Mimo zainteresowania klientów i pracowników mniej niż 25% firm umieściło zrównoważony rozwój i kwestie społeczne w pierwszej trójce priorytetów w roku 2020 – ale oczekiwania pocovidowe są obiecujące

Nowy raport firmy Epson dotyczący wskaźników zrównoważonego rozwoju

Mimo zainteresowania klientów i pracowników mniej niż 25% firm umieściło zrównoważony rozwój i kwestie społeczne w pierwszej trójce priorytetów w roku 2020 – ale oczekiwania pocovidowe są obiecujące

• Nowy Raport Epson dotyczący wskaźników przygląda się oczekiwaniom i wpływom związanym ze zrównoważonym rozwojem w okresie pocovidowym

• Raport pokazuje zmiany w priorytetach, podział wśród osób zainteresowanych oraz zróżnicowanie pokoleniowe i regionalne

Nowy Raport Wskaźników opublikowany przez firmę Epson dokonuje przeglądu zmieniających się priorytetów i oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami społecznymi, obecnie i w okresie po Covid. Raport stara się zidentyfikować nie tylko działania firm, ale również możliwości i zagrożenia wynikające z oczekiwań ich klientów i pracowników. Analizie poddano również rozbieżności demograficzne i regionalne.

Raport zawiera wnioski z badania przeprowadzonego w miesiącach letnich pandemii Covid, podczas którego zapytano ponad 4000 respondentów z Europy i Środkowego Wschodu o ich działania i nastawienie związane ze zrównoważonym rozwojem [1]. Po badaniu, w ostatnim kwartale 2020 roku, zorganizowano serię debat, podczas których dokonano analizy wyników badania. 

 

[1] Badanie przeprowadzone w imieniu Epson przez B2B International, czerwiec 2020

 

„Dla firmy Epson zrównoważony rozwój od dawna stanowił kamień węgielny działalności gospodarczej, zarówno w kwestii projektowania i produkcji naszych produktów, jak również naszych własnych zachowań i działań biznesowych. Choć pandemia dokonała przetasowania wielu priorytetów, wierzymy, że nie jesteśmy odosobnieni w naszych wysiłkach na rzecz bardziej zrównoważonego biznesu” – skomentował Robert Reszkowski, Business Sales Manager.

„Wraz z naszymi partnerami i użytkownikami naszych produktów pragnęliśmy się uczyć i adaptować tak, aby lepiej określić obszary, w których technologia może pomóc nam w realizacji planów bardziej zrównoważonej i rentownej przyszłości. Raport ten daje wgląd w zebrane przez nas obserwacje dotyczące zarówno obecnych i zaplanowanych działań, jak i oczekiwań ze strony interesariuszy, które mogą mieć wpływ na sukces firmy”.

Kluczowe wnioski:

  • Podczas kryzysu covidowego mniej niż jedna czwarta firm z Europy i Środkowego Wschodu umieściła zrównoważony rozwój i kwestie społeczne w gronie trzech najważniejszych priorytetów
  • Stało to w sprzeczności z opinią szerokiego społeczeństwa, gdzie kwestie środowiskowe i społeczne zostały uznane za ważne aż przez 71% (zarówno klientów, jak i pracowników)
  • Dodatkowo 83% stwierdziło, że standardy środowiskowe i społeczne kupowanych przez nich produktów i usług miały istotne znaczenie
  • Zarówno osoby pracujące z biura, jak i z domu podkreśliły, że czynniki środowiskowe muszą odgrywać kluczową rolę w produktach dostarczanych im do użytku (70% stwierdziło, że technologie przeznaczone do pracy w domu muszą być długowieczne, energooszczędne oraz zapewniające zmniejszenie produkcji odpadów)
  • Oprócz tego 81% zatrudnionych przyznało, że jest dla nich ważne, by pracodawca wspierał kwestie społeczne środowiskowe
  • Osoby decyzyjne z branży IT wiodą prym, jeśli chodzi o pozytywne planowanie środowiskowe, co bez wątpienia będzie stanowiło wsparcie dla tych firm, które w okresie pocovidowym zdecydują się nadać tym kwestiom wyższy priorytet, by lepiej dostosować się do oczekiwań klientów i pracowników
  • Różnice regionalne i pokoleniowe są wyraźne, ale większość ankietowanych zgadza się, że zrównoważone i ukierunkowane społecznie działania przekładają się na korzyści biznesowe

 

Więcej szczegółów:

Pozycja zrównoważonego rozwoju – teraz i w okresie pocovidowym

Jest zrozumiałe, że nowe wyzwania związane z pandemią Covid zmusiła firmy do zmiany priorytetów. Co rozczarowujące, kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju i społeczne zostały wyraźnie zminimalizowane - aż 76% firm przyznało, że nie znajdują się one wśród trzech najważniejszych priorytetów. Widać też pozytywny aspekt, gdyż można oczekiwać, że po zakończeniu kryzysu nastąpi ponowne skoncentrowanie się na tym temacie, ponieważ 65% twierdzi, że kwestie środowiskowe wskutek Covid staną się jeszcze ważniejsze.

 

Jeśli chodzi o technologie biurowe, zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa mogą iść ręka w rękę, niemniej rozwiązania te są często przeoczane przy skupianiu uwagi na trendach w skali makro, takich jak turbiny wiatrowe i panele słoneczne, co często skutkuje opinią, że zrównoważony rozwój może być nieosiągalny i kosztowny.

 

Osoby decyzyjne z branży IT są najprawdopodobniej mistrzami zrównoważonego rozwoju

Osoby decyzyjne z branży IT wiodą prym, jeśli chodzi o optymizm co do przyszłości – aż 79% z nich spodziewa się, że znaczenie kwestii środowiskowych i społecznych wzrośnie w okresie pocovidowm.  Można to wyjaśnić większą wiedzą i stycznością z prostymi rozwiązaniami technologicznymi, dzięki czemu mają lepszy punkt wyjścia do tego, by nie tylko je wdrażać, ale także śledzić ich późniejszy wpływ.

 

„Wiemy już, że atramentowe technologie druku są korzystniejsze dla środowiska od laserowych i od wielu lat opowiadaliśmy się za zmianą w tej kwestii” – mówi Robert Reszkowski. „Jeśli wszystkie drukarki laserowe w Europie zostałyby podmienione na niewymagające użycia ciepła drukarki atramentowe firmy Epson, moglibyśmy rocznie zaoszczędzić wystarczająco energii, by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 410 milionów kilogramów i ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii o 152 miliony euro każdego roku. [1]

 

[1] W oparciu w obliczenia firmy Epson. Metodologia zweryfikowana przez TÜV Rheinland, oparta na „typowym zużyciu energii”, zdefiniowanym w ramach i/lub symulowanym z uwzględnieniem procedury testowej Energy Star i przedstawionym w kWh/rok. Modele zidentyfikowano przy użyciu monitora IDC HCP z II kwartału 2019 roku (dane za okres od I kwartału 2015 do IV kwartału 2018 roku) oraz bazy aktywnych urządzeń w firmach EU22 zgłoszonych przez IDC z 2018 roku („Baza aktywnych urządzeń sporządzona przez Vertical, II kwartał 2019 roku”). Obliczenia porównawcze można znaleźć tutaj: https://www.epson.eu/neop-footnotes

 

Możliwość zrównoważonego rozwoju

Istnieją również mniej widoczne korzyści dla firm, które działają na rzecz środowiska naturalnego i społecznego – 82% osób decyzyjnych i 78% pozostałych wierzy, że te wysiłki mogą mieć znaczący wpływ na wydajność biznesu. 

  • 44% wierzy w postrzeganie marki
  • 40% w lojalność zatrudnionych
  • 38% w produktywność pracowników

Co więcej, z osób kładących nacisk na kwestie środowiskowe i społeczne, 86% spodziewa się wzrostu przychodów w ciągu następnego roku / pięciu lat.

Z punktu widzenia konsumenta i klienta, 83% respondentów twierdzi, że standardy środowiskowe i społeczne mają znaczenie przy wyborze kupowanych przez nich produktów i usług . Z punktu widzenia pracownika czynniki te mają znaczenie dla 81% badanych, którzy chcą, aby były wspierane przez ich pracodawcę. Czynnik krytyczny, jeśli chodzi o przyszłe planowanie zatrudnienia.

Bez względu na wiek, pracownicy chcą, by przykładano większą wagę do sprzętu (zarówno w domu, jak i w biurze)

Jeśli chodzi o dostarczane na rynek produkty, również na tym polu chcą oni widzieć zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju – 70% twierdzi, że kluczowe przy tworzeniu produktów jest to, by były długowieczne, energooszczędne i/lub redukowały produkcję odpadów.

Mimo że różnice pokoleniowe są wyraźne – na 76% osób poniżej 22 roku życia i 71% osób w wieku 23–37 lat oczekujących, że kwestie środowiskowe i społeczne w okresie pocovidowym będą stawać się coraz ważniejsze przypada tylko 55% ankietowanych w wieku 54 lat i więcej – to starsze pokolenia napędzają popyt na produkty energooszczędne, długotrwałe i redukujące produkcję odpadów.

 

Dowiedz się więcej i przeczytaj raport tutaj: xxxx

 

Koniec

Uwagi dla redaktora

Zobacz, co jeszcze firma Epson robi, by wspierać zrównoważony rozwój: https://www.epson.eu/greenreport