Edukacja w dobrym świetle - projektory Epson w Karkonoskim Parku Narodowym

Projektory EB-G5750WU służą do prezentacji przyrody Karkonoszy

Edukacja w dobrym świetle - projektory Epson w Karkonoskim Parku Narodowym

Urządzenia 3LCD wybrano jako bazę multimedialnych prezentacji zwiazanych z ochroną przyrody w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego. Z realizmem oddając obrazy gór pozwalają zachwycać się ich pięknem i skutecznie przekazują wiedzę na temat konieczności ochrony przyrody, także tym osobom, które nie moga wyruszyć na szlak.

Wyzwania skutecznej edukacji przyrodniczej

By sprostać rosnącym potrzebom zwiedzających Karkonoski Park Narodowy rozbudowuje bazę edukacyjną między innymi poprzez tworzenie ośrodków edukacyjnych. W 2009 roku przystąpiono do opracowania założeń do stworzenia w Karpaczu ośrodka edukacyjnego w budynku o tradycyjnej karkonoskiej architekturze, będącego własnością Karkonoskiego Parku Narodowego.

Plany adaptacji budynku uwzględniały przeznaczenie jednej z sal na prezentację treści multimedialnych poprzez ich projekcję. Sprecyzowano wymagania dla sprzętu, pamietając o tym, że z uwagi na to, że ekran na ścianie ma wymiary ok. 6 x 2 m, konieczny będzie wybór sprzętu mogącego sprostać temu wyzwaniu.

Warunki brzegowe - moc światła, jakość kolorów i... cena urządzeń

Jednym ze składników zwycięskiej oferty na wyposażenie centrum był zestaw czterech projektorów Epson EB-G5750W. Zostały one zainstalowane w sali ekspozycyjnej oraz w szkoleniowej sali seminaryjnej.

Zakup urządzeń Epson doszedł do skutku, gdyż sprzęt ten spełniał warunki postawione w przetargu, w tym zapotrzebowanie na wielkoformatową projekcję wysokiej jakości obsługiwaną przez dwa projektory jednocześnie. Z drugiej mieściły się w restrykcyjnych ramach przyjętego budżetu, którego KPN jako instytucja finansowana administracyjnie nie mogła przekroczyć.

Projektory Epson stanowią silne zaplecze multimedialne placówki edukacyjnej, co sprawia, że pod względem atrakcyjności przekazu nie ustępuje ona salom kinowym czy innym atrakcjom komercyjnej rozrywki. Wielkoformatowa projekcja robi wrażenie szczególnie na dzieciach, których edukacja w zakresie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie stanowi jeden z ważniejszych celów działalności ośrodka.

Perspektywy współpracy

Kilkuletnie korzystanie ze sprzętu z logo Epson pozwoliło potwierdzić wysoką klasę i bezawaryjność tego sprzętu. Daje to podstawę do możliwości zakupu urządzeń firmy Epson przy zastosowaniu odpowiednich procedur zamówień publicznych.

Głosem Klienta

"Nie wszyscy odwiedzający Karkonosze z uwagi na stan zdrowia, wiek, ograniczenia czasowe czy nawet pogodę w danym dniu są w stanie wyruszyć w góry i bezpośrednio doświadczyć ich wyjątkowej przyrody. Sala multimedialna w Centrum Informacyjnym KPN powstała, by dać im szansę na poznanie bogactwa przyrodniczego i piękna tych gór. Jest to również wspaniałe narzędzie edukacyjne dla wszystkich - zarówno turystów, jak i uczestników zajęć edukacyjnych. Przy wyborze narzędzi prezentacji kluczowe było, by potrafiły one dać obraz maksymalnie wiernie oddający specyfikę Karkonoszy. Projektory Epson EB-G5750W spełniają nasze wymagania."

Karolina  Dobrowolska-Martini

Kierownik Centrum Informacyjnego KPN