Jak technologia zmieni firmy?

Europejscy pracownicy nie do końca wiedzą, jaki będzie wpływ technologii na ich firmy, i chcą być przez nie przygotowani na te zmiany

Jak technologia zmieni firmy?

Technologia wprowadzi rewolucję w sposobie naszej pracy. Jak w każdej rewolucji sposób jej widzenia przez tych, których ona dotknie, może wpływać na jej postęp. Firma Epson przeprowadziła badania, aby poznać jakiego wpływu przełomowych technologii na ich firmy oczekują europejscy pracownicy.

W tym celu przeprowadziliśmy wywiady z 17 czołowymi ekspertami, a następnie przedstawiliśmy ich przewidywania i hipotezy 7000 europejskich pracowników i menedżerów firm, aby zrozumieć, jak te trendy technologicznych zmian są przez nich postrzegane.

Jest jasne, że jesteśmy w punkcie zwrotnym. Większość respondentów oczekuje, że w ciągu najbliższych 10 lat nastąpią rewolucyjne zmiany technologiczne w ich branżach. Ale są też dwa stanowiska ekstremalne — osiem procent przewiduje, że to będzie całkowita rewolucja, a dwa procent nie przewiduje żadnego wpływu. Ale jeśli firmy ulegną zmianom, czym według nich będą się te zmiany objawiać?

Zmiany w opiniach i zmiany w sektorach

Różne technologie nie będą w taki sam sposób wpływać na różne sektory, co bardzo uwypukliło się w opiniach w naszym badaniu. Wearable technologies były stawiane najwyżej ze wszystkich najnowszych technologii (w tym druku 3D, sztucznej inteligencji, robotyki i innych). Technologie te były pozytywnie postrzegane przez 65 procent europejskich pracowników, a najmniej pozytywnie druk bioniczny i koboty (roboty współpracujące z ludźmi), gdzie ten wskaźnik wyniósł odpowiedni 58 i 57 procent.

Tę dysproporcję można wyjaśnić percepcją i doświadczeniem związanym z szerszym zastosowaniem wearable technologies, podczas gdy druk bioniczny (drukowanie organów) jest postrzegane jako bardziej ograniczone do sektora ochrony zdrowia. Świadomość o najnowszych technologiach mogła także odegrać tu rolę, gdyż 60 procent respondentów znało pojęcie wearable technologies, podczas gdy o druku bionicznym słyszało tylko 37 procent. To podkreśla wyzwania związane z przystosowaniem się do nowych technologii, rozumieniem zmian i przygotowaniem się na nie firm.

Pozytywne przygotowanie

Istnieją różnice na rynkach, a ich wyznacznikiem jest gotowość pracowników do przyjęcia technologii. Ten optymizm może się jednak okazać próżny, jeśli przedsiębiorstwo nie będzie samo maksymalizować możliwości oferowanych przez nowe technologie. Tylko 14 procent pracowników uważa, że ich przedsiębiorstwo doskonale monitoruje nowy postęp technologiczny, a mniej niż jedna trzecia (28%) uważa, że ich przedsiębiorstwo jest szczególnie dobre, jeśli idzie o wdrażanie nowych technologii — to może spowodować niepowodzenie firm w przygotowaniu i dostosowaniu się i być przeszkodą do bezproblemowej integracji technologii. Znaczna część, bo 57 procent, europejskich pracowników uważa, że w ciągu najbliższej dekady przemysł i modele organizacyjne zostaną radykalnie zmienione przez technologię.

Dostosowanie się do korzyści

Dostosowanie się do nowych technologii jest obciążeniem dla firm, 59 procent pracowników twierdzi, że zwiększy to koszty operacyjne — argumenty za tym są silne. Siedemdziesiąt dziewięć procent respondentów przyznaje, że technologia poprawi efektywność przedsiębiorstwa. To oznacza przyszłość, w której będziemy mieć więcej czasu i będziemy mniej ograniczeni niż przez tradycyjny dzień pracy.

Transformacja technologiczna przyniesie również korzyści 77 procentom respondentów. Sam Internet Rzeczy (IoT) według prognoz niektórych ekspertów będzie mieć do 2025 roku wpływ ekonomiczny o wartości do 6,2 miliarda USD. 1. Chociaż o tych danych można dyskutować, to ich znaczenie dla pracowników jest jasne. Siedemdziesiąt sześć procent pracowników uważa, że technologia otworzy nowe możliwości wzrostu, a 74 procent przyznaje, że zwiększy konkurencyjność w ich branży.

To jest czas zmian i według 81 procent ankietowanych europejskich pracowników transformacja, która podważy rozumienie tradycyjnych modeli pracy. A w dotrzymywaniu kroku tym zmianom nie chodzi tylko o zachowanie konkurencyjności, lecz o to, aby zaprząc technologię do odblokowania ogromnego potencjału wzrostu w przyszłości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj