Polityka prywatności

Wprowadzenie
Firma Epson szanuje prywatność każdego użytkownika. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityka Prywatności, aby w pełni poznać, w jaki sposób firma gromadzi i wykorzystuje dane udostępniane przez użytkowników. Dane osobowe to wszelkie informacje związane z możliwymi do zidentyfikowania osobami fizycznymi. Są to przykładowo imiona i nazwiska, wiek, adresy e-mail, adresy pocztowe, numery telefoniczne, numery IP itd.

Spis treści - kliknięcie danego nagłówka powoduje przejście do wybranej sekcji

1. Co obejmuje Polityka prywatności?
2. Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone informacje osobowe.
3. Uwaga szczególna - dla użytkowników w wieku poniżej 16 lat.
4. Czy należy ujawniać dane osobowe podczas odwiedzania witryny firmy Epson?
5. Dlaczego firma Epson wymaga podania danych osobowych?
6. Zapewnianie informacji dla użytkowników.
7. Z jakich źródeł firma Epson gromadzi dane osobowe?
8. Komu firma Epson udostępnia dane osobowe?
9. Jakie prawa przysługują użytkownikom udostępniającym dane osobowe?
10. Czy firma Epson ponosi odpowiedzialność za odnośniki do innych witryn?
11. W jaki sposób firma Epson chroni dane osobowe?
12. Jak długo firma Epson przechowuje dane osobowe?
13. W jaki sposób firma Epson korzysta z plików cookie podczas gromadzenia danych osobowych?
14. W jaki sposób można się skontaktować z firmą Epson?
15. Czy firma Epson wprowadza zmiany niniejszej polityki?


1. Co obejmuje Polityka prywatności?
Zagadnienia opisane w niniejszej Polityce prywatności obejmują wykorzystywanie informacji osobowych.

2. Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone informacje osobowe.
Epson Europe B.V. — firma zarejestrowana w Holandii pod numerem 33215466. Adres biura operacyjnego zajmującego się obsługą danych osobowych z niniejszej witryny: Hoogoorddreef 5Amsterdam Zuidoost, Holandia.

3. Uwaga szczególna — dla użytkowników w wieku poniżej 16 lat.
Firma Epson zwraca się do użytkowników w wieku poniżej 16 lat o nieprzesyłanie informacji osobowych (nazwisk, adresów pocztowych ani e-mail). Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat, chcący zadać pytanie lub w dowolny sposób korzystać z niniejszej witryny (co wymaga wprowadzanie informacji osobowych), proszeni się o przekazanie wykonania tych czynności rodzicom lub opiekunom.

4. Czy należy ujawniać dane osobowe podczas odwiedzania witryny firmy Epson?
Ogólnie użytkownicy mogą uzyskać dostęp do części witryny i korzystać z niej bez udostępniania swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że bez podania danych osobowych dostęp do niektórych części witryny może być niemożliwy, np. zakup produktów i usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania może wymagać podania niektórych danych.

5. Dlaczego firma Epson wymaga podania danych osobowych?    
Dane osobowe są gromadzone w celu:

 • wywiązania się ze zobowiązań dotyczących umów sprzedaży, zakupu lub serwisu;
 • świadczenia usług gwarancyjnych i posprzedażowych;
 • określenia tożsamości użytkownika podczas kontaktu z firmą Epson;
 • przechowywania preferencji użytkownika, co pozwala oszczędzać czas podczas przeszukiwania witryny firmy Epson;
 • zapewnienia możliwości zatrudnienia użytkownika zgłaszającego takie zapotrzebowanie lub przetworzenia złożonego podania o pracę;
 • przeprowadzania badania zdolności kredytowej.

6. Zapewnianie informacji dla użytkowników.
Okazjonalnie informacje osobowe mogą być używane w celach innych niż przedstawiono powyżej. Firma Epson jest przekonana, że takie zastosowanie danych odbędzie się z korzyścią dla użytkownika. Zrozumiałym jest jednak, że użytkownicy mogą nie życzyć sobie tego typu rozporządzania danymi. Poniższe sposoby zastosowania danych nie będą wykorzystywane, jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody podczas przesyłania informacji:

 • prowadzenie ankiet i przesyłanie pytań o opinię na temat produktów i usług firmy Epson;
 • powiadamianie o nowych produktach lub ofertach specjalnych, które mogą być interesujące dla użytkownika;
 • informacje na temat promocji takich jak otrzymywanie prezentów, udział w konkursach i losowaniach nagród;
 • wykonywanie analiz marketingowych i profilowania klientów;
 • monitorowanie i rejestrowanie komunikacji telefonicznej oraz tekstowej z użytkownikiem w celu podwyższania jakości usług, zachowania zgodności oraz rozwiązywania problemów i odpowiadania na pytania użytkowników.

7. Z jakich źródeł firma Epson gromadzi dane osobowe?
Firma Epson może gromadzić dane osobowe z wielu źródeł:

 • od użytkownika podczas rejestracji w witrynie, zakupu produktów lub rejestracji w usłudze, podczas udziału w ofertach promocyjnych i ankietach, podczas kontaktu z telefonicznym centrum obsługi klienta lub podczas rejestracji w wydarzeniach takich jak targi i wystawy;
 • gdy firma Epson dokonuje zakupu lub przejęcia innych firm;
 • wykorzystując dokumenty ogólnie dostępne, np. rejestry elektroniczne.

8. Komu firma Epson udostępnia dane osobowe?
W wielu przypadkach firma Epson bez zgody użytkownika nie ujawnia danych osobowych innym firmom, które nie należą do grupy firm Epson. Istnieją jednak pewne wyjątki:

 • gdy jest to niezbędne do realizacji umów podpisanych z użytkownikiem lub oferowania usług dla użytkownika, np. realizacji zamówień, przetwarzania wpłat i zapewniania pomocy marketingowej;
 • gdy jest to wymagane w przypadku postępowania sądowego lub dostosowania do wymogów prawnych;
 • gdy jest to wymagane do zachowania zgodności z prawem właściwym i odpowiednimi regulacjami;
 • podczas przejmowania innych firm przez firmę Epson.

W tych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane firmom przynależnym w obrębie Unii Europejskiej w celu konsolidacji, przechowywania lub uproszczenia procesu zarządzania informacjami o kliencie.

9. Jakie prawa przysługują użytkownikom udostępniającym dane osobowe?
Użytkownikom przysługuje wiele praw odnośnie do przekazywanych danych osobowych. Prawa użytkowników:

 • Możliwość przesłania do firmy Epson w dowolnym momencie żądana ujawnienia, poprawienia i usunięcia danych osobowych danego użytkownika. W celu zapoznania się zdanymi osobowymi lub wprowadzenia zmian należy się skontaktować z firmą Epson, korzystając z poniższych wytycznych, lub skorzystać z formularza dostępu do danych zamieszczonego w witrynie firmy Epson.
 • Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji od firmy Epson lub przesłanie żądania o usunięcie nazwy użytkownika z listy wysyłkowej. Użytkownicy otrzymujący wiadomości e-mail od firmy Epson mogą automatycznie zrezygnować z danej formy komunikacji lub wyłączyć otrzymywanie wszystkich rodzajów wiadomości e-mail. Szczegółowe instrukcje zawarto w przesłanej wiadomości e-mail.

10. Czy firma Epson ponosi odpowiedzialność za odnośniki do innych witryn?
Witryna firmy Epson mogą zawierać odnośniki do witryn innych firm. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za sposób obsługi danych osobowych w tych witrynach ani nie kontroluje tego procesu. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje witryn innych firm. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności innych witryn.  

11. W jaki sposób firma Epson chroni dane osobowe?
Firma Epson dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami technologicznymi i operacyjnymi zapewniającymi ochronę danych osobowych przed ich utratą, nieupoważnionym dostępem i nieprawidłowym wykorzystaniem.  Stosowane zabezpieczenia:

 • Firma Epson ogranicza dostęp upoważnionych pracowników do danych osobowych użytkowników do minimum.
 • Podwykonawcy i partnerzy zobowiązani są do stosowania się do zasad polityki prywatności i ochrony danych określonych przez firmę Epson.
 • Użytkownicy mają możliwość ograniczenia dostępu do danych konta za pomocą hasła. Zaleca się unikanie prostych nazw użytkowników i haseł.
 • Dane użytkowników są przechowywane na zabezpieczonym serwerze.
 • Płatności są przetwarzane za pomocą systemu Datacash, szyfrowanego połączenia http i weryfikacji VeriSign. Przechowywana jest tylko historia płatności, a nie dane transakcyjne.
 • W placówkach są stosowane odpowiednie zabezpieczenia.

12. Jak długo firma Epson przechowuje dane osobowe?
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia okresu wymaganego przez obowiązujące przepisy ustawowe lub do momentu wyrejestrowania usług przez użytkownika lub przesłania żądania o usunięcie danych osobowych. Ogólnie dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to wymagane w kontekście celu, w jakim zostały one zgromadzone.

13. W jaki sposób firma Epson korzysta z plików cookie podczas gromadzenia danych osobowych?
Pliki cookie gromadzą informacje na temat danego systemu operacyjnego w tym między innymi: rodzaju przeglądarki, numeru IP i danych o odwiedzanych obszarach witryny. Pliki cookie umożliwiają firmie Epson wprowadzanie usprawnień funkcjonowania witryny i dostosowanie jej do potrzeb użytkowników.
Pliki cookie można zablokować, zmieniając opcje przeglądarki, co pozwala na przekazywanie wybranych lub wszystkich informacji. Jednak zablokowanie wszystkich plików cookie może uniemożliwić uzyskanie dostępu do wszystkich lub niektórych obszarów witryny. Jeśli użytkownik nie dostosował ustawień plików cookie i nie zablokował ich, system firmy Epson prześle pliki cookie w momencie odwiedzin witryny.

14. W jaki sposób można się skontaktować z firmą Epson?
Zapraszamy do przesyłania wszelkich pytań, komentarzy i próśb dotyczących polityki prywatności lub przechowywanych danych osobowych. Komentarze i prośby należy przesyłać na adres: privacy@epson.eu

15. Czy firma Epson wprowadza zmiany niniejszej polityki?
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian niniejszej polityki. Wszelkie przyszłe zmiany zostaną opublikowane pod tym adresem. Ostatnia aktualizacja polityki: listopad, 2011.