Wszystkie cytaty pochodzą z artykułu „OBNIŻ TEMPERATURĘ” stworzonego przez National Geographic Creative Works.

„Co się dzieje w
Arktyce, nie pozostaje
w Arktyce”

© Jasper Gibson

Już czas

OBNIŻYĆ TEMPERATURĘ

Jedna kobieta wyrusza na misję, aby zrozumieć zmiany klimatu

„Arktyka dosłownie topnieje na naszych oczach”.

Wieczna zmarzlina, gruba zmrożona warstwa ziemi występująca głównie w regionach polarnych, zawiera dwa razy więcej węgla niż atmosfera.

Gdy z powodu globalnego ocieplenia topnieje lód, powstają arktyczne jeziora działające jak naturalne komory fermentacyjne. W nowopowstałych jeziorach mikroorganizmy glebowe ulegają rozpadowi, uwalniając metan – gaz cieplarniany o wiele groźniejszy niż dwutlenek węgla.

Zrozumienie konsekwencji rozmarzania wiecznej zmarzliny oraz wpływu topnienia arktycznych jezior, z których wydostaje się metan, stało się kluczowe dla zrozumienia zmian klimatu.

© Jasper Gibson

„Topnienie wiecznej zmarzliny może odpowiadać nawet za 10% prognozowanego globalnego ocieplenia w tym stuleciu”.

Arktyka ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata, a badania Katey Walter Anthony pomogły ujawnić, że arktyczne jeziora emitują pięć razy więcej metanu, niż wcześniej sądzono.

Oczekuje się, że emisje z tych jezior, zwanych również jeziorami termokrasowymi, osiągną swój szczyt do 2050 roku, a wystarczy zaledwie rok, aby te groźne gazy cieplarniane wymieszały się z naszą atmosferą.

W warstwach wiecznej zmarzliny
znajduje się dwa razy więcej
węgla niż w atmosferze.

Arktyczne jeziora emitują
pięć razy więcej metanu,
niż wcześniej sądzono.

Do 2050
roku w miesiącach letnich z
arktycznych oceanów zniknie lód,
co może doprowadzić do
wyginięcia niedźwiedzi polarnych.

10%

globalnego ocieplenia w
tym stuleciu może być skutkiem
rozmarzania wiecznej zmarzliny,
które wpływa na całą Ziemię.

Z powodu emisji dwutlenku węgla
pochodzącego z paliw kopalnych w czasie
krótszym niż 100 lat nastąpi
globalny wzrost temperatury o 4°C.

Do emisji CO2 dochodzi
podczas spalania paliw kopalnych
w celu wytworzenia energii.

Wybór energooszczędnych
technologii może zmniejszyć
emisję CO2.

„Większość niedźwiedzi polarnych może wyginąć do końca tego stulecia”.

Pytanie nie brzmi już, czy Arktyka topnieje, tylko jak szybko. NASA poinformowała, że choć wiele modeli przewiduje, że Ocean Arktyczny będzie wolny od lodu przynajmniej przez część roku przed rokiem 2100, inne modele biorą pod uwagę, że stanie się to znacznie szybciej, bo w ciągu najbliższych pięćdziesięciu lat. Tak czy inaczej konsekwencje dla ekosystemów naturalnych byłyby katastrofalne.

© NATGEO CREATIVE WORKS

Chociaż Katey zdaje sobie sprawę z tej ponurej prognozy, szybko stwierdza, że ludzie zamiast żyć w strachu, powinni więcej obcować z naturą. „Przebywanie na świeżym powietrzu poprawi nasze zdrowie i nasz kontakt ze środowiskiem naturalnym. Odbudowanie więzi z naturą jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Angażując się w to z całego serca, mamy szansę na podejmowanie w przyszłości właściwych decyzji”.

„Mądre wybory dotyczące technologii podejmowane przez przedsiębiorstwa i zwykłych ludzi mogą wpłynąć pozytywnie na środowisko”.

© Jasper Gibson

„Inwestując w energooszczędną technologię, w dłuższej perspektywie oszczędzamy pieniądze i jednocześnie natychmiast zmniejszamy nasz ślad węglowy”.

Katey drukuje kopie map i danych ze swoich badań terenowych i zauważa, że firmy takie jak Epson wprowadziły drukarki wykorzystujące technologię niewymagającą użycia ciepła i charakteryzujące się niskim zużyciem energii. Mniejsze zużycie energii to także mniejsza ilość paliw kopalnych, co oznacza niższe emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

© Jasper Gibson

Technologia niewymagająca ciepła kształtuje przyszłość druku

Przejście z drukarek laserowych na drukarki niewymagające użycia ciepła pozwala zredukować zużycie energii i ograniczyć szkodliwy wpływ drukowania na środowisko.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii niewymagającej użycia ciepła, poniżej wpisz swoje dane, a przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą.

CZY MASZ JAKIEKOLWIEK DODATKOWE WYMAGANIA?
Pola oznaczone symbolem * są wymagane.