Przeprojektowane kartridże

Przeprojektowane kartridże

Przeprojektowane kartridże

W ograniczonej gamie atramentów dla klientów indywidualnych uległy zmianie komunikaty firmy Epson o niskim poziomie atramentu w monitorze stanu drukarki. W przypadku kartridżów, których dotyczy ta zmiana, nie będą już pojawiać się ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu. Ponadto, gdy kartridż wymaga wymiany, zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Nie można rozpoznać kartridżu”. W tym momencie należy wymienić kartridż w normalny sposób.

W zależności od daty produkcji każdego z kartridżów firmy Epson w drukarce mogą pojawiać się różne komunikaty dotyczące poziomu atramentu.

Wyświetlacz graficzny na monitorze stanu nadal umożliwia sprawdzanie i monitorowanie poziomu pozostałego atramentu aż do momentu, gdy wkład będzie wymagał wymiany, co pozwala utrzymać wysoką jakość i niezawodność oryginalnego atramentu firmy Epson, na który ta zmiana nie ma wpływu.

T129/130
Po zainstalowaniu kartridża z czarnym tuszem należącym do rodzin tuszów T129 i T130 na graficznym przedstawieniu poziomu tuszu na monitorze stanu znajdzie się wskazanie oznaczające, że kartridż jest niepełny. Zwracamy uwagę, że wydajność drukowania kartridża z czarnym tuszem T129 jest taka sama jak w przypadku pierwotnego modelu kartridża, natomiast wydajność nowego kartridża z czarnym tuszem T130 jest o 4,5% niższa niż w przypadku pierwotnego kartridża, w związku z czym cena detaliczna zalecana przez firmę Epson została obniżona, aby koszt w przeliczeniu na stronę pozostał bez zmian.

Często zadawane pytania

Jak mogę sprawdzić, czy mój kartridż jest jednym z przeprojektowanych kartridżów?

Przeprojektowane kartridże mają gwiazdkę na etykiecie na grzbiecie kartridżu w celu identyfikacji.

Jaki jest powód zmiany w komunikatów o niskim poziomie atramentu?

Komunikaty o niskim poziomie atramentu uległy zmianie ze względu na zaprzestanie produkcji komponentu obecnie używanego w niektórych kartridżach, które są kompatybilne z wybranymi drukarkami. Aby umożliwić klientom dalsze korzystanie z oryginalnych kartridżów firmy Epson w tych drukarkach, firma Epson przeprojektowała kartridże. Doprowadziło to do pewnych zmian w komunikatach w monitorze stanu.

Czy przed wyczerpaniem się atramentu w kartridżu nadal będą wyświetlane ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu?

W przypadku kartridżów, których dotyczy zmiana, na monitorze stanu nie będą wyświetlane ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu. Jednak poziomy atramentu można sprawdzać i monitorować za pomocą wyświetlacza graficznego na monitorze stanu.

Co się dzieje, gdy kartridż wymaga wymiany?

Gdy kartridż wymaga wymiany, może pojawić się następujący komunikat na monitorze stanu: “Nie można rozpoznać kartridżu”. W tym momencie należy wymienić kartridż w normalny sposób.

Co oznacza komunikat “Nie można rozpoznać kartridżu”?

Gdy kartridż wymaga wymiany, może pojawić się następujący komunikat na monitorze stanu: “Nie można rozpoznać kartridżu”. W tym momencie należy wymienić kartridż w normalny sposób.

Czy uległa zmianie wydajność kartridżów?

Wydajność większości kartridżów, na które ta zmiana ma wpływ, pozostaje taka sama.
W przypadku niektórych kartridżów serii T071 Cheetah, T089 Monkey i T128 Fox wydajność jest mniejsza w przypadku stosowania wraz z niektórymi modelami drukarek. W przypadku kartridżów, których dotyczy zmiana, firma Epson obniżyła odpowiednio rekomendowane ceny detaliczne, aby klienci nie zostali pokrzywdzeni.
Szczegółowe informacje na temat wydajności można znaleźć pod następującym adresem www.epson.eu/pageyield.

Czy zmieniła się ilość atramentu zawartego w każdym kartridżu?

W zależności od konkretnego kartridżu przeprojektowana zawiera tę samą lub większą ilość atramentu w kartridżu w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Jeśli kartridże zawierają więcej atramentu, jest to wymagane w celu ochrony drukarki i w takich przypadkach nie wzrasta wydajność.

Czy te zmiany mają wpływ na jakość oryginalnego atramentu firmy Epson?

Jakość atramentu firmy Epson nie ulega zmianie. Jakość i niezawodność oryginalnego atramentu firmy Epson pozostają na równie wysokim poziomie.

Przeprojektowane kartridże

W przypadku niewielkiej liczby naszych atramentów do drukarek komercyjnych zmienił się komunikat o niskim poziomie atramentu w monitorze stanu drukarki. Wynika to z zaprzestania produkcji jednego z komponentów stosowanych obecnie w tych kartridżach.

Ze względu na zmianę komponentów zużycie atramentu jest teraz obliczane na podstawie drukowania punktów o różnej wielkości, a przy tym szacowane, a nie dokładnie śledzone. Na skutek tego w poszczególnych kartridżach mogą pozostać różne ilości atramentu. Aby uwzględnić tę zmianę, obniżyliśmy cenę kartridży o 20%.

Klienci mogą nadal korzystać z oryginalnego atramentu Epson o parametrach jakości i niezawodności, które pozostają na wysokim poziomie pomimo wprowadzenia tej zmiany.

Ważne
Przed zainstalowaniem nowego kartridża w drukarce należy koniecznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Jeśli nie przeprowadzi się tej aktualizacji, drukarka pokaże komunikat o błędzie i nie będzie działać. Problem ten można rozwiązać, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na opakowaniu kartridża i w ulotce dołączonej do nowego kartridża. Instrukcje można znaleźć również tutaj https://www.epson.pl/support.

Atramenty, których dotyczy ta zmiana:

Często zadawane pytania

Dlaczego Epson nie może znaleźć alternatywnego rozwiązania, aby zastąpić brakujący komponent?

Ten komponent był produkowany przez firmę zewnętrzną, która nie może kontynuować dostaw. Firma Epson nie była w stanie znaleźć zgodnego odpowiednika.

Dlaczego ten problem nie dotyczy nowszych atramentów do drukarek wielkoformatowych Epson?

Brakujący komponent był stosowany tylko w niektórych kartridżach. Pozostałe kartridże są nadal oferowane jak dotąd.

Których kartridży to dotyczy?

Ten problem dotyczy kartridży C13T804xxx (700 ml) i C13T824xxx (350 ml). Te kartridże są już niedostępne i zostały zastąpione przez C13T55Kxxx (700 ml) i C13T54Xxxx (350 ml).

W których drukarkach są one stosowane?

W drukarkach Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

Po zainstalowaniu nowego kartridża drukarka nie działa. Co się stało?

Przed zainstalowaniem nowego kartridża w drukarce należy koniecznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Jeśli nie przeprowadzi się tej aktualizacji, drukarka pokaże komunikat o błędzie i nie będzie działać. Problem ten można rozwiązać, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na opakowaniu kartridża i w ulotce dołączonej do nowego kartridża. Dostęp do instrukcji można uzyskać również tutaj https://www.epson.pl/support.

Dlaczego w kartridżu pozostaje tak dużo atramentu?

Ze względu na zmianę komponentów zużycie atramentu jest teraz obliczane na podstawie drukowania punktów o różnej wielkości. Liczba punktów i ich rozmiar mogą się różnić w zależności od rozdzielczości drukowanego obrazu. Usunięcie komponentu zawierającego czujnik oznacza, że zużycie atramentu musi być teraz szacowane, a nie dokładnie śledzone, czego skutkiem są różne poziomy atramentu pozostające w każdym kartridżu w momencie, gdy wymagana jest wymiana. Aby zrekompensować tę zmianę, obniżyliśmy cenę kartridży o 20%.

Jak dużo atramentu zostaje w kartridżu?

Ilość atramentu pozostającego w kartridżu będzie różna w zależności od wielu czynników, w tym rozdzielczości i jakości drukowanych obrazów czy wybranych ustawień obrazu i drukowania. Ilość atramentu pozostająca w każdym kartridżu będzie różna w zależności od sposobu użytkowania. Aby zrekompensować tę zmianę, firma Epson obniżyła cenę kartridży o 20%.

Czy muszę częściej wymieniać kartridż?

Częstotliwość wymiany kartridża będzie różna w zależności od rozdzielczości i jakości drukowanych obrazów.