Firma Epson zobowiązuje się do osiągnięcia ujemnego poziomu emisji dwutlenku węgla oraz zerowego wykorzystania zasobów podziemnych do 2050 r.

Nowo mianowany prezes Epson Europe Yoshiro Nagafusa entuzjastycznie podchodzi do wizji przyszłości firmy Epson skupionej na zrównoważonym rozwoju

Firma Epson zobowiązuje się do osiągnięcia ujemnego poziomu emisji dwutlenku węgla oraz zerowego wykorzystania zasobów podziemnych do 2050 r.

Europa, 10 czerwca 2021 r.– Globalna firma technologiczna Epson przyjęła wizję przyszłości skupioną na zrównoważonym rozwoju, która obejmuje zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnie ze scenariuszem 1.5℃ do 2030 r. Firma dołączy do RE100 – globalnej grupy firm zaangażowanych w stosowanie w 100% odnawialnych źródeł energii – oraz dąży do osiągnięcia tego celu do 2023 r. Firma Epson zobowiązała się do osiągnięcia ujemnego poziomu emisji dwutlenku węgla i zerowego wykorzystania zasobów podziemnych do 2050 r. oraz będzie przygotowywać regularne raporty dotyczące postępów w realizacji tego celu.

Nowy prezes Epson Europe – Yoshiro Nagafusa

Yoshiro Nagafusa, mianowany na stanowisko prezesa Epson Europe 1 kwietnia tego roku, komentuje to zobowiązanie następującymi słowami: „ Firma Epson pragnie działać oraz opracowywać technologie w taki sposób, aby ułatwić społeczeństwu rozwiązywanie bieżących problemów, z którymi musi się ono zmierzyć, a jednym z najważniejszych z nich są zmiany klimatyczne. Jestem szczególnie dumny, mogąc objąć to stanowisko kierownicze w Epson Europe w momencie, gdy wchodzimy w nową fazę działalności firmy. Cieszę się, że mogę pokierować działaniami firmy w Europie w czasie, gdy dążymy do redukcji wpływu naszych produktów i usług oraz łańcuchów dostaw na środowisko”.

Przed objęciem stanowiska prezesa Yoshiro Nagafusa pełnił funkcję starszego wiceprezesa Epson Europe odpowiedzialnego za optymalizację infrastruktury i działań sprzedażowych w regionie CISMEA. W ciągu swojej 30-letniej kariery w firmie Epson Yoshiro Nagafusa zajmował wiele wyższych stanowisk kierowniczych, zarówno na skalę europejską, jak i światową.

Epson 25 Renewed i Environmental Vision 2050

Firma Epson ogłosiła niedawno Epson 25 Renewed, nową wizję korporacyjną, która zakłada dążenie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i wzbogacania społeczności. Zdecydowane zaangażowanie i osiągnięcia firmy Epson w dziedzinie zrównoważonego rozwoju sprawiły, że zajęła ona miejsce w pierwszej dziesiątce wszystkich firm analizowanych przez IDC, osiągając wyniki powyżej średniej, we wszystkich mierzonych wskaźnikach, w oparciu o ramy zrównoważonego rozwoju. Zmieniona wizja firmy Epson Environmental Vision 2050 wspiera realizację tych celów, jako że firma pragnie osiągnąć ujemny poziom emisji dwutlenku węgla oraz zerowe wykorzystanie zasobów podziemnych do 2050 r. poprzez program dekarbonizacji, zamknięty obieg zasobów, łagodzenie wpływu działań klientów na środowisko oraz opracowanie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Krzysztof Modrzewski, krajowy menedżer sprzedaży w Polsce z firmy Epson dodaje: „Nowa wizja Environmental Vision 2050 i członkostwo w RE100 to przełomowe momenty dla naszej firmy. Ta zmieniona wizja jest świadectwem tego, jak daleko zaszliśmy do tej pory jako firma, oraz dokąd pragniemy dotrzeć, ustalając ambitne i wymierne cele. Zaangażowanie pracowników firmy Epson w całej Europie w realizację tej wizji jest dla mnie ogromnym źródłem inspiracji i mam absolutną pewność, że uda nam się to wspólnie osiągnąć”.

RE100

15 kwietnia firma Epson ogłosiła zamiar dołączenia do RE100 – globalnej grupy dużych i wpływowych firm zaangażowanych w stosowanie w 100% odnawialnych źródeł energii. Firma Epson szybko realizuje ten cel, ogłaszając 26 marca 2021 r., że wszystkie zakłady w Prefekturze Nagano przejdą na w 100% odnawialną energię elektryczną do 1 kwietnia 2021 r. Ta wiadomość pojawiła się 16 marca ogłoszenie firmy Epson, według którego do 2023 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich zakładów tej globalnej grupy będzie pokrywane w 100% ze źródeł odnawialnych.

Koniec

Informacje o firmie Epson

Epson to światowy lider w branży technologicznej, który z oddaniem wnosi swój wkład w zrównoważony rozwój oraz wzbogacanie społeczności dzięki swoim wydajnym, kompaktowym, precyzyjnym technologiom cyfrowym, łączącym ludzi, rzeczy i informacje. Firma koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez opracowywanie innowacji w dziedzinie druku domowego, biurowego, komercyjnego i przemysłowego, produkcji, technologii obrazowania oraz stylu życia. Do 2050 r. firma Epson planuje osiągnąć ujemny bilans węglowy i wyeliminować korzystanie z wyczerpywalnych złóż zasobów, takich jak ropa naftowa czy metale. Roczna globalna sprzedaż Grupy Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, wynosi około 1 biliona JPY.

global.epson.com/