Roboty SCARA w produkcji i testowaniu czujników nacisku w fotelach pojazdów

Roboty firmy Epson skracają czas i zapewniają precyzję

Firma Tech3d Control planuje, opracowuje i buduje specjalne zakłady inżynierii automatyki pomiarowej dla odbiorców przemysłowych. Każdy projekt stanowi indywidualne rozwiązanie konkretnego problemu. Produkcja czujników nacisku w fotelach pojazdów to jedno z tych zadań.

Linia produkcyjna tych czujników obejmuje montaż, kontrolę jakości oraz paletowanie. Musi zapewniać wydajność ponad 10 000 wolnych od wad elementów na 24 godziny. Przy tym kluczowe znaczenie ma szybkość i precyzja.

Zadania na linii produkcyjnej realizują dwa roboty E2S451S SCARA. Sterują nimi dwa kontrolery RC170 z łącznością Profibus.

Elementy, które mają być łączone, są dostarczane na różnych paletach. Pierwszy robot chwyta dwie tuleje na raz i umieszcza je na trzpieniach. Tuleje są transportowane przenośnikiem do procesu łączenia.

W kolejnym kroku robot pobiera z palety element zginany i umieszcza go na pierwszym module obrotowym. Smart Camera wykrywa płaskie sfrezowanie elementu zginanego. Dokładne ustawienie uchwytu magnetycznego jest realizowane za pomocą czwartej osi robota SCARA firmy Epson.
Drugi robot SCARA firmy Epson chwyta uchwyt magnetyczny (czujnik Halla) i umieszcza go w elemencie zginanym. Tutaj wysoka precyzja prowadzenia – bez utraty czasu – jest niezwykle istotna. Czujnik Halla jest spawany laserowo do elementu zginanego.

Przed połączeniem z tuleją cały moduł składający się z elementu zginanego i uchwytu magnetycznego jest pokrywany smarem na kolejnym stanowisku. Jest to końcowy etap procesu łączenia, po którym następuje szereg testów jakości, takich jak testy wibracyjne i rozrywania. Gdy czujnik pomyślnie przejdzie wszystkie testy, nadrukowywany jest na nim kod data matrix, nadrukowane informacje są sprawdzane, po czym czujniki są paletowane.