Epson zamierza zebrać co najmniej 165 tys. euro dla Czerwonego Krzyża w Europie

Nowatorski program recyklingu wkładów z tonerem z korzyścią dla społeczeństwa.


Epson, lider w technologii obrazowania cyfrowego, ofiaruje 1 euro (lub 1 funta w Wielkiej Brytanii) na rzecz Czerwonego Krzyża za każdy zużyty wkład
z tonerem zwrócony do przetworzenia. Taki model działania, funkcjonujący we Francji od 2006 r., obejmie od teraz także Hiszpanię i Wielką Brytanię na mocy nowych umów podpisanych z Czerwonym Krzyżem. Sprawdzane są ponadto możliwości zastosowania tego rozwiązania w kolejnych państwach w Europie. Bazując na obecnych wskaźnikach recyklingu, oczekuje się, że projekt przyniesie w tym roku co najmniej 165 tys. euro.

Program zaprojektowano w celu zwiększenia odpowiedzialności ekologicznej. Jednocześnie ma on wspierać działania Czerwonego Krzyża, ratujące ludzkie życie w Europie i innych regionach. Stanowi on uzupełnienie bezpłatnej inicjatywy odbierania
i przetwarzania wkładów z tonerem, którą Epson oferuje użytkownikom biznesowym i domowym w całej Europie od 2006. Przetwarzanie wkładów stanowi część Wizji ekologicznej Epsona na rok 2050, w ramach której firma zobowiązała się do zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla o 90% do 2050 r. Wszystkie zebrane wkłady zostaną przetworzone. Części plastikowe są ponownie wykorzystywane w produkcji, zaś elementy metalowe podlegają przetopieniu i trafiają do innych zastosowań przemysłowych.

Eelco Smit, dyrektor ds. środowiskowych w firmie Epson, powiedział: „Epson dąży do budowy lepszej przyszłości za pomocą swoich produktów i działań. Chcemy zmniejszyć liczbę wkładów, które niepotrzebne kończą na wysypiskach śmieci. Zauważyliśmy okazję, żeby za pomocą dodatkowej zachęty zmienić zwyczaje użytkowników, pomagając w realizacji bardzo ważnych zadań Czerwonego Krzyża w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
To sytuacja, w której wszyscy wygrywają.”

Fundusze z każdego przetworzonego wkładu to potencjalnie:

  • koc ratunkowy dla starszych ofiar niedawnego trzęsienia ziemi w L’aquila

we Włoszech lub ciepły napój i posiłek w ośrodku dla poszkodowanych, prowadzonym przez Czerwony Krzyż;
 

  • tabletki do oczyszczania wody dla 18 osób w rejonach dotkniętych przez trzęsienia ziemi czy huragany
  • leczenie dla dwóch ofiar cholery za pomocą ratujących życie roztworów soli i cukru, zapobiegających odwodnieniu
  • zasadzenie sadzonki drzewa, pomagającej chronić przed ekologiczną degradacją społeczności regularnie pustoszone przez powodzie lub susze, np. w krajach takich jak Uganda. Ochrona ziemi oznacza, że rolnicy i ich rodziny będą w stanie wytworzyć wystarczającą ilość produktów spożywczych, aby się wyżywić.

Mark Astarita, dyrektor ds. zbiórek pieniędzy w brytyjskim Czerwonym Krzyżu, powiedział: „Jesteśmy szczęśliwi, że Epson zobowiązał się wspomóc nas w gromadzeniu funduszy i pomaganiu potrzebującym w Europie i innych rejonach. Suma, którą Epson ma nadzieję zebrać dzięki programowi recyklingu wkładów z tonerem pomoże ulepszyć życie milionów ludzi na całym świecie, a także zachęci wiele osób, aby wniosły swój wkład w ochronę środowiska.”

Informacje o Wizji środowiskowej 2050 firmy Epson:
Ambitna „Wizja środowiskowa 2050” jest planem inicjatyw, które Epson zamierza podejmować,
aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i utracie bioróżnorodności. Epson zdefiniował cztery najważniejsze warunki, niezbędne do osiągnięcia „Wizji środowiskowej 2050”:
1) Zmniejszenie emisji CO2 o 90% w skali całego cyklu życia produktu.
2) Umieszczenie wszystkich produktów w pętli ponownego wykorzystywania i recyklingu zasobów.
3) Redukcja bezpośredniej emisji CO2 o 90% i wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2.
4) Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności w ramach działań jako członek ekosystemu, wspólnie z lokalnymi społecznościami.
Epson uważa, że realizacja tych celów będzie wymagała zespołowego wysiłku i zaprosił wszystkie zainteresowane strony oraz konkurentów do pomocy w realizacji celów na 2050 r.