Epson wyznacza nowe standardy w projekcji


Epson, globalny lider rynku projektorów , wprowadza kolejne innowacje. Zamierza wykorzystać moc światła barwnego (Colour Light Output, CLO) do określania jasności barw generowanych przez swoje projektory. Moc światła barwnego dokładnie mierzy sprawność barwną projektora, w przeciwieństwie do tradycyjnej specyfikacji jasności, która wskazuje tylko natężenie światła białego.

Jednostka CLO została opracowana przez amerykańską firmę Lumita (www.lumita.com) w grudniu 2008 roku
z wykorzystaniem tej samej metodologii, której używa się do pomiaru mocy światła białego (jasności). Zapewnia ona prosty, dokładny i zrozumiały sposób oceny sprawności barwnej projektora.

Moc światła barwnego będzie podawana w materiałach marketingowych, aby użytkownicy mogli lepiej ocenić jakość projektora.

Przykład:

  • Moc świetlna*1 xxxx lm
  • Moc światła barwnego*2 xxxx lm

Uwaga:
*1: „Moc świetlna” może być również nazywana „jasnością”.
*2: „Moc światła barwnego” może być również nazywana „jasnością kolorów”.

„Rosnąca popularność telewizji wysokiej rozdzielczości sprawia, że jakość obrazu, a w szczególności sprawność barwna, ma coraz większy wpływ na decyzje o zakupie — powiedział Alexandre Di Caro, menedżer ds. produktów
i specjalista 3LCD w Epson Europe. — Dotychczas klienci nie mieli możliwości mierzenia ani porównywania sprawności barwnej. Informacje o mocy światła barwnego pozwolą im na porównywanie jasności barw projektorów
i podejmowanie bardziej świadomych decyzji”.

Jak mierzy się moc światła barwnego?

Trzy wzorce kolorów RGB są podzielone na dziewięć oddzielnych obszarów. Dla każdego wzorca mierzy się luminancję poszczególnych obszarów, a następnie oblicza wartość średnią. Wreszcie moc światła barwnego oblicza się przez dodanie średnich wartości dla wszystkich trzech wzorców.
www.3lcd.com