Mac: Jak usunac sterownik Apple AirPrint

Podczas pierwszego podłączenia drukarki Epson do Macintosh'a z systemem Mac OSX 10.10 (Yosemite) lub pózniejszego, Drukarka Air Print zostaje dodana automatycznie, co częściowo ograniczy dostepne opcje drukowania.

Postepuj zgodnie z instrukcją poniżej, aby usunąć sterownik AirPrint w celu zainstalowania sterownika drukarki.

  1. Naciśnij ikone Apple Menu która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.  
  2. Naciśnij System Preferences następnie Drukarki i Skanery

  3. Wybierz drukarkę i naciśnij przycisk - na dole po prawej stronie od listy dostępnych drukarek.

  4. Gdy drukarka zostanie usunięta naciśnij tutaj aby pobrać sterownik, następnie postępuj zgodnie z instrukcjam aby zainstalować sterownik drukarki.
  5. Gdy sterownik zostanie zainstalowany naciśnij ikone Apple Menu która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.
  6. Naciśnij System Preferences następnie Drukarki i Skanery

  7. Naciśnij przycisk + na dole po prawej stronie od listy drukarek, otworzy się okno Add
  8. W oknie Add, wybierz drukarkę Epson, upewnij się, że drukarka, którą chcesz zainstalować została zaznaczona na liście.

  9. Naciśnij Add aby zakonczyć instalację.