Najważniejsza lekcja na jutro — motywacja

Aby można było w 2025 roku z sukcesem prowadzić zajęcia w klasach, w których uczniowie współpracują ze sobą, będą oni musieli być osobami przedsiębiorczymi

Najważniejsza lekcja na jutro — motywacja

W dzisiejszych stopniowo, choć burzliwie zmieniających się miejscach pracy jesteśmy wystawieni na ciągłe przystosowywanie się, aby trzymać rękę na pulsie. Ale jak przygotować jutrzejszych pracowników na przyszłość, z którą będą musieli się konfrontować w erze szybkiego postępu technologicznego?

Technologia coraz bardziej wpływa na sposób w jaki pracujemy i uczymy się. W klasach przyszłości najważniejsze dla efektów nauczania będą osobista motywacja i „miękkie” umiejętności uczniów, a także główny cel systemu nauczania.

Klasy przyszłości

W nowym badaniu wpływu najważniejszych technologii na sektor edukacji firma Epson zebrała opinie na ten temat 17 czołowych ekspertów, a następnie skonfrontowała ich hipotezy z 7000 europejskich pracowników i menedżerów firm.

Zbiorcza perspektywa wskazuje, że w 2025 roku w klasach lekcyjnych będzie się korzystać z nowych technologii, takich jak interaktywne projektory, rzeczywistość rozszerzona i drukarki 3D. To badanie wskazuje na przykład, że 53 procent respondentów uważa, iż rzeczywistość rozszerzona będzie w przyszłości szeroko stosowana w eksperymentach praktycznych, przy czym będzie to bardziej bezpieczne i mniej kosztowne, i nie będzie wymagało specjalnych miejsc do ich wykonywania.

Oczekiwana jest także zmiana relacji pomiędzy nauczycielami a uczniami — nauczyciele przejmą rolę przewodników edukacyjnych „korepetytorów nauki życia”, a uczniowie będą bardziej samodzielni w swojej nauce.

Osiemdziesiąt dwa procent badanych Europejczyków uważa, że ten system, wspierany przez technologie uczenia polegającego na współpracy, wyrówna szanse uczniom, umożliwiając każdemu uczenie się w jego własny sposób.

W wyniku technologii zmieni się także struktura lekcji, 67 procent respondentów uważa, że klasy zmienią się w warsztaty współpracy.

Motywacja do metanauki

Uczniowie będą odgrywać coraz bardziej czynną rolę w osiąganiu swoich wyników nauczania. Zdaniem 57 procent respondentów metanauka, w której uczniowie w większym stopniu odpowiadają za swój proces nauczania, stanie się nową normą. Ponadto 55 procent respondentów uważa, że będzie to mieć pozytywny wpływ na cały sektor edukacyjny.

Dobrą wiadomością jest, że tylko 33 procent respondentów uważa, że w ciągu najbliższych 10 lat motywacja uczniów będzie zagrożeniem dla jakości edukacji.

Aby ta kulturowa zmiana się dokonała, instytucje edukacyjne muszą wykształcić mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi. Konieczne jest położenie nacisku na szkolenie uczniów, aby stali „przedsiębiorczy” i odpowiedzialni za własne postępy w nauce, na przykład poprzez uczynienia szkolenia ich miękkich umiejętności integralną częścią procesu nauczania.

Zapewnienie rozwoju umiejętności przyszłych pracowników oznacza, że już dziś należy podkreślać wagę motywacji i wprowadzać odpowiednie narzędzia edukacyjne, aby dać im siłę do przystosowania się w stale zmieniającym się świecie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj: