Oświadczenie Epson dotyczące lamp rtęciowych w związku z Dyrektywą RoHS

Oświadczenie

Aby w zapewnić maksymalny czas życia już istniejących produktów, Epson będzie nadal dostarczać lampy do projektorów dla obecnych użytkowników po lutym 2027 roku. Ich ciągła dostępność jest zgodna z dyrektywą RoHS, która zezwala na dostarczanie części zamiennych do produktów EEE wprowadzanych do obrotu przed wygaśnięciem wyłączenia.

Kontynuując wsparcie dla wcześniejszych technologii, skupiamy się na wprowadzaniu do oferty projektorów laserowych źródeł światła. Nowe produkty te zmniejszają zużycie materiałów i energii, wspierając nasze szersze cele zrównoważonego rozwoju.


Czy dyrektywa RoHS ma wpływ na lampy do projektorów?

Epson podlega DYREKTYWIE unjnej nr 2011/65/UE (dyrektywa RoHS), która reguluje stosowanie określonych substancji, w tym rtęci, w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W załączniku III do Dyrektywy RoHS zamieszczono listę wyjątków [pkt. 4 lit. f) II][1]w odniesieniu do rtęci w lampach rtęciowych pod wysokim ciśnieniem stosowanych w projektorach o wydajności powyżej 2000 lumenów. Zwolnienie to obowiązuje do 24 lutego 2027 r.

Czy lampy projekcyjne podlegają innym przepisom?

Produkty zawierające rtęć podlegają również rozporządzeniu UE w sprawie rtęci (UE2017/852) w ramach Konwencji Minamata ONZ. Lampy do zastosowań specjalnych (np. lampy projekcyjne) nie zostały jednak ograniczone na mocy tego rozporządzenia. Termin wyznaczony na styczeń 2026 r. nie dotyczy lamp do projektorów.

Czy lampy do projektorów zostaną zakazane w 2026 roku?

Nie, lampy do zastosowań specjalnych (np. lampy do projektorów) nie zostały objęte ograniczeniem w rozporządzeniu UE w sprawie rtęci. Termin realizacji w styczniu 2026 r. nie dotyczy lamp do projektorów.

Czy lampy do projektorów Epson będą dostępne po lutym 2027 r.?

Lampy rtęciowe stosowane w projektorach Epson będą nadal dostępne po lutym 2027 roku, aby umożliwić dalsze optymalne używanie naszych produktów. Dyrektywa RoHS zezwala na dalsze korzystanie z części zamiennych w celu dalszej naprawy, ponownego użycia lub aktualizacji funkcjonalności sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Epson projektory z lampami rtęciowymi są zgodne z dyrektywą RoHS. Ten wyjątek obejmuje wszelkie wymagania wymienione w rozporządzeniu UE 2017/852 w sprawie rtęci.

Czy linia projektorów Epson ulegnie zmianie?

Kontynuując wsparcie dla istniejących technologii, wprowadzamy do oferty projektorów laserowe źródła światła i na tym się skupiamy. Produkty te zmniejszają zużycie materiałów i energii, wspierając nasze szersze cele zrównoważonego rozwoju.