Znajomość technologii w Europie — czy wiemy, że technologia kształtuje naszą przyszłość?

Europejscy pracownicy mają niską świadomość tego, że pojawiające się technologie kształtują ich przyszłość, ale czy więcej informacji stanowi zagrożenie, czy raczej skłania do optymizmu?

Znajomość technologii w Europie — czy wiemy, że technologia kształtuje naszą przyszłość?

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest błyskawiczny. Nowe możliwości i przełomowe technologie mogą tworzyć poczucie znużenia techniką.

Nie tylko konsumenci cierpią z powodu zalewu technologicznych innowacji. Technologia jest już istotną częścią nowoczesnego miejsca pracy — od najnowocześniejszych drukarek po superkomputery, jakie nosimy w naszych kieszeniach. Czy nadążamy ze znajomością tylu innowacji technologicznych?

Rozumienie technologii

W ostatnim badaniu wykonanym przez firmę Epson, która zbierała opinie od 17 światowych ekspertów przemysłowych, a także od 7000 europejskich pracowników i menedżerów firm, ocenialiśmy wpływ technologii na przyszłe miejsca pracy. Wyniki wskazują jednoznacznie, że szybkość tych zmian stawia przed nami trudne pytania.

Nasze badania ujawniają zdumiewające braki w znajomości najważniejszych technologii wśród europejskich pracowników. Tylko 60 procent respondentów słyszało o pojęciu „technologie ubieralne” (wearable technologies), co oznacza, że 4 na 10 europejskich pracowników nie ma świadomości istnienia podstawowych technologii mogących mieć znaczny wpływ na miejsca pracy w przyszłości.

Wyzwaniem są też inne nowoczesne technologie, których znajomość jest jeszcze mniejsza niż technologii ubieralnych. Tylko 37 procent europejskich pracowników wiedziało o technologiach takich jak „druk bioniczny” czy „koboty” (roboty współpracujące z ludźmi). Respondenci wykazali także brak znajomości ogólnych trendów technologicznych, tylko 51 procent potwierdziło rozumienie pojęcia „blended learning” (B-learning, hybrydowa metoda kształcenia łącząca tradycyjne metody z metodami on- i offline), a tylko 35 procent ma świadomość istnienia strategii sprzedaży zwanej OmniChannel (łączącej działania online i offline).

Lepsza znajomość przyczynia się do akceptacji

Poziom znajomości jest istotny dla akceptacji, ale czy edukacja zwiększy zainteresowanie? Jako część naszego badania przyjęliśmy wyjaśnianie europejskim pracownikom różnych nowych technologii i stwierdziliśmy, że zrozumienie ich tworzy pozytywną perspektywę. W konsekwencji potencjalna integracja każdej technologii w miejscu pracy spotkała się z większym optymizmem.

Technologie ubieralne uzyskiwały zawsze najwięcej pozytywnych odpowiedzi, 65 procent pracowników uważało je za bardzo pociągające, jeśli zaś idzie o druk organiczny i bioniczny oraz koboty, to ten wskaźnik wynosił odpowiednio 58 i 57 procent.

Największe zainteresowanie wśród pracowników wzbudzała technologia druku 3D, którą oceniło pozytywnie 66 procent badanych. Biorąc pod uwagę oczekiwany, głęboki wpływ druku 3D na przemysł, szczególnie w sektorach wytwórczych i sprzedaży, znacznie uspokaja fakt, że pracownicy byli gotowi uznać potencjalny wpływ technologii, gdy znajomość jej cech i możliwości pośród nich rosła.

Zaangażowani, by zwiększać świadomość

Technologiczny postęp w edukacji dostarczający metod niwelowania różnic wiedzy został też dobrze oceniony przez pracowników — 68 procent dobrze oceniło hybrydowe metody kształcenia, 65 procent kształcenie w oparciu o współpracę, a 66 procent wyraziło się pozytywnie o metauczeniu.

Jeśli dążymy do wprowadzenia korzyści będących efektem technologii w przemyśle, to równie mocno musimy pracować nad tym, aby maksymalizować te możliwości. Pod tym względem rola organizacji będzie kluczowa. Obecnie tylko 14 procent pracowników uważa, że ich organizacja perfekcyjnie monitoruje nowe zdobycze technologii. Jeśli organizacje nie będą dążyć do rozumienia tych zmian, to trudno przypuszczać, by wśród pracowników znajomość tych zmian rosła.

W końcu sukces technologii nie polega na niej samej, ale na skutecznym wdrażaniu możliwości, które daje. Jeśli chcemy korzystać z rewolucji technologicznej w miejscu pracy, to pierwszym krokiem jest zwiększanie świadomości o niej w przemyśle.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać ze strony: pobierz tutaj