EPSON

I ŚRODOWISKO

Epson & the Environment

Epson i środowisko

Wszyscy mamy do odegrania role w budowaniu lepszej przyszłości. Dla firmy Epson bycie zrównoważoną firmą oznacza przykładanie wagi do każdego aspektu naszej organizacji – od najmniejszej żarówki po największą fabrykę. To napędza naszą innowacyjność i rozwój oraz motywuje naszych pracowników, zapewniając korzyść dla społeczeństwa. Jest to również istotny element naszej współpracy z partnerami w ramach całego łańcucha dostaw.

Wizja Środowiskowa 2050

Wizją firmy Epson jest osiągnięcie statusu niezastąpionego przedsiębiorstwa, które przy użyciu swoich wydajnych, kompaktowych i precyzyjnych technologii osiąga zrównoważony rozwój w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Do 2050 r. firma Epson osiągnie ujemny poziom emisji dwutlenku węgla1 w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzbogacenia społeczności.

„Zobowiązujemy się do oferowania firmom z całej Europy prostego »ekologicznego wyboru«, w zakresie produktów, których używają” – mówi Yoshiro Nagafusa, prezes Epson Europe. „Codziennie otrzymuję sygnały od klientów, którzy potrzebują, aby technologia była bardziej opłacalna, wydajniejsza i przyjazna dla środowiska. Jest to coś, co firmie Epson udało się osiągnąć, wraz z łącznymi zyskami uzyskanymi przez klientów biznesowych, którzy zdecydowali się przejść z technologii laserowej na atramentową”.

Główne cele

Cele na rok 2025

W ramach planu 2025 Corporate Vision chcemy przyczynić się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa poprzez wykorzystanie wydajnych, kompaktowych i precyzyjnych technologii w celu zmniejszenia wpływu produktów i usług na środowisko w ramach całego cyklu życia.

Duże korporacje takie jak Epson mają możliwość najszybszego wprowadzania zmian, zważywszy na ich zasięg w ramach globalnych łańcuchów dostaw i wpływ na rozwój produktów, dzięki czemu model gospodarki o obiegu zamkniętym może stać się rzeczywistością. Nawet w dzisiejszym cyfrowym świecie drukarka jest uważana za niezbędne narzędzie biznesowe przez 77% pracowników w UE52. Badania potwierdzają również, że czytanie drukowanego tekstu pozwala poprawić zrozumienie i koncentrację oraz obniża poziom stresu w porównaniu z czytaniem tekstu z ekranu3. Przykładowo nasze drukarki atramentowe WorkForce Pro zużywają teraz do 96% mniej energii, produkują do 94% mniej odpadów i emitują do 92% mniej CO2 niż porównywalne drukarki laserowe4.

Oprócz udoskonalenia konstrukcji i poprawy wydajności istniejących produktów wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym wymagało od firmy Epson spojrzenia na swoją działalność w zupełnie nowym świetle. Rozpoczęliśmy wdrożenie projektu gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić, że cała nasza firma oraz społeczności, w których pracujemy, odzwierciedlają właśnie tę filozofię – na przykład poprzez recykling kartridży do drukarek w zakładzie Epson Telford oraz certyfikację firm zewnętrznych.

Wybrane osiągnięcia

Cele

Znaczenie naszych celów dla Europy

Europejski raport firmy Epson na temat zrównoważonego rozwoju, noszący tytuł Green Choice, określa jej zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obrębie całej firmy. Podkreśla on postępy w zakresie oszczędności energii, wody i CO2 w odniesieniu do wpływu na środowisko całej europejskiej organizacji firmy Epson, jej wkład w zrównoważony rozwój w obrębie całego łańcucha dostaw i produkcji, a także zaangażowanie w tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska, dzięki którym firmy mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Doświadczenie w zakresie ochrony środowiska

Historia projektów firmy Epson dotyczących ochrony środowiska rozpoczęła się od wdrożenia programu kontroli zanieczyszczeń, który z powodzeniem funkcjonował przez ponad cztery dekady. Pod koniec lat 90. firma Epson opublikowała swoje osiągnięcia w rocznym raporcie środowiskowym. Od początku nowego tysiąclecia firma Epson poszerzyła zakres swoich działań i aktywnie uczestniczy w projektach ponownego zalesiania, kontrolowania energii oraz zerowej emisji. Dowiedz się więcej o wybranych kamieniach milowych firmy Epson w dziedzinie ochrony środowiska.

Harmonia, współpraca i zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska

Firma Epson została założona w 1942 roku w mieście Suwa, położonym w prefekturze Nagano, która szczyci się bogatym środowiskiem naturalnym. Harmonijna koegzystencja ze społecznościami, w których prowadzimy działalność, od dawna leży u podstaw działalności naszej firmy, a kultura poszanowania dla środowiska nigdy nie uległa załamaniu, nawet po rozszerzeniu działalności na skalę globalną. Udowodniliśmy to w 1988 r., kiedy to firma Epson stała się pierwszą korporacją na świecie, która ogłosiła zamiar wyeliminowania ze swojej działalności chlorofluorowęglowodorów niszczących warstwę ozonową (CFC).

1942 - 2010+

Siłą napędową rozwoju technologii w firmie Epson jest nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Skupiamy się na sprawach zasadniczych i eliminujemy te zbędne, aby tworzyć większą wartość. Kierując się tą filozofią, w firmie Epson zawsze dążyliśmy i nadal będziemy dążyć do realizowania potrzeb związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Cykl życia produktu

Od pierwszego szkicu do rozpoczęcia procesu recyklingu: Wszystkie nasze produkty powstają z myślą o zrównoważonym ekologicznie cyklu życia. Jest to kluczowa strategia dla naszych ekologicznych produktów, która wiąże się z naszymi wysiłkami na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko poza terenem naszych zakładów, w domach i biurach.

Wyznaczamy konkretne cele w zakresie specyfikacji środowiskowych, które mają zostać osiągnięte na etapie planowania produktu. Wprowadziliśmy proces projektowania dla środowiska (design-for-environment, DfE), w którym oceniamy efekty naszych prac na etapie projektowania oraz później

Zarządzanie środowiskowe

Wszyscy mamy do odegrania role w budowaniu lepszej przyszłości. Dla firmy Epson bycie zrównoważoną firmą oznacza przykładanie wagi do każdego aspektu naszej organizacji – od najmniejszej żarówki po największą fabrykę.

Jednostki biznesowe Grupy Epson ustalają własne plany działania w zakresie ochrony środowiska i realizują działania przy użyciu systemu zarządzania środowiskowego. Przeprowadzamy oceny wewnętrzne w celu sprawdzenia wyników w odniesieniu do planów oraz podejmujemy działania naprawcze, jeśli są wymagane.

Naszym celem jest:

Nowa perspektywa

Nasze zaangażowanie nie kończy się na bramie zakładów produkcyjnych firmy Epson. Nasze starania mają także wpływ na codzienne życie i pracę naszych klientów i partnerów biznesowych.

Zdjęcie "Ziemia połyskująca w słońcu" © ESA/NASA

Produkty

Firma Epson dokłada wszelkich starań, by tworzyć przyjazne dla środowiska produkty, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju na każdym etapie ich opracowywania – od koncepcji do realizacji. Oprócz ekologicznej konstrukcji oznacza to również eliminację niebezpiecznych substancji z całej gamy naszych produktów.

Potencjalne oszczędności klientów firmy Epson na energii oraz emisji CO₂6

Przechodząc na biznesowe drukarki atramentowe firmy Epson nasi klienci mogą zaoszczędzić nawet 65,7 mln euro na rachunkach za prąd oraz zmniejszyć emisje CO₂ o nawet 124 tysiące ton w ciągu dwóch lat.

Produkty przyjazne dla środowiska

Produkcja

Optymalizacja naszych procesów produkcyjnych pod kątem ekologii jest jednym z głównych obszarów, których dotyczą zasady naszej firmy. Skupiamy się głównie na zapobieganiu globalnemu ociepleniu, eliminacji emisji i kontroli substancji chemicznych. Ponadto angażujemy się w kwestie takie jak udoskonalanie systemu transportu, skuteczne zarządzanie wodą oraz substancjami, a także zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Środowisko jest kluczowym aspektem naszych procesów

Epson Telford jest liderem w zakresie działań środowiskowych firmy Seiko Epson oraz otrzymał certyfikat ISO 14001 jako pierwszy zakład Grupy.

Uzyskana w 1996 roku akredytacja ISO 14001 zapewnia ramy dla zarządzania działalnością oraz regularnych audytów, które pozwalają zapewnić nie tylko wprowadzenie ulepszeń, lecz także ich utrzymanie. Kultura nieustannego doskonalenia ma ogromne znaczenie dla wszystkich naszych działań.

Recykling produktów

Niezwykle ważne jest odpowiedzialne i skuteczne przetwarzanie naszych produktów po wycofaniu ich z użycia u naszych klientów i partnerów biznesowych.

So important in fact, that we already include a recycling strategy as early as the planning stages for our products. All of our finished products comply with the WEEE directive from 2005. For our expendable items, such as cartridges, we have established a collection system that assures a safe return of empty cartridges to Epson.

Jest to tak ważne, że zaczynamy wdrażać strategię recyklingu już na etapie planowania naszych produktów. Wszystkie nasze gotowe produkty są zgodne z dyrektywą WEEE z 2005 roku. W przypadku produktów jednorazowego użytku, takich jak kartridże, stworzyliśmy system zbiórki, który umożliwia bezpieczny zwrot pustych kartridży do firmy Epson.

“Aby chronić cenne zasoby środowiskowe i ograniczyć ilość odpadów, staramy się zbierać jak najwięcej produktów i materiałów eksploatacyjnych oraz poddawać je recyklingowi.”

Społeczność ekologiczna

Naszym obowiązkiem jest wspieranie i wdrażanie naszych strategii w obrębie globalnej społeczności. Wraz z klientami i partnerami biznesowymi tworzymy i realizujemy programy, które mają na celu wprowadzić w życie ekologiczną postawę oraz promować odpowiedzialność w różnych dziedzinach, takich jak obywatelstwo korporacyjne, technologie ekologiczne, komunikacja ekologiczna oraz edukacja ekologiczna.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Dążymy do rozwiązywania problemów środowiskowych poprzez zapewnianie wartości, która przewyższa oczekiwania naszych klientów oraz całego społeczeństwa, aby realizować nasze obowiązki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Deklaracja zgodności UE

Deklaracje zgodności firmy Epson są dostępne online i można je wyszukiwać według typu produktu i produktu.

1 Zasoby nieodnawialne, takie jak oleje i metale

2 3 639 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i pracowników działów IT z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii, FTI Consulting, na zlecenie firmy Epson, 2015 r.

3 Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

4 Więcej informacji, które pomogą zrozumieć znaczenie tych danych, można znaleźć na stronie www.epson.eu/maketheswitch.

5 Stosowana jest jedynie niewielka ilość wody niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności wewnątrz systemu.

6 Wartość obliczona dla biznesowych drukarek atramentowych firmy Epson sprzedanych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych (2016 i 2017) na rynkach EU6 przy średnim wykorzystaniu produktów na przestrzeni czterech lat.
Metodologia obliczeń została potwierdzona przez TÜV Rheinland.

7 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.eu/maketheswitch.

8 Udział w rynku na podstawie przychodów ze sprzedaży robotów przemysłowych SCARA, 2011–2016 r. (Źródło: Fuji Keizai „2012–2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

9 W porównaniu z robotem Epson LS3 SCARA

10 Porównanie z podłączeniem do sieci Ethernet (230 V)

11 Ten produkt jest sprzedawany przez firmę Seiko Watch Corporation.

12 W porównaniu z kopertą zegarków z serii 7X, które zostały wprowadzone na rynek w 2012 roku.