Wizja i strategia

WIZJA I STRATEGIA

Wprowadzenie

Wszyscy mamy do odegrania role w budowaniu lepszej przyszłości. Dla firmy Epson bycie zrównoważoną firmą oznacza przykładanie wagi do każdego aspektu naszej organizacji – od najmniejszej żarówki po największą fabrykę.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Firma Epson nieustannie przyczynia się do zwiększenia świadomości w zakresie globalnych problemów społecznych. Częścią naszej misji jest budowanie zaufania poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań, które wspierają rozwój lokalnych społeczności. Nasze bieżące działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu pomagają tworzyć lepszy świat i stanowią podstawę filozofii zarządzania firmy Epson.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w 2015 r., w którym uczestniczyło ponad 150 światowych liderów, przyjęto program „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Program ten stanowi plan działania na rzecz ludzi, planety oraz rozwoju gospodarczego, który obejmuje deklarację oraz zestaw 17 celów i 169 zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Filozofia zarządzania firmy Epson mówi, że jej celem jest stanie się niezastąpioną firmą – jest to ambicja, którą firma Epson uznaje za zgodną z realizacją celów zrównoważonego rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ład korporacyjny

Biuro ds. zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu firmy Epson podlega bezpośrednio prezesowi firmy. Globalny dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu jest członkiem zarządu firmy Seiko Epson i ponosi ogólną odpowiedzialność za działania grupy Epson w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organizacja ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

Misją biura ds. zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu jest promowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w obrębie całej Grupy Epson oraz wspieranie działań mających na celu uczynienie firmy Epson niezastąpioną.

Główne tematy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie celów określonych w naszej filozofii zarządzania i stanie się niezastąpioną firmą wymaga od nas określenia wyzwań oraz stawienia im czoła poprzez pozytywne działania biznesowe.

W 2017 r. firma Epson określiła tematy społecznej odpowiedzialności biznesu, biorąc pod uwagę kwestie społeczne zdefiniowane w normie ISO 26000 i innych źródłach. Poddaliśmy je ocenie zarówno z naszej, jak i społecznej perspektywy, a także uporządkowaliśmy najważniejsze tematy w macierzy „Kluczowe zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu (istotność)”. Dowiedz się więcej o naszych głównych tematach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu poniżej.

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆKWESTIE SPOŁECZNOŚCIOWEKWESTIE ŚRODOWISKOWEŁAD KORPORACYJNY
Tworzenie nowych produktów i usług dzięki wiodącej technologiiJakość produktów i komunikacjaEfektywne wykorzystanie energii i zasobówZgodność z przepisami
Działania biznesowe dostosowane do globalnych trendów społecznychZdrowie i bezpieczeństwo konsumentówZmiany klimatyczne i globalne ocieplenieDbanie o bezpieczeństwo informacji
Poprawa produktywności dzięki wykorzystaniu ICTPromowanie różnorodnościPrzyczynianie się do ochrony środowiska poprzez produkty i usługi
Konkurencyjność produktówRozwój zasobów ludzkich, rekrutacja i utrzymanie pracowników
Marketing strategicznyPoszanowanie praw człowieka
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zaangażowanie

Jako członek społeczeństwa firma Epson stosuje bezkompromisowe podejście do postępowania w sposób odpowiedzialny społecznie w kwestiach takich jak zgodność z przepisami, prawa człowieka, działania środowiskowe, różnorodność pracowników i zarządzanie łańcuchem dostaw. Poważnie traktujemy te i inne problemy społeczne i pracujemy nad rozwiązaniami. Dążymy do tego, aby firma Epson była niezastąpiona dzięki etycznemu postępowaniu oraz przyjęciu na siebie centralnej roli w dążeniu do lepszego świata poprzez dostarczane przez nas produkty i usługi.

Raporty

Dążymy do przejrzystości i dokumentujemy nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu od 1999 roku.

Nagrody

Firma Epson nieustannie angażuje się w budowanie lepszej przyszłości w całej Europie.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialności społecznej biznesu