Nowe badania wykazują, że dzięki korzyściom związanym z technologią druku atramentowego coraz częściej wybieramy urządzenia atramentowe zamiast laserowych

W Europie wciąż utrzymują się błędne przekonania dotyczące technologii druku atramentowego, ale rosnące oczekiwania związane z ograniczeniem kosztów, wpływu na środowisko oraz wzrostem wydajności stwarzają dla niej nowe możliwości

Nowe badania wykazują, że dzięki korzyściom związanym z technologią druku atramentowego coraz częściej wybieramy urządzenia atramentowe zamiast laserowych

Zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu przez firmę Epson zwiększenia nakładów na rozwój biznesowych drukarek atramentowych badania wykazały, że 74% decydentów i liderów biznesowych w Europie po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi technologii druku stosowanej dotychczas w ich firmach, wybiera druk atramentowy.

Podczas badania przeprowadzonego online przez Epson Europe i Coleman Parkes zebrano opinie ponad 8000 profesjonalistów z 21 krajów europejskich, w tym z Polski. W oparciu o niezależnie potwierdzone fakty dotyczące wydajności biznesowych drukarek atramentowych w porównaniu z urządzeniami laserowymi respondenci poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na serię pytań typu prawda/fałsz. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że nadal panują nieaktualne, błędne przekonania dotyczące tego, która technologia jest lepsza pod względem ilości odpadów oraz wydajności. Tylko 7% respondentów wiedziało, że biznesowe drukarki atramentowe osiągają lepsze wyniki we wszystkich pięciu testowanych obszarach: odpadów, wydajności, szybkości, generowania CO2 oraz poboru mocy.

Gdy spojrzymy na wyniki pod kątem regionów, zauważymy interesujące podobieństwa między najważniejszymi rynkami w Europie. W przypadku Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji odpowiedzi wykazują, że pomimo błędnych przekonań dotyczących druku atramentowego zdecydowana większość -76% respondentów,  po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanych przez nich rozwiązań wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Większość respondentów - 74% we wspomnianych krajach  mylnie sądziło, że drukarka laserowa generuje mniejszą ilość CO2, a 61% mylnie wierzyło, że produkuje ona mniejszą ilość odpadów niż drukarka atramentowa. Co więcej, 77% respondentów niepoprawnie uznało, że drukarka laserowa oferuje wyższą wydajność wynikającą z rzadszych czynności konserwacyjnych i przestojów. Epson, jako firma mająca wieloletnie doświadczennie wprowadzania innowacji w dziedzinie druku, pragnie zwiększać świadomość zalet biznesowego druku atramentowego będącego technologią, która nie tylko wpływa na poprawę wyników finansowych, ale także zmniejsza wpływ na środowisko.

Krzysztof Modrzewski z Epson Europe komentuje: „Drukarki laserowe długo dominowały w biurach, ale użytkownicy szukają obecnie rozwiązań zapewniających lepsze wyniki przy większych szybkościach oraz niższych kosztach eksploatacji i mniejszym poborze mocy. Zrozumieliśmy, że jedynym sposobem, by spełnić te wszystkie oczekiwania, jest wprowadzenie do technologii druku atramentowego dla biznesu innowacji, którą pierwotnie opracowaliśmy dla druku przemysłowego — środowiska, w którym liczy się przede wszystkim wydajność i jakość.

„Dzięki rozwojowi tej technologii powstały biznesowe drukarki atramentowe, które drukują z szybkością 100 stron na minutę, zapewniając niski koszt wydruku strony, do 99% mniejszą ilość odpadów oraz do 96% niższe zużycie energii w porównaniu z drukarkami laserowymi. Ponadto wymagają nawet o 98% mniej czynności związanych z konserwacją i obsługą niż urządzenia laserowe 1.

1 Zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie firmy Epson przez firmę BLI na przestrzeni dwóch miesięcy do lutego 2017 r. w porównaniu z wybranymi drukarkami konkurencyjnymi.

„Druk atramentowy zdobywa popularność na rynku technologii druku. Według analityków rynku z IDC popularność druku atramentowego w Europie Zachodniej wzrośnie do 2020 roku o 10,2% (wskaźnik wzrostu CAGR) 2. Wiedza o tym nie jest jeszcze jednak rozpowszechniona. Postanowiliśmy zatem zaprezentować wybór technologii druku na rynku i pokazać rzeczywiste porównanie druku atramentowego z laserowym oraz skutki decyzji każdego użytkownika wybierającego technologię druku”.

2 IDC, Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015

W czasach, gdy standardy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (obejmującej kwestie środowiskowe i społeczne) w miejscach pracy stają się w Europie coraz ważniejsze, decyzja o rozwijaniu przez firmę Epson technologii druku atramentowego jest dodatkowo uzasadniona przez fakt, że większość (74%) ankietowanych Europejczyków, po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi stosowanej technologii druku, wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Korzyści płynące ze stosowania biznesowych drukarek atramentowych są szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, których działalność w coraz większej mierze będzie musiała odpowiadać standardom sprawozdawczości pozafinansowej w UE i poza UE, w ujęciu rocznym. Obecnie obowiązujące przepisy krajowe często są niewystarczające, by realizować postanowienia porozumienia paryskiego i ograniczać globalne ocieplenie do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Aby osiągnąć te międzynarodowe cele, przedsiębiorstwa muszą wykazać, że działają zgodnie ze światowymi standardami i dbają o zrównoważony rozwój.

Firma Epson zainwestowała 585 mln euro w nowe zakłady produkcyjne w Japonii i w innych krajach, z czego 185 mln euro przeznaczone zostało na rozwój technologii atramentowej PrecisionCore – innowacji, która zrewolucjonizowała branżę biznesowego druku atramentowego.

Informacje o badaniu

Firma Epson przeprowadziła badanie internetowe w mediach społecznościowych, mediach online i za pomocą bezpośrednich wiadomości e-mail w 21 krajach Europy (Finlandia, Polska, Węgry, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Serbia, Czechy, Słowenia, Holandia, Grecja, Dania, Chorwacja, Słowacja, Belgia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Niemcy) w okresie między wrześniem a listopadem 2017 r. Uzyskała w ten sposób 6326 odpowiedzi. Celem badania było sprawdzenie wiedzy użytkowników dotyczącej zalet technologii druku laserowego w porównaniu z atramentowym oraz uzyskanie informacji, jaką decyzję podjęliby po zapoznaniu się z faktami.

Dodatkowe badanie zostało przeprowadzone online w listopadzie 2017 r. przez Coleman Parkes Research w imieniu firmy Epson. Wyniki obejmują opinie 1818 profesjonalistów z organizacji na terenie Europy.