Przedstawiamy nauczycieli przyszłości

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z wykorzystania technologii w edukacji rola nauczyciela musi się zmienić

Przedstawiamy nauczycieli przyszłości

Kto był Twoim najlepszym nauczycielem?

Sądzę, że większość z nas potrafi przypomnieć sobie nazwiska co najmniej kilku ulubionych nauczycieli (oraz kilku mniej lubianych). Inspirujący, srodzy, współczujący, wymagający, zabawni — nauczyciele, podobnie jak wszystkie inne spotykane przez nas osoby, mają różne osobowości.

Jednak wiele podstawowych zasad dotyczących szkolnictwa oraz relacji między nauczycielem a uczniem pozostaje bez zmian od pokoleń.

Niedługo się to zmieni, a najnowsze innowacje w dziedzinie edukacji nie będą sterowane zmieniającymi się nastrojami społecznymi, lecz przełomową technologią oraz potrzebami rynków pracy w przyszłości.

Bardziej dynamiczne i zaawansowane technologicznie miejsce pracy w 2025 roku będzie wymagać personelu skłonnego do współpracy, elastycznego i łatwo zdobywającego nowe umiejętności oraz przyjmującego nowe role. Meta-uczenie, czyli sztuka samokształcenia, będzie niezbędną umiejętnością.

W tym znaczeniu sens edukacji oraz rola nauczycieli ulegają zmianie.

Przewodnik prowadzący uczniów przez meandry wiedzy zamiast mędrca na piedestale

W najnowszym badaniu wpływu technologii na najważniejsze sektory, firma Epson poprosiła 17 czołowych ekspertów o opisanie, jak wyobrażają sobie normy edukacyjne w 2025 roku. Hipotezy te skonfrontowano następnie z opiniami pracowników i menedżerów z najważniejszych sektorów.

Russel Stannard, technolog edukacji i założyciel witryny www.teachertrainingvideos.com przewidział, że nastąpi zmiana umiejętności w zakresie nauczania, ponieważ nauczyciele przyjmą w większym stopniu rolę przewodnika prowadzącego uczniów przez meandry wiedzy, a nie mędrca na piedestale.

70% europejskich pracowników zgodziło się z tą interpretacją, przewidując, że nauczyciele będą pełnić rolę opiekuna przeprowadzającego uczniów przez proces kształcenia. 64% pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że w konsekwencji system edukacji przyszłości będzie skupiać się na zastosowaniu informacji i umiejętności analitycznych.

Zmianie będzie towarzyszyć szereg nowych technologii, takich jak te, które występują w projektorach interaktywnych, drukarkach 3D oraz rozszerzona rzeczywistość czy koboty (roboty współpracujące), które ułatwią korzystanie z coraz bardziej powiązanych ze sobą form uczenia się w trybach online i offline. Na przykład rozszerzona rzeczywistość pozwoli łatwiej, szybciej i bezpieczniej zintegrować niektóre prezentacje naukowe z planem lekcji.

Zdaniem Davida White'a, dyrektora ds. edukacji cyfrowej na uczelni University of the Arts London, uczenie wykorzystywania technologii jest przestarzałe, a przyszłość należy do nauczania umiejętności praktycznych i zapewniania uczniom możliwości korzystania zamiennie z różnych platform.

Zalety roli przewodnika prowadzącego uczniów przez meandry wiedzy

W miarę jak nauczyciele będą coraz mniej odpowiedzialni wyłącznie za przekazywanie wiedzy, będą w stanie w coraz większym stopniu pełnić równoległą rolę trenera życiowego. 72% Europejczyków oczekuje, że w rezultacie nauczanie będzie lepiej dopasowane i spersonalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Prognozuje się również, że do roku 2025 edukacja stanie się bardziej dynamiczna i efektywna. 71% badanych uważa, że takie hybrydowe kształcenie, czyli połączone korzystanie z zasobów do nauki w trybie online i offline, pomoże osiągnąć ten cel.

Pomaganie nauczycielom w dostosowaniu się do nowych priorytetów

Na czele nadchodzących zmian w kulturze miejsca pracy stoją nasi nauczyciele.

Aby pomóc w rozwijaniu umiejętności wymaganych na stanowisku pracy przyszłości, dzisiejsi nauczyciele będą musieli w ciągu nadchodzącej dekady dostosować swoje własne metody i możliwości. Nie obędzie się to bez wyzwań.

Chociaż 63% Europejczyków ma pozytywny stosunek do wdrażania technologii, 61% uważa również, że nauczyciele nie mają obecnie odpowiednich możliwości, aby rozwijać u uczniów umiejętności konieczne do wykorzystywania technologii, która zostanie wdrożona w szkolnictwie w ciągu następnej dekady.

Nasze badanie wskazało również kilka dodatkowych zagrożeń dla jakości przyszłej edukacji. Największa część badanych uznała, że finansowanie (47%), szkolenie nauczycieli (40%) oraz przestarzała technologia (34%) mogą stanowić czynniki zakłócające dostosowanie szkół i nauczycieli do nowych priorytetów edukacyjnych.

Ulubiony nauczyciel przyszłości

Nasze badanie wyraźnie wskazuje, że ważna jest współpraca nauczycieli, ustawodawców, firm technologicznych i szkół w celu ułatwienia przejścia od dzisiejszych norm edukacyjnych do tych, które będą obowiązywać w 2025 roku.

Jednak wydaje się również jasne, że ulubionymi nauczycielami w przyszłości będą osoby posługujące się językiem meta-uczenia, kształcenia hybrydowego oraz spersonalizowanych celów edukacyjnych.

Zachęcający jest fakt, że 60% nauczycieli biorących udział w badaniu wskazało, że chętnie przejdą ponowne szkolenie, by przygotować się do przyszłej roli.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj: