Europejskie firmy stają przed trudnymi wyborami w zakresie relacji z technologią

Analizy światowych ekspertów przemysłowych, menedżerów firm i pracowników wskazują na znaczne luki w wiedzy dotyczące gotowości, zrozumienia i wizji przyszłych technologii

Europejskie firmy stają przed trudnymi wyborami w zakresie relacji z technologią

W ciągu najliższych lat nasz przemysł i miejsca pracy ulegną wielkim zmianom dotyczącym organizacji firm i sposobu pracy. Od fabryk po handel, edukację i opiekę medyczną — już dziś należy dokonać najważniejszych wyborów, aby skorzystać z nowych możliwości w przyszłości. Sposób, w jaki uczymy i szkolimy ludzi, sposób, w jaki zarządzamy przemysłem i sprawiamy, że firmy pozostają konkurencyjne, ale także służą społeczeństwu — to ważne tematy dyskusji.

Z tą świadomością, firma Epson wzięła ostatnio udział w badaniach mających na celu pojmowanie nie tylko spodziewanych wielkich zmian w technologiach stosowanych w miejscach pracy i tego, jak one zmienią sam przemysł i pracę, ale także gotowości ludzi do przyjęcia tych technologii i zmian. W pierwszym z tych badań 17 światowych ekspertów przemysłowych sprawdzało, jak wygląda ta akceptacja u ponad 7000 menedżerów i pracowników firm w pięciu największych gospodarkach Europy. Wyniki sugerują, że przed osobami prywatnymi, pracownikami i decydentami stoją trudne wybory dotyczące zaadaptowania technologii. Na wybory, które mogą mieć wpływ na indywidualną zdolność do zatrudniania, wydajność firm i międzynarodową konkurencyjność, nakładają się mieszane uczucia co do potencjalnych korzyści (i dostrzeganych zagrożeń) technologii w różnych obszarach przemysłu i gospodarki.

Ponad połowa pracowników (57%) w przemyśle, w tym opiece medycznej, edukacji, handlu i przemyśle wytwórczym, uważa, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat modele przemysłowe i organizacyjne zostaną zakłócone przez technologię, a 6% pracowników uważa, że ich zawód zniknie. Biorąc za punkt wyjścia obecne modele sugeruje to, że poziom zatrudnienia będzie do 64% mniejszy niż dziesięć lat temu. 1. Pomimo świadomości, że technologia mogłaby zmienić ich miejsce pracy, 72% pracowników wyraża pozytywną opinię na temat przyszłości, a 65% wyraża chęć nauczenia się nowych zawodów.

Ale ten optymizm może się okazać bez pokrycia jeśli organizacja nie będzie sama maksymalizować możliwości oferowanych przez nowe technologie. Ponieważ tylko 14% pracowników uważa, że ich organizacja doskonale monitoruje nowy postęp technologiczny, a mniej niż jedna trzecia (28%) uważa, że ich organizacja jest szczególnie dobra, jeśli idzie o wdrażanie nowych technologii, to pozostaje pytanie, kto jest odpowiedzialny za wdrażanie i stosowanie nowych technologii.

Jednak poza dyskusją jest fakt, że obecnie znane środowisko pracy ulegnie zmianie. O tym, kto osiągnie sukces, a kto nie, będzie prawdopodobnie decydować fakt jak my, jako pojedyncze osoby, organizacje i narody, adaptujemy się i ewoluujemy.

W kolejnych wpisach będziemy dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi tego badania i omawiać znaczne braki w gotowości organizacji i świadomości poszczególnych osób dotyczące korzyści wynikających z rozwoju technologii. Przyjrzymy się także odpowiedzialności i temu, jak najlepiej przygotować się na przyszłość. Chociaż technologia może spowodować duże zmiany, to jej założeniem jest chęć stworzenia lepszego społeczeństwa. Technologia jest środkiem do osiągnięcia postępu, nie celem samym w sobie. Jednak pewne jest, że europejskie firmy stają przed trudnymi wyborami w zakresie relacji z technologią

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj