Roboty firmy Epson przyspieszają testowanie produktów

Roboty 6-osiowe i SCARA dowodzą swojej szybkości i uniwersalności

W celi montażowej, testowej i pomiarowej firmy ima-tec roboty mają tylko 13 sekund, aby przetestować mechanicznie i wizualnie 25 punktów pomiarowych elementów elektronicznego systemu osi kierującej. Co więcej, muszą pracować w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Dwa roboty SCARA G3 i jeden sześcioosiowy C3 testują i przetwarzają dwa różne formowane wtryskowo elementy ze zintegrowanymi kratkami perforowanymi. Urządzenie SCARA G3 dokładnie mierzy metalowe połączenia na jednym poziomie.

Podczas tego procesu robot w ułamku sekundy testuje każdy punkt pomiaru metodą kontaktu osiowego. Pomiar jest wykonywany wyłącznie z góry, ponieważ pierwszy formowany wtryskowo element nie ma żadnych wymiarów konstrukcyjnych po spodniej stronie. W czasie wykonywania pierwszego testu inny robot SCARA firmy Epson sprawdza górną i dolną stronę kolejnego formowanego wtryskowo elementu, zarówno radialnie, jak i osiowo.

Zebrane dane są przesyłane jednocześnie do centralnej bazy danych, w której przechodzą dokładną ocenę. Ze względu na zmniejszony ciężar własny i optymalny rozkład masy wszystkich komponentów roboty SCARA G3 charakteryzują się doskonałymi właściwościami dynamicznymi. Dzięki temu urządzenia pozwoliły znacznie skrócić czas cyklu.

Przy trzeciej stacji testowej sześcioosiowy robot C3 wyposażony w kamerę przemysłową mierzy punkty, których nie można było zarejestrować mechanicznie na wcześniejszych stacjach. Czerwona lampa pierścieniowa LED pozwala rozpoznać główne cechy jakościowe bez kontaktu fizycznego.

Roboty są programowane za pomocą kontrolera RC180. Jego niezawodny, intuicyjny interfejs umożliwia szybkie programowanie i przygotowywanie nawet do najbardziej skomplikowanych zastosowań. Ocenę zebranych danych, obejmujących szczegółowe informacje o poziomach, kątach i odstępach, wykonuje specjalne oprogramowanie firmy ima-tec zainstalowane na głównym komputerze systemu.

Oprócz funkcji kontroli program wyświetla oceny statystyczne określonych błędów. Rozwiązanie to sprawnie identyfikować i eliminować ich przyczyny.