Problemy z prawidłowym działaniem systemów IT w polskich przedsiębiorstwach powodują straty w wysokości 873 milionów euro rocznie

444 miliony euro straty wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania drukarek

Problemy z prawidłowym działaniem systemów IT w polskich przedsiębiorstwach powodują straty w wysokości 873 milionów euro rocznie

  • Ponad połowa urządzeń drukujących w polskich firmach jest oparta na technologii laserowej, co świadczy m. in. o niewykorzystaniu możliwości związanych z technologią druku atramentowego (niższych kosztów konserwacji i większej wydajności)

  • Polscy pracownicy biurowi codziennie przemierzają średnio ponad 106 metrów, aby odebrać wydruki

  • Scentralizowane floty drukarek są nadal używane, ale można zwiększyć oszczędności, stosując modele rozproszone oraz zarządzanie usługami druku

Badanie przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach na zlecenie firmy Epson ujawniło szereg wad w sposobie zarządzania i korzystania z technologii informatycznej oraz druku. Wyniki sugerują, że wskutek awarii systemów IT oraz sprzętu, każdy pracownik firmy traci rocznie ponad tydzień pracy[i], co przekłada się na łączną stratę 429 milionów euro w ciągu roku. Ponad połowa tych kosztów — łącznie 444 miliony euro — jest związana z nieprawidłowym działaniem drukarek.

Według informacji uzyskanych od respondentów problemy wynikające z przestojów drukarek odpowiadają za utratę średnio 8,8 minuty dziennie, urządzenia te nadal odgrywają ważną rolę w zapewnianiu skuteczności i produktywności pracy. Zdaniem osób biorących udział w badaniu ich wydajność spadłaby przeciętnie o 21%, gdyby na swoich stanowiskach pracy musiały one obywać się bez drukarek.  Podobnie 86% respondentów twierdzi, że drukowanie odgrywa ważną rolę w wypełnianiu przez nich obowiązków służbowych. Z tego względu firmy skorzystałyby na przeprowadzeniu krytycznego przeglądu swoich flot drukarek, gdyż jak wskazują uzyskane wyniki, wiele z nich prawdopodobnie nie korzysta z najlepszych technologii lub praktyk drukowania. Ponadto w sytuacji, gdy ponad połowa flot drukarek w biurach w Polsce składa się z urządzeń laserowych, przedsiębiorstwa często nie odnoszą wymiernych korzyści w zakresie konserwacji, wydajności oraz rentowności związanych z technologią druku atramentowego.

„Wobec rzeczywistych oszczędności oraz zalet ekologicznych technologii druku atramentowego nie można się dziwić, że atramentowe drukarki biznesowe zaczynają poważnie zagrażać dominującej pozycji rozwiązań laserowych” — zauważa Ewa Pytlak z firmy Epson.  „Jednak wiele przedsiębiorstw nadal nie czerpie pożytku z tych dobrodziejstw, prawdopodobnie wskutek korzystania z drukarek starszego typu lub niezrozumienia zalet druku atramentowego. Z naszego badania wynika, że tylko nieznacznie więcej niż połowa (54%) firm strategicznie wdraża nowe rozwiązania IT. Oznacza to, że pozostałe 46% jeszcze nie do końca rozumie wpływ, jaki odpowiednie technologie mogą mieć na ich wydajność oraz rentowność.  Przykładowo, stosowanie naszych drukarek z technologią Replaceable Ink Pack System (RIPS) pozwala ograniczyć występowanie problemów związanych z konserwacją nawet o 100% w porównaniu z produktami laserowymi[1]”.

Do problemów dotyczących konserwacji i przestojów dochodzi jeszcze dodatkowo czasochłonność wynikająca z rozlokowania drukarek. Wskutek tego pracownicy muszą średnio chodzić 7,6 metra do najbliższej drukarki. Oznacza to, że wiele firm wciąż działa według tradycyjnego, scentralizowanego modelu rozmieszczenia drukarek. Zważywszy, że respondenci każdego dnia drukują średnio 14 materiałów, odległości te stają się jeszcze większe. Problem ten można łatwo rozwiązać, stosując model bardziej rozproszonej floty lokalnych drukarek.

„Scentralizowany model drukowania nie stanowi najlepszego rozwiązania w każdej firmie i ma niewątpliwe ograniczenia” — podkreśla Ewa Pytlak. „We współczesnych miejscach pracy i mniejszych grupach roboczych lepiej sprawdza się elastyczność oferowana przez modele drukowania lokalnego — pozwalają one oszczędzić czas i ograniczają zakłócenia pracy związane z opuszczaniem stanowiska w celu odebrania wydruków. Każdy z tych czynników wpływa na motywację oraz produktywność pracowników, co ostatecznie odbija się na efektywności całej firmy. Oznacza to, że małe zmiany dotyczące typu drukarki i struktury floty mogą przełożyć się na wielkie różnice w dochodowości”.

Firma Epson stworzyła drukarki RIPS po to, by zapewnić przedsiębiorstwom wygodę oferowaną przez flotę lokalnych drukarek w połączeniu z przewidywalnością kosztów typową dla modelu scentralizowanego.  Poza tym klienci zyskują typowe korzyści płynące ze stosowania atramentowych drukarek biznesowych — oszczędność kosztów i ochronę środowiska. Pozwalają one bowiem obniżyć koszt drukowania o 50% w stosunku do technologii laserowej, a także zmniejszyć pobór mocy oraz ilość odpadów odpowiednio nawet o 96% i 94%[2]. Dodatkowo w połączeniu z zarządzanymi usługami drukowania umożliwiają lepszą kontrolę liczby wydrukowanych stron oraz kosztów. 

–Koniec–

Uwagi dla redaktora

Informacje o firmie Epson
Firma Epson jest globalnym liderem w dziedzinie technologii, która łączy ludzi, rzeczy i informacje. Tworzone przez nią produkty są wydajne, kompaktowe i precyzyjne. W szerokiej ofercie firmy Epson znajdują się zarówno drukarki i urządzenia wielofunkcyjne atramentowe, jak i projektory 3LCD, inteligentne okulary, systemy czujników i roboty przemysłowe. Celem firmy jest wspieranie innowacyjności i wykraczanie poza oczekiwania klienta związane z drukiem, komunikacją wizualną, urządzeniami przenośnymi i robotyką.

Grupa Epson, na czele której stoi japońska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia blisko 67 000 pracowników w 90 spółkach na całym świecie. Jesteśmy niezwykle dumni z naszego wkładu w rozwój społeczności, w których funkcjonujemy, oraz ciągłych starań o minimalizację wpływu na środowisko.

http://global.epson.com

Epson Europe

Epson Europe B.V. z siedzibą główną w Amsterdamie to regionalna centrala grupy odpowiedzialna za Europę, Środkowy Wschód, Rosję i Afrykę. Zatrudniający 1700 pracowników oddział Epson Europe w roku fiskalnym 2015 osiągnął sprzedaż równą 1577 mln euro. http://www.epson.pl

Wizja środowiskowa 2050  

http://eco.epson.com

Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w sieci przez instytut badawczy Coleman Parks w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.

Profil grupy badawczej: Małe i średnie firmy (10–250 pracowników). Pracownicy regularnie używający drukarki (co najmniej raz w tygodniu)

Całkowita liczba wywiadów — 2400.

Respondenci są pracownikami biur w różnych lokalizacjach w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji, RPA, Izraelu i Grecji.

Ankietę wypełniło dotąd n=2400 pracowników biurowych. Rozkład pochodzenia poszczególnych grup respondentów, którzy wypełnili ankietę, jest następujący: Czechy (250), Słowacja (250), Polska (200), Węgry (200), Rumunia (100), Belgia (200), Dania (100), Finlandia (100), Holandia (200), Norwegia (100), Szwecja (200), RPA (200), Izrael (200), Grecja (100).

Należy zauważyć, że zastosowane zostały standardowe konwencje związane z zaokrąglaniem liczb i w konsekwencji niektóre sumy mogą wynosić mniej niż 100%.

 

[1] http://www.epson.co.uk/verticals/workforce-pro/inkjet-savings

[2] http://www.epson.co.uk/verticals/workforce-pro/inkjet-savings

 

[i] W wyliczeniach przyjęto 40-godzinny tydzień pracy