Find a repair centre

Pomoc techniczna i pliki do pobrania: WorkForce DS-520N

Mac: Jak usunac sterownik Apple AirPrint

Podczas pierwszego podłączenia drukarki Epson do Macintosh'a z systemem Mac OSX 10.10 (Yosemite) lub pózniejszego, Drukarka Air Print zostaje dodana automatycznie, co częściowo ograniczy dostepne opcje drukowania.


Postepuj zgodnie z instrukcją poniżej, aby usunąć sterownik AirPrint w celu zainstalowania sterownika drukarki.

  1. Naciśnij ikone Apple Menu która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.  

  2. Naciśnij System Preferences następnie Drukarki i Skanery


  3. Wybierz drukarkę i naciśnij przycisk - na dole po prawej stronie od listy dostępnych drukarek.

  4. Gdy drukarka zostanie usunięta naciśnij tutaj aby pobrać sterownik, następnie postępuj zgodnie z instrukcjam aby zainstalować sterownik drukarki.

  5. Gdy sterownik zostanie zainstalowany naciśnij ikone Apple Menu która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.

  6. Naciśnij System Preferences następnie Drukarki i Skanery


  7. Naciśnij przycisk + na dole po prawej stronie od listy drukarek, otworzy się okno Add

  8. W oknie Add, wybierz drukarkę Epson, upewnij się, że drukarka, którą chcesz zainstalować została zaznaczona na liście.


  9. Naciśnij Add aby zakonczyć instalację.

Did you find this article helpful

Dziękujemy za opinię