Jak technologia zmieni Twoją pracę

Badania pokazują, że europejscy pracownicy oczekują, iż technologia uczyni ich pracę mniej stresującą, bardziej elastyczną i kreatywną — czy są na to przygotowani?

Jak technologia zmieni Twoją pracę

W firmie Epson jesteśmy bardzo zaangażowani w badanie wpływu technologii na miejsca pracy. Za sprawą tych nowych badań zakres tego wpływu staje się wyraźniej zarysowany. W pierwszym blogu z tego cyklu — „Jak technologia zmieni firmy” —badaliśmy, jakich zmian w firmach spodziewają się europejscy pracownicy i jak firmy powinny się na nie przygotować.                                                               

W tym artykule zajmiemy się badaniem wpływu tych zmian na indywidualnego pracownika, na jego codzienną pracę.

Jest oczywiste, że wpływ technologii ma znaczenie dla europejskich pracowników.  Prawie połowa z nich (48 procent) uważa, że technologia bezpośrednio radykalnie zmieni ich pracę, a 6 procent idzie jeszcze dalej, spodziewając się, że wykonywany przez nich zawód zniknie w ciągu dekady.

Ta opinia powinna być silnym, globalnym ostrzeżeniem. W raporcie z 2016 roku Światowe Forum Ekonomiczne szacowało, że do 2021 roku ubytek miejsc pracy na rzecz automatyzacji i robotów w 15 najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata może wynieść 5,1 miliona. 1. Czy zatem obawy pracowników są uzasadnione?

Wydajna praca

Jeśli chcemy uniknąć pułapki przedstawiania technologii po prostu jako zagrożenia dla miejsc pracy, musimy skorzystać z możliwości, jakie ona daje, które przedstawiliśmy w wynikach naszego badania. W przeciwieństwie do negatywnych komunikatów przedstawiających ją jako zagrożenie dla pracy, są też pozytywne strony dla pracowników polegające na rozwoju zawodów. Jedna trzecia europejskich pracowników uważa, że ich praca w wyniku technologii stanie się bardziej efektywna i wydajna, bardziej dokładna i analityczna. Ponadto pracownicy sektorów produkcyjnych i handlu uważają, że zwiększenie efektywności przyniesie największą korzyść.

Ale należy się spodziewać nie tylko zwiększenia efektywności naszych działań, lecz także stopniowej zmiany ich natury.  Na przykład 21 procent pracowników uważa, że dzięki transformacji technologicznej ich praca stanie się bardziej kreatywna.

Komunikacja w zmieniającym się miejscu pracy

Nasze środowisko miejsca pracy będzie w równym stopniu podlegało zmianom. Prawie połowa respondentów uważa, że miejsca pracy będą bardziej monitorowane i kontrolowane, ale będzie też większa elastyczność, 38 procent respondentów uważa, że dzięki technologii godziny pracy będą bardziej elastyczne. Natomiast 19 procent uważa, że ich praca stanie się bardziej wyczerpująca i wymagająca, podkreślając jednak oczekiwany trend w kierunku większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Istotne stanie się odpowiednie przedstawianie wpływu tej transformacji miejsca pracy. Tylko 62 procent pracowników uważa, że ich przedsiębiorstwo dobrze lub bardzo dobrze przedstawia skutki zmian technologicznych. Ten odsetek spada nawet do 57 procent, jeśli chodzi o przedstawianie zmian dotyczących konkretnych zawodów. Ponadto tylko 54 procent respondentów oceniło dobrze lub bardzo dobrze swoje przedsiębiorstwo, jeśli chodzi o włączanie do procesu decyzyjnego pracowników, których potencjalnie obejmą te zmiany. Jak zatem widać, prawie połowa firm nie zdaje egzaminu, jeśli idzie o odpowiednie komunikowanie skutków najważniejszych zmian technologicznych.

Najważniejsze jest przygotowanie

Jeśli przedsiębiorstwo chce odnieść korzyści z transformacji technologicznej, jej pracownicy muszą być na to przygotowani. Tylko 65 procent respondentów ocenia dobrze lub bardzo dobrze swoje przedsiębiorstwo, jeśli idzie o szkolenie pracowników w używaniu technologii, a tylko 47 procent ma przekonanie, że ich przedsiębiorstwo dobrze przebranżawia potencjalnie zbędnych pracowników.

W sytuacji, gdy 60 procent europejskich pracowników uważa, że ich przedsiębiorstwo jest dobre lub bardzo dobre w pozyskiwaniu nowych pracowników, nasze badanie ujawnia możliwą przyszłość, w której umiejętności będą raczej nabywane niż rozwijane. W miejscu pracy, które podlega szybkim zmianom, niezbędne może być wspieranie pracowników w przystosowaniu w sytuacji pozyskiwania nowych utalentowanych osób.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj