Inteligentne metody produkcji na wyciągnięcie lśniącej ręki robota

Autonomiczne, dwuramienne roboty firmy Epson, pomagają europejskim producentom tworzyć inteligentne linie montażowe

Inteligentne metody produkcji na wyciągnięcie lśniącej ręki robota

Autonomiczne, dwuramienne roboty firmy Epson, pomagają europejskim producentom tworzyć inteligentne linie montażowe

Firma Epson postawiła sobie wyzwanie, aby dzięki nowoczesnym technologiom wprowadzić zmiany w czterech istotnych obszarach. Jednym z nich jest sektor produkcji. Podejmując się tego zadania oparliśmy się pokusie spoczęcia na laurach jako globalny dostawca robotów SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm). Zamiast tego skupiamy się się na przekraczaniu oczekiwań naszych klientów i opracowujemy obecnie zaawansowane roboty, które w przyszłości zrewolucjonizują procesy produkcyjne.

Zmiana w środowisku europejskich i światowych producentów

Chociaż procesy produkcyjne były od dawna mechanizowane, to aspekty związane z ilością i jakością stanowiły domenę ludzi. To właśnie zaczyna się zmieniać. Zaczynamy dostrzegać brak zasobów ludzkich związany z malejącym współczynnikiem urodzeń w krajach o wysokim rozwoju i wzrostem dochodów we wschodzących gospodarkach.

Wysokie koszty zasobów, energii i zatrudnienia w Europie oznaczają, że zachowanie konkurencyjności na globalnym rynku wymaga produkcji o najwyższej jakości, wytwarzanej przy efektywnym wykorzystaniu zasobów. Inteligentne sposoby produkcji budowane z wykorzystaniem technologii ICT, na przykład zautomatyzowane roboty, RFID oraz innowacje cyfrowe, w tym przechwytywanie danych, obliczenia w chmurze, a także analizy dużych ilości danych pomagają wypełnić tę lukę.

Ponadto produkty stają się coraz bardziej wyrafinowane i złożone. Wiele z nich, jak na przykład wearable technology i urządzenia przenośne, wymagają precyzyjnej produkcji i dokładności, która przekracza możliwości człowieka.

Autonomiczne roboty dwuramiennie, które „słuchają, widzą i myślą”

Firma Epson wkroczyła na nowe obszary, projektując autonomiczne, dwuramienne roboty, które widzą, czują, myślą, a następnie przystępuja do działania.

Zwykłe roboty wymagają specjalnego montażu na liniach produkcyjnych. W przypadku autonomicznych, dwuramiennych robotów firmy Epson wygląda to inaczej — należy po prostu wprowadzić instrukcje na temat części czy obiektów, które mają obsługiwać, oraz scenariuszy pracy.

Na przykład, jeśli instrukcja nakazuje połączenie dwóch elementów, na początku pracy, autonomiczny robot dwuramienny za pomocą kamer umieszczonych na jego głowie i ramionach pobierze trójwymiarowy obraz tych obiektów. Robot będzie „widział” kształt podobnie jak człowiek. Następnie chwyci te części wielozadaniowymi końcówkami wykonawczymi, które, podobnie jak ludzkie ręce, operują z adekwatną do operacji siłą. Na koniec, wykorzystując informacje z kamer i czujników, robot „wymyśli” najlepsze ruchy potrzebne do wykonania tej pracy. Ponadto robot, podobnie jak człowiek, może użyć dostępnych narzędzi.

Firma Epson kształtuje przyszłość, w której autonomiczne roboty będą mogły być ekonomicznie stosowane w krótkoseryjnej produkcji i innych wymagających obszarach.

Bardziej samowystarczalne roboty sprawią, że producenci nie będą potrzebować drogich urządzeń peryferyjnych i złożonych programów do automatyzacji czynności. Zamiast tego będą szybko przekwalifikowywać robota odpowiednio do różnych produktów i procesów.

Zbudowane dzięki doświadczeniu

W firmie Epson zawsze tworzymy z wykorzystaniem naszej siły i doświadczenia, co daje pewność, że produkt, który dostarczamy na rynek, jest najwyższej klasy. Projekt autonomicznych robotów dwuramiennych łączy doświadczenie techniczne i produkcyjne, zapewniając doskonały rezultat.

Ważnym elementem tego produktu jest jedna z trzech własnych technologii firmy Epson — technologia sensoryczna QMEM, która pomogła nam osiągnąć unikatową pozycję na wielu rynkach komponentów B2B. Te bardzo precyzyjne czujniki siły działają podobnie do ludzkich receptorów, umożliwiając im automatyczną regulację siły stosowanej do obiektów i zwiększając ich możliwości zastosowania w zakładzie produkcyjnym.

Firma Epson jest także wiodącym globalnym producentem urządzeń związanych z technologiami drukowania i projektorami, obecnym w 53 krajach. Aby sprostać zapotrzebowaniu na nasze produkty, firma Epson zatrudnia wielu ludzi w fabrykach na całym świecie. W kwestii projektowania robotów dla linii produkcyjnych wspieramy się doświadczeniem w budowaniu i projektowaniu liczonym w milionach, jeśli nie miliardach, osobogodzin (i robotogodzin).

To doświadczenie wykorzystaliśmy do rozwinięcia pakietów rozwiązań produkcyjnych, które obejmują roboty, technologię czujników peryferyjnych, robotyczne systemy wizyjne, profesjonalne doradztwo i wiele więcej.

Dokąd zmierzamy

Firma Epson dostrzega duże możliwości zarówno w obszarze inteligentnej produkcji, jak i w dziedzinie nazywanej Internetem rzeczy (IOT). Chcemy pomóc ludziom wykonującym najgorszą pracę wykorzystać ich czas bardziej kreatywnie i wydajnie.

Dążymy do dostarczania rozwiązań opartych na robotach do automatyzacji całych procesów produkcyjnych, od nieprzetworzonego materiału aż po dostawę gotowych produktów.

W innych obszarach biznesowych dostrzegliśmy już szybko powiększający się rynek do zastosowania robotów, są to m.in. elektronika, przemysł motoryzacyjny i medycyna. Wymagają one mniejszych, inteligentniejszych i bardziej wyrafinowanych technicznie produktów — to idealne zastosowanie dla małych, lekkich i bardzo precyzyjnych robotów.

No i oczywiście nie możemy zapomnieć o robotach domowych — ale to już inna historia…

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Kliknij tutaj