Technologia Epson we współpracy z Ålesund Futurelab pomaga w tworzeniu ekologicznych miast opartych na zrównoważonym rozwoju w ramach programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Firma Epson współpracuje z ONZ w zakresie realizacji programu na rzecz inteligentnych miast

Technologia Epson we współpracy z Ålesund Futurelab pomaga w tworzeniu ekologicznych miast opartych na zrównoważonym rozwoju w ramach programu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Technologia Epson pomaga w realizacji programu Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz tworzenia inteligentnych miast opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju – we współpracy z Ålesund Futurelab

Globalna firma technologiczna Epson, w ramach programu wdrożeniowego ONZ opracowanego z myślą o wykorzystaniu technologii do realizowania celów dotyczących zrównoważonego rozwoju w miastach, podpisała umowę na partnerstwo technologiczne z Ålesund Futurelab – U4SSC (program wdrożeniowy United for Smart Sustainable Cities).  

Ålesund Futurlab ma swoją siedzibę w norweskim mieście portowym Ålesund. W skład organizacji wchodzi interdyscyplinarna sieć partnerów: jednostki akademickie, przedstawiciele sektora publicznego, przemysłu i handlu. Instytucja ta powstała, aby przyspieszyć zrównoważony rozwój oraz współpracować w zakresie inteligentnych i ekologicznych projektów, takich jak opracowanie cyfrowej platformy współpracy w celu tworzenia inteligentniejszych miast na całym świecie.

Firma Epson już od pewnego czasu ściśle współpracuje z Offshore Simulator Centre (OSC) kampusu Ålesund, gdzie jej technologia wspiera placówkę badawczą Norwegian Maritime Competence Centre (NMK).  Projektory laserowe Epson odgrywają w centrum NMK kluczową rolę, pomagając w opracowywaniu inteligentniejszych rozwiązań, w tym w tworzeniu wirtualnych miejsc spotkań oraz sterowni dla autonomicznych statków, które umożliwiają monitorowanie ruchu jednostek pływających w czasie rzeczywistym oraz wspierają kształtowanie przyszłości globalnego przemysłu morskiego.

Specjalistyczna wiedza oraz technologia wizualizacji Epson wykorzystywana w symulatorze transportu morskiego używanym w centrum NMK są teraz stosowane także w innych planach awaryjnych, w tym w scenariuszach opracowywanych dla służb przeciwpożarowych i ratowniczych umożliwiających skrócenie czasu reakcji bez konieczności budowy nowych dróg. To narzędzie do wizualizacji stało się również oficjalnym rozwiązaniem wykorzystywanym przez ONZ do symulowania rozwoju miast na całym świecie.

„To, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym projekcie, który odmieni społeczeństwo, to dla nas ogromny zaszczyt. Program wdrożeniowy U4SSC pomoże miastom i społecznościom na całym świecie realizować cele ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku program będzie wspomagał tworzenie solidnej bazy dla lokalnego rozwoju, opierając się na najlepszej dostępnej technologii, aby dostarczać inteligentniejsze rozwiązania miastom i społecznościom na całym świecie.

„Współpracując z U4SSC, Epson dołączy do globalnej sieci miast, które dzielą się wiedzą i wspierają nawzajem, by wdrażać ekologicznie zrównoważone i inteligentne rozwiązania.  Epson dokłada wszelkich starań na rzecz realizacji celów ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju. To zaangażowanie wpisuje się idealnie w realizację celu SDG17 w zakresie nawiązywania skutecznej współpracy przynoszącej pozytywne zmiany społeczne” – powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w Epson Europe.

„Współpraca z Epson jest istotnym elementem programu. W Ålesund Futurelab bardzo cieszymy się, że jeden z największych producentów technologii na świecie został naszym partnerem IT. Dzięki temu zyskamy nową, szerszą perspektywę. Liczymy na owocną współpracę z firmą Epson w zakresie opracowywania nowych rozwiązań technologicznych dla inteligentnych miast zgodnych z wytycznymi ONZ” - dodała Marielle Furnes Mannseth, dyrektor zarządzająca Ålesund Futurelab.

KONIEC

 

Uwagi dla redaktorów:

O firmie Epson
Epson jest globalnym liderem technologicznym, który dąży do współtworzenia społeczności poprzez łączenie ludzi, rzeczy i informacji dzięki zapewnianym przez siebie autorskim, wydajnym, kompaktowym i precyzyjnym technologiom. Firma koncentruje się na wprowadzaniu innowacji i wychodzeniu poza oczekiwania klientów w zakresie drukarek atramentowych, komunikacji wizualnej, elektronicznych urządzeń do noszenia i robotyki. Firma Epson jest dumna ze swojego wkładu w rozwój zrównoważonego ekologicznie społeczeństwa oraz ze swoich nieustannych wysiłków na rzecz realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Na czele globalnej Grupy Epson stoi japońska firma Seiko Epson Corporation. Roczna sprzedaż grupy przekracza 1 bilion JPY.

www.global.epson.com

 

Informacje o Epson Europe

Epson Europe B.V. z siedzibą główną w Amsterdamie jest regionalną centralą grupy odpowiedzialną za Europę, Środkowy Wschód, Rosję i Afrykę. Sprzedaż Epson Europe w roku fiskalnym 2017 wyniosła 1,7 mld euro przy zatrudnieniu 1830 pracowników. http://www.epson.eu

 

Wizja ekologiczna 2050 firmy Epson  

http://eco.epson.com/

 

Informacje o programie wdrożeniowym U4SSC

16 organizacji należących do ONZ opracowało narzędzie do pomiaru umożliwiające ocenę funkcjonowania miast i społeczności w każdym kraju, a także określenie, w którym miejscu są najlepsze warunki do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia wartości dodanej. Plan ten dotyczy osobno każdej lokalizacji, jednak głównym jego założeniem jest współpraca z partnerami z różnych segmentów rynku i krajów.

 

Ålesund – pierwszy region

W ciągu ostatnich trzech lat za pomocą tego systemu oceniono 100 miast z całego świata. Nowo utworzona gmina Ålesund (składająca się z pięciu dawnych gmin) oraz gminy Sula i Giske to pierwszy w tym regionie obszar dodany do sieci U4SSC. Korzystając z narzędzia do pomiaru, zespół międzynarodowych i lokalnych ekspertów zgromadził dane i kluczowe wskaźniki wydajności, (KPI), za pomocą których tworzony jest profil inteligentnego miasta. Ponadto zespół analizuje pozycję regionu w zakresie wykorzystania inteligentnych technologii i stosowania zrównoważonego rozwoju. Badanie to obejmuje między innymi stan zdrowia mieszkańców (w tym funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej), straty wody, transport publiczny, zorganizowane tereny na wolnym powietrzu, system edukacji, równouprawnienie oraz inne czynniki. W projekcie zawsze brano pod uwagę fakt, że osiągnięcie celów z zakresu zrównoważonego rozwoju jest niemożliwe bez nawiązania ścisłej współpracy z prywatnymi firmami oraz uczelniami.

Inne gminy w Norwegii również prowadzą (lub ukończyły) analizy wskaźników wydajności KPI. Wśród nich znajdują się gminy Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy, Molde i Kristiansund.

Zobacz studium przypadku: https://www.youtube.com/watch?v=8N1dsqYduTs

https://www.epson.co.uk/insights/casestudy/epson-projectors-help-shape-the-maritime-industry-at-campus-aalesund?preview=1