Handel detaliczny stanie się bardziej spersonalizowany

Pracownicy handlu detalicznego spodziewają się, że sieciówki pozostaną podstawową formą sprzedaży w ich branży, ale jak nowe technologie wpłyną na sposób, w jaki robimy zakupy?

Handel detaliczny stanie się bardziej spersonalizowany

Handel detaliczny staje się bardziej spersonalizowany. Według ostatniego badania firmy Epson dotyczącego przyszłych miejsc pracy handel detaliczny do 2025 roku, zarówno ten on-line, jak i w sklepach, będzie bardziej spersonalizowany.

Futurolog zajmujący się handlem, Howard Saunders, uważa, że duża ilość danych umożliwia stworzenie bardziej spersonalizowanej obsługi klienta, a europejscy pracownicy tej branży wydają się mieć równie pozytywne odczucia. Zgodnie z badaniem firmy Epson, która przedstawiła opinie i prognozy ekspertów przemysłowych ponad 7000 europejskich pracowników i menedżerów firm, 72 procent pracujących w sektorze handlu detalicznego uważa, że nowa technologia pozwoli lepiej wykorzystać ich doświadczenie.

W sumie 73 procent respondentów uważa, że urządzenia osobiste coraz częściej umożliwiają połączenie klientów ze sklepami, a prawie połowa zgadza się, że duża ilość danych będzie mieć pozytywny wpływ na przemysł. Co zatem oznacza ta nadchodząca personalizacja dla przyszłości handlu detalicznego?

Ewolucja fizycznej sprzedaży detalicznej

W sytuacji cyfrowej rewolucji opartej na przepływie danych fizyczny element sprzedaży detalicznej będzie musiał ewoluować, aby dotrzymać jej kroku. Ponad połowa respondentów badania wykonanego przez firmę Epson uważa, że przyszłość bez sieciówek jest nieprawdopodobna. Jest to znaczna przeszkoda do pokonania dla sektora będącego pod naciskiem coraz większych wyzwań związanych ze zrównoważeniem potrzeby przestrzeni fizycznej w zestawieniu z konkurencją cyfrową.

Europejscy pracownicy szacują, że do 2025 roku 56 procent decyzji zakupowych będzie podejmowanych w sklepach, które będą, według 51 procent respondentów, ewoluować w kierunku miejsc, w których ludzie będą mogli wspólnie wymieniać doświadczenia z innymi.

Na fali tej nowej technologii dopasuje się również fizyczne dostarczanie produktów. Czterdzieści sześć procent pracowników europejskiego handlu detalicznego uważa, że technologia umożliwi sklepom rezygnację z trzymania zapasów, a w zamian umożliwi wytwarzanie dostosowanych produktów, aby szybko spełniać wymagania.

Rzeczywistość rozszerzona a sprzedaż detaliczna

Przewiduje się, że rzeczywistość rozszerzona dokona dużych zmian w handlu detalicznym. Sześćdziesiąt dziewięć procent ankietowanych zgadza się, że symulacja produktów w określonym środowisku pozwoli klientom wyobrazić sobie, do jakiego celu są one najlepiej przeznaczone, a rzeczywistość rozszerzona daje klientowi unikatowe doświadczenie sensoryczne. Jednocześnie 57 procent zgadza się, że rzeczywistość rozszerzona dostarczy elementów społecznych i większej przyjemności z robienia zakupów, tworząc poczucie wspólnoty wokół danej marki.

Według Jonathana Reynoldsa, dyrektora naukowego w Oxford Institute of Retail Management, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna wychodzą teraz z fazy szczytowej w ich cyklu życia. Uważa on, że ich prawdziwa integracja w handlu detalicznym nie nastąpi, dopóki nie dostarczą niezawodnych mechanizmów dla codziennych doświadczeń. Badanie własne firmy Epson pokazuje, że z punktu widzenia europejskich pracowników sektora handlu detalicznego ta zmiana może być bliżej, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

Wyzwanie związane z danymi

Pomimo ambitnych rozwiązań oferowanych handlowi detalicznemu w przyszłości przez nowe technologie ogólne nastawienie do dzielenia się danymi może stanowić barierę. Klienci mogą niechętnie akceptować rezygnowanie z własności danych na rzecz większego zadowolenia z lepiej dopasowanego produktu. Ponadto 63 procent respondentów uważa, że koszt nowej technologii może być problemem, a 40 procent zgadza się, że wpływ może mieć też brak szkolenia pracowników.

Wydaje się, że przyszłość technologii stawia ważne pytania dotyczące relacji sprzedawców detalicznych i ich klientów, które trzeba będzie rozstrzygnąć, jeśli sprzedawcy będą chcieli wykorzystać pełnię możliwości nowych technologii.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj