Rozmiar ekranu ma znaczenie — dlaczego przemysł edukacyjny musi poważnie się nim zająć

Projektory i rewolucja w rozmiarze ekranu

Rozmiar ekranu ma znaczenie — dlaczego przemysł edukacyjny musi poważnie się nim zająć

Technologie komunikacji wizualnej — na przykład projektory i płaskie panele — rewolucjonizują sposób edukacji prowadzonej w szkołach i na uniwersytetach ze względu na sposób, w jaki informacje są dostarczane uczniom i studentom. Zgodnie z badaniem wykonanym przez Światową Organizację Zdrowia 80% materiału edukacyjnego jest zapamiętywane wzrokowo, a 90% podczas interaktywnego wykładu, podczas gdy tylko 25% podczas biernego słuchania wykładu. Ponieważ tradycyjne sposoby nauczania tracą na znaczeniu, a wzrasta rola cyfrowych (spędzanie więcej czasu w domu i przed ekranem), powstaje pytanie, jaki wpływ mają indywidualne cechy widzenia. Dramatycznie na przykład wzrasta występowanie krótkowzroczności, dotykając połowy młodych dorosłych w Europie — to dwa razy więcej niż 50 lat temu.

Pomimo udowodnienia związku pomiędzy tymi dwoma zjawiskami w dzisiejszych szkołach brakuje rozwiązań umożliwiających właściwe korzystanie z ekranów.

W przypadku uczenia z wykorzystaniem ekranu szkoła ma dwie opcje: płaskie panele i projektory. W coraz większej liczbie szkół wykorzystuje się płaskie panele ekranowe, ponieważ przekonanie rynku jest takie, że mają one więcej zalet, jednak w istocie badania pokazują, że 58% uczniów nie jest w stanie czytać z 70-calowego panelu. Dlatego osoby zarządzające w placówkach dydaktycznych powinny bardziej skierować swoją uwagę na projektory. Projektory są bardziej odpowiedzialnym i elastycznym wyborem. Jednak chociaż oczekuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) całkowitego rynku interaktywnych projektorów wzrośnie o około 27% w latach 2016–2020, to w Europie nadal nie ma odpowiednich szerszych regulacji. Zamiast tego instytucje oświatowe ufają powszechnie akceptowanym wytycznym dotyczącym tego, jak te technologie powinny być używane w salach lekcyjnych, aby były dostosowane do potrzeb.

Dzisiejsze projektory są bardzo zaawansowane, nie tylko zapewniają najwyższą jakość i jasność kolorów, ale mają także wbudowane łącza, które umożliwiają podłączenie własnych urządzeń, interakcję dotykową i duże projekcje bez zniekształceń. Są dużo bardziej poręczne i zajmują mniej miejsca, gdy nie są użytkowane, a ekran można schować w każdym miejscu. Pomimo tych korzyści zawsze pozostaje jednak potencjalne ryzyko — tak jak w przypadku każdej technologii — jeśli standardy wielkości sali, liczby osób w klasie i rozmiar ekranu nie zostaną zachowane. Dlatego konieczne jest, aby podejmujący decyzję dobrze przemyślał strategię, analizując wymagania sali lekcyjnej w celu dobrania odpowiedniej technologii.

Firma Epson jako lider na rynku projektorów przez ostatnie 13 lat wie, dzięki współpracy z szeregiem szkół i instytucji szkoleniowych, jak wyświetlane w sali lekcyjnej informacje i obrazy wpływają na efekt kształcenia. Rozumiejąc swoją odpowiedzialność społeczną, firma Epson stale przesuwa wymagania, aby zapewnić, że nasze produkty rzeczywiście spełniają potrzeby użytkowników. Uwzględniamy konieczność sprostania zaleceniom, dlatego pracujemy z partnerami, aby zapewnić wybór odpowiedniej wielkości ekranu, nie za małego, o wysokiej jakości, dobrze widocznego, biorąc pod uwagę odległość od niego, i zapewniającego wszystkim takie same możliwości uczestnictwa i udostępniania informacji. Dzisiejsze metody szkoleniowe nie polegają już na tym, że jedna osoba prezentuje informacje grupie uczniów. Dzisiaj to sami uczniowie prezentują informację innym uczniom lub korzystając z ekranów współpracują w szerszej grupie. Dlatego sale lekcyjne wymagają dobrego przygotowania, aby ułatwić odpowiednią integrację technologii.

Pomimo braku ogólnych regulacji istnieje szereg praktycznych wskazówek, do których należy się stosować, aby zapewnić zarówno minimalny wpływ na zdolność uczenia się, jak i minimalny wpływ na wzrok.

Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Uniwersytet Południowej Walii umieszczonymi w raporcie dotyczącym wymiarowania w audiowizualnym środowisku szkoleniowym dół ekranu nie powinien być umieszczony niżej niż 1,2 m od podłogi. Minimalna odległość pierwszego rzędu od ekranu powinna być dwa razy większa od wysokości ekranu. Minimalna szerokość ekranu powinna być taka sama jak odległość od niego najbliżej siedzącego widza. Maksymalny poziomy i pionowy kąt widzenia powinny wynosić odpowiednio 45 i 30 stopni.

Zalecenia idą nawet o krok dalej i rozróżniają rodzaj oglądanej informacji. Na podstawie badań wykonanych przez zespoły badawcze i organy nadzorujące polecana jest reguła 4-6-8, która określa, że odległość od ekranu najdalej siedzącego widza powinna być 4-6-8 razy większa niż pionowa szerokość ekranu, zależnie od tego, jaką wykonuje on czynność. Przy oglądaniu pasywnym (np. oglądanie wideo) odległość ta może być największa, następnie oglądanie szczegółowe (np. czytanie prezentacji) i oglądanie inspekcyjne (np. czytanie małego tekstu lub zawartości arkusza kalkulacyjnego). Przy tym ostatnim odległość od ekranu najdalej siedzącego widza nie może być większa niż czterokrotna pionowa szerokość ekranu.

Według raportu Smart Cube również szereg innych czynników ma wpływ na ustalenie rozmiaru ekranu, w tym wysokość sufitu, długość i szerokość sali, liczba widzów i dostępny budżet. To wszystko wpływa na decyzję zakupu płaskiego panelu lub ekranu do projektora. Chociaż nie ma ogólnie uznanych standardów dotyczących rozmiaru ekranu, a tylko wskazówki, jednak nie ulega wątpliwości, że im większy jest ekran, tym więcej informacji zostanie przyswojonych i zrozumianych przez widzów. W konsekwencji, aby zapewnić maksymalny potencjał uczenia się i minimalny negatywny wpływ na zdrowie uczniów, należy wybierać projektory, a nie płaskie panele. 

To jasne, że jeśli chodzi o ekrany do projektorów, to ich rozmiar ma znaczenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.epson.pl/education

1  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

2 Nature.com 2015

3Dokument firmy Epson

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Wyświetlacze cyfrowe firmy Epson: Rozmiar ekranu w zależności od odległości,12 sierpnia 2016 r.