45 projektorów firmy Epson uzyskało atest TCO Certified potwierdzający zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Projektory Epson spełniają normy zrównoważonego rozwoju

45 projektorów firmy Epson uzyskało atest TCO Certified potwierdzający zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Firma Epson poinformowała, że 45 z oferowanych przez nią projektorów opracowanych pod kątem potrzeb branży edukacyjnej i biznesowej uzyskało globalny certyfikat zrównoważonego rozwoju TCO Certified. Przyznawany jest on przez TCO Development, organizację non-profit z siedzibą w Szwecji.

Aby uzyskać certyfikat, produkty muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego w całym cyklu życia obejmującym produkcję, używanie i utylizację. Kryteria dotyczą takich obszarów jak warunki pracy w zakładzie produkcyjnym, minimalizację wykorzystania niebezpiecznych substancji, a także zapewnianie wysokiej jakości obrazu, wydajności energetycznej oraz odpowiedzialnego procesu utylizacji. Ich spełnienie jest sprawdzane przez niezależną organizację, zarówno przed procesem certyfikacyjnym, jak i po jego zakończeniu. Dzięki temu użytkownicy zyskują pewność, że kupione przez nich produkty są zgodne ze wszystkimi kryteriami w ciągu całego okresu eksploatacji.

Epson to światowy producent projektorów, który utrzymuje czołową pozycję na rynku od 16 lat. Wszystkie kluczowe technologie, w które wyposażone są projektory — w tym panele LCD i lampy — zostały zaprojektowane i wytworzone przez firmę Epson. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie podzespoły zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i biznesowej. 

„Pragniemy nieustanie rozwijać przemysł elektroniczny w kierunku bardziej zrównoważonych produktów. Mając na względzie dyrektywy dotyczące zakupów — jak te w Unii Europejskiej — które kładą większy nacisk na zrównoważony rozwój, osoby kupujące projektory mogą skorzystać z TCO Certified jako narzędzia do realizacji celów środowiskowych i społecznych, jednocześnie nie tracąc pożądanej wydajności obrazu” — skomentował Niclas Rydell, dyrektor TCO Certified.

„Oferujemy również platformę do ciągłego doskonalenia w obszarze zrównoważonego rozwoju. W ramach procesu certyfikacji zakłady produkcyjne firmy Epson przeszły niezależną inspekcję, po której nastąpią losowe kontrole w ciągu roku oraz oceny ryzyka”. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze projektory uzyskały certyfikat TCO Certified” — powiedział Jakub Łapiński, Business Account Manager w firmie Epson. „Dążenie do osiągania najwyższych standardów jakości oznacza, że w Epson mamy bezpośrednią kontrolę nad wieloma procesami produkcyjnymi. Dzięki temu możemy łatwiej kontrolować metody pracy na przestrzeni całego cyklu produkcyjnego, od stworzenia produktu, aż po jego dostawę. Ponadto pragniemy tworzyć wydajne energetycznie produkty o niewielkich rozmiarach, które mają minimalny wpływ na środowisko, a przy tym zapewniają świetną wydajność. 

„Uznając fakt, że zasoby Ziemi są ograniczone i wierząc, że wszyscy powinni dzielić odpowiedzialność za redukcję wpływu na środowisko, firma Epson dąży do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 90% do roku 2050 w całym cyklu produkcji i eksploatacji wszystkich produktów i usług”.

Projektory Epson i środowisko

Projektory Epson zostały tak zaprojektowane, aby zmniejszały wpływ firm na środowisko naturalne i zużywały jak najmniej energii zarówno podczas wyświetlania obrazów, jak i w czasie bezczynności. Podstawowa konstrukcja zapewnia wydajność energetyczną, zaś w menu ECO dostępne są różne opcje oszczędzające energię. Kiedy projektor nie wyświetla obrazów, tryb bardzo niskiej jasności zmniejsza pobór mocy.

W trakcie wyświetlania obrazu nowo opracowana funkcja Light Optimiser automatycznie dostosowuje jasność lampy do wyświetlanego obrazu. To pozwala na zmniejszenie poboru mocy o 27% podczas wyświetlania ciemnych obrazów. Wszystkie projektory Epson mają tryb ECO, którego zadaniem jest przedłużyć żywotność lampy i zmniejszyć zużycie energii podczas projekcji o ponad 1/4.

Przemysł elektroniczny jest często postrzegany w kontekście naruszania praw człowieka podczas produkcji, czego nie są w stanie ocenić kupujący. Certyfikat TCO Certified jest od dawna stosowany przez nabywców sprzętu komputerowego jako niezbędne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy sprzętu audio-wideo mogą mieć pewność, że kupione przez nich projektory zostały wyprodukowane w oparciu o sprawiedliwe warunki. Wskazując na certyfikowane produkty w umowach zakupu, mogą oni bezpośrednio wpływać na branżę i zwiększać odpowiedzialność społeczną i środowiskową swojej firmy.

Epson — społeczna odpowiedzialność w produkcji

Epson sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wieloma procesami produkcyjnymi. Dzięki temu jest w stanie łatwiej kontrolować metody pracy i promować wysokie standardy w dziedzinie odpowiedzialności społecznej na przestrzeni całego cyklu produkcyjnego. Dostawcy firmy Epson również muszą spełniać rygorystyczne warunki jej kodeksu postępowania i są regularnie poddawani weryfikacji w celu natychmiastowego wprowadzenia koniecznych usprawnień.

Firma Epson nie tylko spełnia, ale i przewyższa wymagania Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 1. Dotyczy to również zakazu pracy nieletnich i minimalnego wieku pracownika. Epson przewyższa standardy MOP także w zakresie minimalnego wieku produkcyjnego, gdyż firma wymaga ukończenia 18 lat przez pracownika, a norma jedynie 16. Regułą tą objęte są wszystkie zakłady produkcyjne. Ponadto każdy pracownik ma umowę, w której określone są godziny pracy i możliwości pracy w godzinach nadliczbowych. Wypłaty w firmie Epson są zdecydowanie wyższe od średnich krajowych.

Certyfikat TCO

TCO Certified to globalna certyfikacja produktów IT w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstała ona 25 lat temu. Kryteria obejmują społecznie odpowiedzialną produkcję, ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika oraz ergonomiczną budowę. Wszystkie zostały określone z perspektywy cyklu życia produktu, który obejmuję produkcję, okres stosowania produktu i jego utylizację. Urządzenia przechodzące proces certyfikacji oraz zakłady, w których są one produkowane, są niezależnie weryfikowane pod kątem zgodności z przepisami. Certyfikacja obejmuje osiem kategorii produktów: monitory, notebooki, tablety, smartfony, komputery stacjonarne, komputery typu „all-in-one”, projektory i zestawy słuchawkowe. TCO Certified to oznakowanie ekologiczne typu I zgodne z normą ISO 14024 .

1. MOP została utworzona w 1919 roku. Od tego czasu współpracuje z przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników ze 187 państw członkowskich w celu zapewnienia wspólnych standardów zatrudnienia i promowania humanitarnych standardów pracy kobiet i mężczyzn. MOP wyznaczyła osiem podstawowych reguł, do których powinny stosować się firmy. Oprócz ochrony pracy nieletnich poprzez ograniczanie minimalnego wieku produkcyjnego do 16 lat, reguły te gwarantują swobodne uzwiązkowienie pracowników i równość wynagrodzeń.