Epson kwalifikuje się do indeksu DJSI World

Indeks śledzi wyniki finansowe czołowych firm nastawionych na zrównoważony rozwój

Epson kwalifikuje się do indeksu DJSI World


Firma Seiko Epson została po raz pierwszy wybrana jako podmiot wchodzący w skład indeksu DJSI World (Dow Jones Sustainability World Index), będącego czołowym wskaźnikiem odpowiedzialnych społecznie inwestycji. Indeks ocenia firmy z całego świata na podstawie ich podejścia do łączenia rentowności
z dbałością o kwestie społeczne i środowiskowe, wybierając te, które mają najlepsze perspektywy na zrównoważony rozwój. Firmy kwalifikujące się do indeksu należą do czołowych 10 procent najlepszych przedsiębiorstw na świecie, oceniając według kryteriów przyjętych w indeksie. DJSI World to międzynarodowy indeks akcji, opracowany wspólnie przez amerykańską firmę Dow Jones i szwajcarską SAM (Sustainable Asset Management) Group.

We wrześniu 2008 r. do indeksu DJSI World wybrano 320 firm z grona około 2500 przedsiębiorstw z całego świata. Epson był jedną z sześciu firm wybranych w kategorii sprzętu komputerowego i elektronicznego wyposażenia biurowego w sektorze technologicznym.

Dowodem zaangażowania firmy Epson na rzecz zrównoważonego rozwoju jest stworzona przez nią „Wizja środowiskowa 2050”. Określa ona działania, jakie Epson podejmie do 2050 r., żeby zrealizować samodzielnie narzucony cel, polegający na zmniejszeniu o 90% całkowitej emisji CO2 w związku z produkcją i działalnością gospodarczą. Inne cele programu to m.in. ulepszenie konstrukcji produktów i reorganizacja łańcucha dostaw w sposób zmniejszający zużycie energii, materiałów oraz powstawanie odpadów, a także opracowanie produktów o dłuższym cyklu życia, które mogą być w 100% ponownie wykorzystane lub przetworzone.

Indeks DJSI World służy od 1999 r. do oceny firm z całego świata nastawionych na zrównoważony rozwój. Każda firma znajdująca się w indeksie podlega corocznej ocenie.

Informacje o indeksie Dow Jones Sustainability Index
DJSI World to międzynarodowy indeks akcji, opracowany wspólnie przez amerykańską firmę Dow Jones i szwajcarską SAM (Sustainable Asset Management) Group. Indeks DJSI World służy od 1999 r. do oceny firm z całego świata nastawionych na zrównoważony rozwój. Każda firma znajdująca się w indeksie podlega corocznej ocenie.