku, komunikacji wizualnej, rozwiązań mobilnych i robotyki, w pełni wykorzystujemy nasze możliwości, by chronić środowisko naturalne i wspierać naszych klientów w podobnych działaniach. Dodatkowo odpowiedzialność społeczna i troska o wysokie standardy zarządzania łańcuchem dostaw całkowicie wpisują się w wartości firmy Epson. Nieustannie staramy się rozwijać naszą działalność i usprawniać nasze procesy w taki sposób, aby w przyszłości ludzie nie musieli wykonywać żmudnych prac manualnych i mogli cieszyć się innowacyjnymi i superwydajnymi urządzeniami, które pozwolą im zwiększyć produktywność, uzyskać lepsze wyniki pracy i uwolnić kreatywność.

„Uważamy, że potrzeba więcej inicjatyw budujących odpowiedzialność społeczną firm w Europie. Dlatego z dumą dołączamy do 48 innych firm wspierających organizację CSR Europe, w ramach której wspólnie będziemy pracować nad wdrażaniem zasad, standardów i najlepszych praktyk dotyczących odpowiedzialności społecznej biznesu w Europie” — mówi Henning Ohlsson, Dyrektor ds. CSR w Epson Europe. Dodaje: „Wierzymy, że razem możemy budować zrównoważoną przyszłość dla Europy i tworzyć społeczeństwo prowadzące bardziej bezpieczny, produktywny i zdrowy tryb życia”.

Stefan Crets, Dyrektor wykonawczy w CSR Europe: „Dołączenie do wiodącej organizacji promującej odpowiedzialność społeczną biznesu, jaką jest CSR Europe, wyraża zaangażowanie firmy Epson w sprawy zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie. Dzięki temu mamy możliwość ciągłego rozwoju i dzielenia się wiedzą. Dodatkowo członkostwo w CSR Europe pozwoli nam zaangażować się we współpracę liderów biznesu w ramach kluczowych obszarów zdefiniowanych jako Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ”.

Bogate dziedzictwo i niezawodne technologie firmy Epson ugruntowane są w japońskiej tradycji rzemieślniczej, znanej jako monozukuri. „Te wartości oraz nasza wiara w to, że zastosowanie najlepszych technologii pomaga tworzyć społeczeństwo przyszłości, pozwoliły nam stworzyć nowoczesne produkty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju” — mówi Henning Ohlsson, Dyrektor ds. CSR w Epson Europe. Dodaje: „Wyniki testów i porównań dotyczących na przykład naszych drukarek atramentowych mówią same za siebie. Firmy, które zdecydowały się zainwestować w systemy druku atramentowego, mogą zmniejszyć ilość odpadów nawet o 99%, zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera, a emisję CO2 o 92% oraz zmniejszyć zużycie energii nawet o 96%. 1. Można to zobrazować za pomocą przykładu: gdyby każda firma wybrała drukarki atramentowe, ilość zaoszczędzonej energii pozwoliłaby na zasilenie co najmniej 507 000 domów w całej Europie. 2.”

CSR Europe

CSR Europe to wiodąca europejska organizacja działająca na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu. Za pośrednictwem sieci  48 przedsiębiorstw oraz  42 państwowych organizacji CSR obejmuje ponad 10 000 firm i służy jako wspólna platforma umożliwiająca wspieranie zrównoważonego rozwoju i wprowadzanie korzystnych zmian w społeczeństwie. W ramach swojej pracy nad budowaniem zrównoważonego społeczeństwa CSR Europe wykracza poza granice Europy i współpracuje z podobnymi organizacjami na całym świecie. CSR Europe prowadzi działania na podstawie zasad określonych w inicjatywie Enterprise 2020 i za pośrednictwem platformy Sustainable Business Exchange, skupiającej wszystkie inicjatywy wpisujące się w Agendę Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

[1] Badania przeprowadzone przez BLI, 2015 r.
[2] Wyniki dla poszczególnych państw europejskich: Francja (56 000 domów), Hiszpania (24 000 domów), Niemcy (170 000 domów); Wielka Brytania (60 000 domów); Włochy (95 000 domów); WE15 i Grecja (507 000 domów)