Zgodność drukarek atramentowych z kartridżem T080

Informacja dla klienta – Zgodność drukarek atramentowych z kartridżem T080

W związku z wycofaniem podzespołu wykorzystywanego obecnie w kartridżach T080 (Koliber) konieczne było przeprojektowanie kartridżów przez firmę Epson.

W wyniku nowej konstrukcji tych kartridżów następujące modele drukarek mogą nie być już z nimi zgodne. Ponadto może być wymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego, aby nowe kartridże były rozpoznawane przez drukarkę.

Jeśli posiadasz jeden z modeli drukarek wymienionych powyżej, to w zależności od używanej wersji oprogramowania sprzętowego drukarki może być konieczne przeprowadzenie jego aktualizacji. Poniżej znajduje się lista wersji oprogramowania sprzętowego, które wymagają i które nie wymagają aktualizacji.

Wersje oprogramowania sprzętowego modeli drukarek, których to dotyczy

Wersje oprogramowania sprzętowego, które należy zaktualizowaćWersje oprogramowania sprzętowego, których nie trzeba aktualizować
Stylus Photo Printer model R265FR2167FR1372
FR2568FR2073
Stylus Photo Printer model R360AZ2968AZ1472
AZ236A
AZ176B
Stylus Photo Printer model RX560GU2067GU1472
GU2167GU0674
GU1168GU2885
GU2568GU2086
GU206A
GU096B

Jak dowiedzieć się, z której wersji oprogramowania sprzętowego korzysta drukarka?

Przykładowy obraz:
Uwaga: Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego drukarki, należy zainstalować w niej wszystkie sześć kartridżów, które muszą zawierać atrament.

Często zadawane pytania


Po zainstalowaniu nowego oryginalnego kartridża firmy Epson wyświetlił się komunikat „nie można rozpoznać kartridża”. Co należy zrobić?Oznacza to, że drukarka może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby sprawdzić, czy drukarka wymaga aktualizacji oprogramowania sprzętowego, sprawdź, z której wersji korzysta (zobacz powyższe instrukcje). Jeśli Twoja drukarka wymaga nowego oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Epson.
Dlaczego w mojej drukarce nie działają już nowe oryginalne atramenty firmy Epson?W związku z zakończeniem produkcji podzespołu firma Epson musiała przeprojektować te kartridże.
W wyniku nowej konstrukcji tych kartridżów drukarki fotograficzne Epson Stylus R265, R360 i RX560 mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Czy po zainstalowaniu kartridża komunikat „nie można rozpoznać kartridża” będzie się jeszcze wyświetlał?Nie, po aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki i zainstalowaniu kartridża ten komunikat nie powinien się już wyświetlać. Może on jednak zostać wyświetlony, gdy kartridż będzie wymagał wymiany.
Jeśli w przypadku zainstalowania kartridża i jego prawidłowego działania wyświetli się komunikat „nie rozpoznano kartridża”, wymień wskazany kartridż na oryginalny firmy Epson. Drukarka i kartridże będą działały normalnie.
Jak mogę sprawdzić, czy mój kartridż jest jednym z przeprojektowanych kartridżów?Przeprojektowane kartridże mają gwiazdkę (*) na etykiecie na grzbiecie kartridża w celu identyfikacji.
Czy przed wyczerpaniem się atramentu w kartridżu nadal będą wyświetlane ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu?Dzięki przeprojektowaniu kartridżów na monitorze stanu nie będą już wyświetlane ostrzeżenia o niskim poziomie atramentu. Jednak poziomy atramentu można nadal sprawdzać i monitorować za pomocą wyświetlacza graficznego na monitorze stanu.
Co się dzieje, gdy kartridż wymaga wymiany?W związku z przeprojektowaniem kartridża, gdy zajdzie potrzeba jego wymiany, na monitorze stanu może pojawić się następujący komunikat: „Nie można rozpoznać kartridża”. W tym momencie należy wymienić kartridż w normalny sposób.
Czy te zmiany mają wpływ na jakość oryginalnego atramentu firmy Epson?Jakość atramentu firmy Epson nie ulega zmianie. Jakość i niezawodność oryginalnego atramentu firmy Epson pozostają na równie wysokim poziomie.

Serwis i pomoc techniczna

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Epson, korzystając z danych na stronie www.epson.pl/support