PIONIERSKA ŚCIEŻKA FIRMY EPSON KU ENERGII ODNAWIALNEJ

Całkowite przejście sektora produkcyjnego na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych jest poważnym wyzwaniem. Jest to jednak możliwe. Firma Epson wyznaczyła drogę do produkcji opartej na odnawialnych źródłach energii, którą mogą podążać inni.

PIONIERSKA ŚCIEŻKA FIRMY EPSON KU ENERGII ODNAWIALNEJ

Jak producenci mogą zacząć korzystać w 100% z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki1 zakłady produkcyjne i inni użytkownicy przemysłowi odpowiadają za około jedną trzecią światowego zużycia energii. Elektryczność stanowi główny element. Gdyby cała energia zużywana przez fabryki i zakłady przemysłowe pochodziła ze źródeł odnawialnych, w znacznym stopniu przyczyniłoby się to do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

To trudny cel, jednak coraz częściej jest on kierunkiem rozwoju firmy. Tylko w ramach inicjatywy RE100 ponad 400 korporacji zobowiązuje się do całkowitego przejścia na elektryczną energię odnawialną. Osiągnięcie tego celu będzie zależeć od wielu czynników, m.in. od rodzaju produkcji oraz lokalizacji.

Wykorzystanie bogatych zasobów odnawialnych danego regionu zamiast używania energii wytwarzanej w odległych krajach przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa samowystarczalności energetycznej i tworzenie miejsc pracy.”

Junichi Watanabe, dyrektor zarządzający/dyrektor generalny ds. administracyjnych działu planowania produkcji Seiko Epson Corporation

Przejście na energię ze źródeł odnawialnych

„Najlepiej przygotowane do przejścia na odnawialne źródła energii są organizacje o mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i stabilnej sytuacji finansowej. Firmy o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, używające np. piecy szklarskich, hutniczych lub innych wielkoskalowych zastosowań grzewczych, a także przedsiębiorstwa wykorzystujące duże powierzchnie w tym magazyny i zakłady montażowe mogą mieć tu większe trudności” – powiedział Paul Holdredge, dyrektor ds. przemysłu i transportu w firmie konsultingowej Business for Social Responsibility (BSR).
Perspektywa przejścia na odnawialne źródła prądu jest o wiele łatwiejsza ze względu na spadek kosztów pozyskanego w ten sposób zasilania, który był szczególnie widoczny w ostatnich latach. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) cena energii fotowoltaicznej w 2010 roku była przeważnie o 710% wyższa niż najtańszego paliwa kopalnego, ale w 2022 roku wartość ta była już od niej o 29% niższa2. Obecnie, według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, elektryczność stanowi około 20% końcowego zużycia energii w produkcji, przy czym przewiduje się, że wartość ta będzie rosnąć.

Cena energii fotowoltaicznej

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

Wyzwanie dla producentów

Zdolność producentów do przejścia w 100% na odnawialne źródła energii zależy nie tylko od niskich cen uzyskanego w ten sposób zasilania. Czynnikami spowalniającymi zmiany mogą być zarówno znaczące nakłady finansowe związane z migracją, jak również fakt, że pionierzy ponoszą większe koszty niż ci, którzy wdrażają nowe technologie później. W niektórych regionach geograficznych dochodzi do tego brak dostępności niektórych odnawialnych źródeł energii oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do jej dostarczania – jest to coś, czego żadna firma nie jest w stanie zrealizować samodzielnie.

W porównaniu do zasilania obiektów biurowych produkcja wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej. W niektórych krajach lub regionach, takich jak Japonia, Tajwan czy Singapur, w których podaż energii odnawialnej jest ograniczona, jest ona znacznie droższa niż prąd wytwarzany tradycyjnymi metodami, co stanowi znaczne obciążenie dla firm decydujących się na ten rodzaj zasilania.

Epson dąży do popularyzacji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych pomimo tego, iż zapewne będzie się to wiązać z krótkoterminowym wzrostem kosztów. Firma inwestuje w zrównoważony rozwój, aby wspierać społeczności i dbać o przyszłe pokolenia poprzez kreowanie wartości społecznej.

Korzystanie z usług lokalnych dostawców

Niezależnie od lokalizacji i rodzaju dostępnej energii odnawialnej firmy muszą dostosowywać się do miejscowych i globalnych okoliczności. To właśnie zrobiła japońska firma Seiko Epson. Po przejściu na 100% odnawialne źródła energii elektrycznej we wszystkich swoich zakładach w Japonii w 2021 roku Epson ukończył z wyprzedzeniem, zaplanowaną do końca 2023 roku migrację na „zieloną” energię we wszystkich należących do spółki zakładach na całym świecie3.

Cel ten został osiągnięty dzięki konsekwentnemu wdrażaniu założeń w zakresie dekarbonizacji i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii od 2018 roku.

Na przykład w prefekturze Nagano i regionie Tohoku w Japonii, gdzie znajdują się bogate źródła wodne Seiko Epson korzysta z energii wodnej, a także

stosuje podobne podejście w innych krajach. Na Filipinach wykorzystuje lokalne źródła geotermalne i hydroelektryczne. Z kolei w Indonezji korzysta z innego odnawialnego zasobu – zrównoważonej biomasy.

Jak firma Epson dostosowała się do lokalnych warunków

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

„W miarę możliwości korzystaliśmy z energii wytwarzanej lokalnie” – mówi Junichi Watanabe, dyrektor zarządzający/dyrektor generalny ds. administracyjnych działu planowania produkcji, którego rola obejmuje promowanie strategii zakupowych firmy Epson w łańcuchu dostaw, w tym wykorzystanie energii odnawialnej. „Wykorzystanie bogatych zasobów odnawialnych danego regionu zamiast używania energii wytwarzanej w odległych krajach przynosi wiele korzyści, takie jak poprawa samowystarczalności energetycznej i tworzenie miejsc pracy”.

Oprócz zakupu odnawialnego prądu Epson współtworzy i rozwija inne źródła energii w ramach ciągłych zakupów energii ze źródeł odnawialnych. Firma zainicjowała wsparcie dla elektrowni wodnych w japońskiej prefekturze Nagano we współpracy z lokalnymi władzami prefektury oraz firmą Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc. Dwie elektrownie (o łącznej mocy 5770 kilowatów) już działają, a uruchomienie kolejnej planowane jest na 2024 rok. Oczekuje się, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie do pięciu obiektów.

Takie cele mogą sprawić, że firma wyróżni się na tle innych. „W oparciu o nasze badania ustalenie krótkoterminowego celu, jakim jest wykorzystanie w 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, jest przykładem wyznaczania kierunków i czynnikiem wyróżniającym na tle innych przedsiębiorstw. Niektóre firmy mają również plany wprowadzania zmian w dalszej perspektywie” – mówi Holdredge.

Praktyczne rozwiązania, które powinny wziąć pod uwagę, to m.in:

Jeśli chodzi o systemy generowania energii słonecznej, poszczególne placówki firmy Epson same decydują, czy wybrać inwestycję własną, czy umowę zakupu energii (PPA) w oparciu o indywidualne uwarunkowania każdego kraju lub regionu. Rozwiązanie będzie się różnić w zależności od firmy, jednak większość producentów prawdopodobnie skorzysta z połączenia tych rozwiązań, aby osiągnąć swoje cele w tym obszarze.

Zwykle rokiem docelowym dla osiągnięcia 100% energii z odnawialnych źródeł wśród największych firm produkcyjnych na świecie z listy RE100 jest rok 2050.

Co więcej, wielu producentów, takich jak Epson, zdaje sobie sprawę, że ich pośrednie emisje gazów cieplarnianych z całego łańcucha wartości (Zakres 3) znacznie przewyższają emisje gazów cieplarnianych z własnego zużycia energii elektrycznej (Zakres 2). W związku z tym redukcja emisji w sektorze w ramach Zakresu 2 przy użyciu energii odnawialnej – jest obszarem gdzie można działać samodzielnie – prawdopodobnie będzie to miało znacznie większy wpływ na społeczeństwo. Ustalenie celów na wczesnym etapie i określenie stanowiska firmy w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest kluczem do osiągnięcia wspólnego sukcesu z dostawcami i zrównoważonego społeczeństwa.

„Dla dużych firm zwrot z inwestycji jest wystarczający, aby uzasadnić inwestycje w odnawialne źródła energii. W przypadku mniejszych podmiotów może być podobnie, ale zależy to od położenia geograficznego. Rządowe ulgi mogą jedynie przyspieszyć transformację, która jest bardzo potrzebna” – mówi Christy Slay, dyrektor generalny The Sustainability Consortium.

„Firma Epson zdołała wyprzedzić branżę i daje przykład nie tylko Japonii, ale i całemu światu.”

Christy Slay, dyrektor generalny The Sustainability Consortium

Ekologiczna produkcja przyszłości

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przyniesie ogromne korzyści dla ludzkości, jednak firmom produkcyjnym i ich udziałowcom najlepsze podejście może przynieść także korzyści handlowe.

Konsumenci i inwestorzy są coraz bardziej skłonni doceniać firmy o ekologicznym profilu, co stanowi kluczowy aspekt długoterminowego pozycjonowania na rynku. Ponadto większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie produkcji własnej może sprawić, że firma będzie bardziej odporna na wahania cen energii elektrycznej na otwartym rynku.

„Przejście w 100% na odnawialne źródła energii jest trudne, jednak celem każdej firmy powinno być dążenie do jak najszybszego osiągnięcia tego celu w maksymalnym stopniu” – mówi Slay.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w firmie Epson