Wskaźnik zrównoważonego środowiska pracy Epson B2B — 2021

Pobierz plik w formacie PDF

Wprowadzenie: Przyszłe działania prowadzone już dzisiaj na rzecz zrównoważonego rozwoju

Na początku 2020 r. firmy i ich pracownicy byli już świadomi skutków nadmiernych podróży, korzyści płynących z pracy zdalnej i roli, jaką technologia może odegrać w tworzeniu bardziej wydajnego i zrównoważonego miejsca pracy. Pandemia COVID nie przyniosła całkowicie nowych zmian, ale z pewnością przyspieszyła ich wprowadzanie.

Lockdown pozwolił nam spojrzeć na inną przyszłość. Radykalnie zmniejszony ruch uliczny wpłynął na poprawę jakości powietrza i zredukował zanieczyszczenie hałasem. Umożliwiona przez technologię praca zdalna ograniczyła zależność energetyczną firm i u wielu pracowników poprawiła zrównoważenie między życiem zawodowym, a prywatnym. Przyspieszyło to także zmiany w zachowaniu klientów i spowodowała wzrost oczekiwań dotyczących tego, co sprawia, że dana firma jest zrównoważona i zaawansowana technologicznie.

W miarę wchodzenia w wydłużony okres ożywienia gospodarczego, zrównoważony rozwój będzie istotnym składnikiem sukcesu biznesowego. Badanie Wskaźnik Zrównoważonego Środowiska Pracy Epson 2021 to pierwsze z serii analiz porównawczych, za pomocą których przedsiębiorstwa mogą ocenić i zmierzyć swoje postępy w osiąganiu zrównoważonego rozwoju.

Uważamy, że rola technologii w budowaniu zrównoważonych firm jest kluczowa. Mając to na uwadze, postanowiliśmy poznać poglądy i stanowiska innych. Razem z firmą badawczą B2B International przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 4000 pracowników w 26 krajach i zorganizowaliśmy liczne debaty panelowe, aby sprawdzić – nawet w środku pandemii – jak mocno pożądane są inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki naszych badań okazały się zachęcające. Tutaj dzielimy się spostrzeżeniami z naszych badań i przedstawiamy analizę kluczowych trendów i wniosków, z których może skorzystać każda firma.

Robert Reszkowski
Business Sales Manager w Epson Europe

3/4
pracowników chce po pandemii COVID większego skupienia uwagi na kwestiach środowiskowych i społecznych
4/5
pracodawców uważa, że rola zrównoważonego rozwoju w biznesie wzrasta

ALE

Tylko
25% pracowników
i
29% pracodawców
sądzi, że po pandemii będzie to w 100% uwzględnione w planach powrotu do pracy i ożywienia działalności.

Pracownicy są bardziej entuzjastycznie nastawieni do pracy z domu niż pracodawcy. Dwukrotnie więcej zatrudnionych niż pracodawców chce utrzymać elastyczny model pracy.

 

Nie trzeba czekać na „wielką inicjatywę”. Firmy mogą już DZISIAJ wprowadzać zmiany w zachowaniu i przeprowadzać prostą wymianę używanych technologii

70% pracowników chce, aby sprzęt do pracy z domu był trwały i energooszczędny lub przynajmniej ograniczał ilość odpadów.

Silny wpływ na to, jak firmy reagują na kwestie środowiskowe i społeczne ma kultura.

2. Wpływ czynników krajowych na postawy wobec zrównoważonego rozwoju

Kultura odgrywa ważną rolę w postrzeganiu ochrony środowiska, ale firmy mogą stosunkowo łatwo przełamać stereotypy.

Dążenie rządu do zrównoważonego rozwoju i kultura danego kraju mają wpływ na możliwości działań organizacji i ich poziom zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. Firmy w krajach o z bogatą historią angażowania się w rozwiazywanie problemów zrównoważonego rozwoju mogą w naszej analizie sprawiać wrażenie, jakby nie wprowadzały wielu zmian w swoich praktykach pracy. Jest to jednak niemal na pewno spowodowane tym, że idee elastycznej pracy, materiałów odnawialnych i świadomości energetycznej są już w nich zakorzenione.

Kraje, które uzyskały niższy wynik w naszym rankingu (kraje nordyckie, Bałkany), są historycznie obeznane z tymi kwestiami, podczas gdy inne, na przykład z obszaru Bliskiego Wschodu, stosunkowo niedawno podjęły wysiłki na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wyjaśniałoby to również, dlaczego Grecja osiąga tak wysoki wynik, pomimo tego, że zajmuje dopiero 25. miejsce we Wskaźniku efektywności środowiskowej 2020 w porównaniu z krajami nordyckimi, które znajdują się odpowiednio na pierwszym, siódmym, ósmym, dziewiątym i siedemnastym miejscu. Ważne jest, aby pamiętać, że wskaźnik prezentuje postawy i poglądy osób fizycznych oraz firm i nie odnosi się do ambicji narodowych. Niemniej jednak interesujące jest, że w miarę wspólnego rozwoju postawy stają się mniej zdecydowane, co może stanowić sygnał ostrzegający przed potencjalnym obniżeniem podejmowanych wysiłków.

 

Komentarz Epson:

W krajach znanych z dążenia do zrównoważonego rozwoju rynki powinny zadbać o to, aby nie przekładało się to na samozadowolenie. Zauważyliśmy, że w jednym z tradycyjnie świadomych ekologicznie i społecznie krajów tylko 25% pracowników uznało zrównoważony rozwój za niezbędny. Tymczasem w Grecji wynik ten wyniósł 48%. Grecja jako naród może napotykać wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale wyraźnie widać chęć do zmian.

Darren Phelps
VP of business sales at Epson Europe

„Na sektor elektroniki ma wpływ kilka dużych rządowych czynników, które wymuszają zrównoważony rozwój. Dostawcy będą musieli poprzeć słowa czynami, aby spełnić te wymagania, a zmiany będą wpływać na cały łańcuch dostaw”

Susanne Baker
zastępca dyrektora ds. klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju w Tech UK.

Pracownicy w krajach zaangażowanych w rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju zazwyczaj wysoko oceniają swój wpływ na środowisko i społeczeństwo, w porównaniu z tymi, którzy nie mają takich doświadczeń:

A horizontal bar chart showing Niemcy at 33% and kraje bałtyckie at 13%
Niemcy33%
Włochy33%
Francja31%
Holandia31%
Hiszpania30%
Belgia29%
kraje nordyckie29%
Bliski Wschód28%
Wielka Brytania27%
Turcja25%
Europa Środkowo-Wschodnia18%
Grecja15%
Bałkany15%
kraje bałtyckie14%

„Przyszłe inwestycje Unii Europejskiej muszą być również powiązane ze zintegrowanymi celami. Cieszę się, że firny inwestują w zrównoważone rozwiązania, ale być może także państwo powinno je w tym wspierać i przyczyniać się do osiągania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”

Lina Sabaitienė
Wiceminister Energetyki Republiki Litewskiej
 

Oczekiwanie, że skutki środowiskowe i społeczne będą miały większe znaczenie dla biznesu po pandemii COVID:

Najwięcej pracowników

 1. Bliski Wschód (94%)
 2. Turcja (90%)
 3. Grecja (79%)

Najmniej pracowników

 1. kraje nordyckie (47%)
 2. Bałkany (41%)

Zrównoważony rozwój ORAZ efektywność kosztowa idą w parze ze sprzętem do pracy z domu – kultura lokalna wpływa na nastroje pracowników:

Najbardziej pożądane

 1. Grecja (54%) Trwałość
 2. Niemcy (52%) Energooszczędność
 3. Grecja (51%) Mniejsza ilość odpadów

Najmniej pożądane

 1. Belgia (37%) Trwałość
 2. Belgia (31%) Energooszczędność
 3. Turcja (28%) Mniejsza ilość odpadów

Kwestie środowiskowe i społeczne zostaną w 100% ujęte w planach powrotu do miejsca pracy:

Najbardziej prawdopodobne

 1. Bliski Wschód (40%)
 2. Niemcy (37%)

Najmniej prawdopodobne

 1. Bałkany (14%)
 2. kraje nordyckie (17%)

Preferencje dla pracy zdalnej po pandemii COVID rośnie:

Najwięcej chętnych

 1. Holandia (37%)
 2. Hiszpania (35%)
 3. Belgia (34%)

Najmniej chętnych

 1. Bałkany (24%)
 2. Bliski Wschód (17%)
 3. Turcja (22%)

Firmy, które najprawdopodobniej zezwolą na pracę mieszaną:

Holandia (24%), Hiszpania (22%), Belgia (21%)

...i największa luka w oczekiwaniach pracowników/pracodawców dotyczących pracy mieszanej:

Niemcy (-16%), Włochy (-15%), kraje bałtyckie (-15%), Bałkany (-15%)

 

3: Spełnianie oczekiwań klientów i pracowników

Zrównoważony rozwój jest zarówno powodem do dumy, jak i wyróżnikiem dla pracowników.

Powrót do miejsc pracy i plany ożywienia działalności po pandemii COVID są kluczowymi punktami agend przedsiębiorstw w 2021 roku. Jednak poza zasadami poświęconymi najlepszym praktykom w zakresie pracy zdalnej pracownicy nie wierzą, że robi się wystarczająco dużo w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych.

Komentarz Epson:

Zaangażowanie i zatrzymanie pracowników jest wyższe w firmach, które mają jasno określone i zrównoważone cele. Choć istnieje jednak przekonanie, że wiąże się to z kosztami, nie jest to wcale tak jednoznaczne. Modernizacja technologii pomaga firmom działać wydajniej i w sposób zrównoważony.

Robert Reszkowski
Business Sales Manager w Epson Europe
 

„Główny nacisk zostanie położony na stabilizację finansów przedsiębiorstw i przepływ pieniężny. Dopóki nie wrócimy do sytuacji sprzed pandemii, troska o środowisko i zrównoważony rozwój będzie odgrywała drugoplanową rolę”. – anonimowy respondent, kraje bałtyckie, pokolenie Y, specjalista ds. IT i technologii.

Jasne jest, że programy naprawcze muszą wspierać kondycję finansową firmy i komfort pracy pracowników, a przy tym muszą obejmować też cele zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój zapewnia bowiem przewagę konkurencyjną, zwiększając zainteresowanie marką. W jednym z badań 90% produktów wprowadzonych na rynek w sposób zrównoważony osiągało lepsze wyniki niż konkurencyjne produkty konwencjonalne. Dodatkowo ponad 70% pracowników wybiera pracę w firmie z silnym zorientowaniem na ochronę środowiska.

75% pracowników chce, aby ich organizacja bardziej skupiła się na kwestiach środowiskowych i społecznych

Regionalne różnice odnośnie przekonania o pozytywnym wpływie zrównoważonego rozwoju na wyniki biznesowe:

Najsilniejsze przekonanie

 1. Grecja
 2. Bliski Wschód

Najsłabsze przekonanie

 1. kraje nordyckie
 2. Bałkany

Regionalne różnice w podejściu do kwestii środowiskowych i społecznych:

Najwięcej uwagi

 1. Turcja
 2. Bliski Wschód
 3. Grecja

Najmniej uwagi

 1. kraje nordyckie
 2. kraje bałtyckie
 3. Belgia

Nie wszyscy uważają, że przedsiębiorstwa skupiają się na zrównoważonym rozwoju podczas podejmowania decyzji zakupowych: „Nie widzę w większych korporacjach żadnych działań skutkujących zwiększeniem priorytetu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Statystyki mogą być niesamowite, ale klienci nie kupują rozwiązania na tej podstawie”

Mark Moore
dyrektor zarządzający w iDoc Services, Wielka Brytania

78% osób uważa, że silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój wpływa na postrzeganie marki i wyniki firmy

 

Kraje, z których ankietowani uważają, że ekologiczne technologie powinny być wykorzystywane do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju ich firmy:

A horizontal bar chart showing Turcja at 73% and kraje nordyckie at 33%
Turcja73%
Bliski Wschód62%
Grecja63%
Włochy57%
Hiszpania55%
Niemcy43%
Francja48%
Wielka Brytania48%
Bałkany45%
Holandia35%
Europa Środkowo-Wschodnia45%
Belgia30%
kraje bałtyckie32%
kraje nordyckie33%

„Technologia sprawia, że komunikacja staje się bardziej dynamiczna, zapewnia bardziej wydajne narzędzia pracy i zmniejsza ilość odpadów, jednak musi być powiązana z kulturą korporacyjną i wartościami każdej firmy. To sposób, a nie cel. Dlatego jest ona przydatna tylko wtedy, gdy sprawia, że zespoły są bardziej zadowolone i zorientowane na cel oraz sprawniej działają”

Marisa Tendero
dyrektor generalny Noabrands, Hiszpania

65% ankietowanych uważa, że zrównoważony rozwój będzie jeszcze ważniejszy po pandemii COVID

4: Działania pracodawcy

Nowe sposoby pracy generują nowe wymagania dotyczące infrastruktury pracodawcy.

Wysiłek w celu przekształcania się w organizację opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju jest działaniem w kierunku zmiany kultury. Firmy mogą podejmować ekologiczne decyzje zakupowe, ale to tylko część rozwiązania, ponieważ działanie w sposób zrównoważony wymaga połączenia postępu technologicznego ze zmianą zachowań. Rola przywództwa i inspiracji ze strony macierzystej firmyma tu kluczowe znaczenie.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Harvard Business School przewiduje się, że około 16% pracowników będzie pracować zdalnie jeszcze długo po ustąpieniu zagrożenia ze strony pandemii. Przejście na mieszany model pracy oznacza, że przedsiębiorstwa muszą ponownie określić swoje potrzeby infrastrukturalne.

Osoby decyzyjne z całej firmy muszą ze sobą współpracować, aby zrozumieć rosnącą rolę kwestii środowiskowych i społecznych w dokonywaniu wyborów. W obliczu tak wielu zmian, które potencjalnie umożliwia technologia, nie dziwią wyniki badań, według których to właśnie osoby zarządzające infrastrukturą IT są jednymi z ich liderów.

 

Komentarz Epson:

Stoimy przed krótko- i długoterminowym wyzwaniem - tuż po zakończeniu pandemii firmy będą się zastanawiać, jak wyposażyć personel pracujący w modelu hybrydowym. W dłuższej perspektywie innowacje technologiczne wspomogą pracowników w trybie mieszanym, zarówno minimalizując wpływ na środowisko, jak i zwiększając wydajność w przyszłości.

Robert Reszkowski
Business Sales Manager w Epson Europe

79% decydentów w dziedzinie IT uważa, że rola kwestii środowiskowych i społecznych w biznesie jest coraz ważniejsza, a 75% wszystkich decydentów w firmie dostrzega wzrost w tym obszarze.

Regionalne różnice w znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla biznesu po pandemii COVID-19:

Najważniejszy

 1. Bliski Wschód
 2. Turcja
 3. Grecja

Najmniej ważny

 1. kraje bałtyckie
 2. kraje nordyckie

W stosunku do opinii pracowników, tylko 50% pracodawców przychyla się do opinii, że zielona technologia poprawi zrównoważony rozwój firmy.

41% kontra 83%

„Podczas pandemii firmy zmieniły swoje procesy pracy i większości pozostaną one takie same w przyszłości. Praca z domu zmienia obieg dokumentacji i komunikację, więc znalezienie najlepszej technologii stanowi zarówno szansę, jak i wyzwanie. Urządzenia muszą być kompaktowe, energooszczędne, niezawodne i zużywające mniej materiałów eksploatacyjnych, co pozwoli unikać serwisowania i generowania odpadów”

Cristian Chelu
CHR Electronics, Braszów, Rumunia.

Preferencje dotyczące pracy zdalnej

Najwyższy odsetek zwolenników pracy zdalnej jest wśród kadry z Holandii, Hiszpanii, Belgii i Niemczech.

Pracownicy na Bliskim Wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji są w tym zakresie najmniej przekonani.

 

Regiony i kraje, z których badani uważają, że ich pracodawca w pełni uwzględnił zrównoważony rozwój w zasadach dotyczących powrotu do pracy i ożywienia działalności:

A horizontal bar chart showing the Bliski Wschód at 40% and Bałkany at 14%
Bliski Wschód40%
Niemcy37%
Turcja34%
Włochy33%
Wielka Brytania29%
Francja29%
Holandia25%
Hiszpania21%
Belgia21%
kraje bałtyckie21%
Europa Środkowo-Wschodnia20%
Grecja17%
kraje nordyckie17%
Bałkany14%

Koronawirus spowodował że ponad 50% decydentów zwraca większą uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne.

Regionalne różnice w ustalaniu priorytetów w zakresie zrównoważonych celów:

Najwyższy priorytet

 1. Niemcy
 2. Włochy

Najniższy priorytet

 1. Bałkany
 2. kraje bałtyckie
 3. Grecja
 

5: Rola technologii

Przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju nie musi być uciążliwe.

Wiele firm zapytanych o zrównoważony rozwój odnosi się z rezerwą do radykalnych wdrożeń, takich jak na przykład panele słoneczne czy migracja na flotę samochodów elektrycznych. Takie zmiany są wydają się uciążliwe i kosztowne, Jednak w rzeczywistości istnieją prostsze modernizacje zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć duży wpływ na ekologiczny i finansowy sukces firmy.

Komentarz Epson:

Prosta zmiana drukarki laserowej na atramentową drukarkę biznesową Epson, niewymagającą użycia ciepła może co roku zaoszczędzać w europejskich firmach ilość energii potrzebną do zasilenia 800 000 samochodów elektrycznych przez 12 miesięcy, zmniejszyć koszty energii o 152 mln euro, a dodatkowo obniżyć emisję CO2 o 410 milionów kg, czyli ilość, do której pochłonięcia potrzebnych jest 19 mln drzew rocznie. Oprócz związanych z częstszą pracą z domu korzyści dla środowiska, takich jak skrócenie czasu dojazdu do pracy i zmniejszenie zapotrzebowania na energię, firmy mogą dokonywać innych ekologicznych wyborów, które zmniejszają ich ślad węglowy, jak i przekładają się na lepsze wyniki finansowe.

Robert Reszkowski
Business Sales Manager w Epson Europe
 

Można korzystać z materiałów z recyklingu lub o niskim wpływie na środowisko. Warto także wybierać trwałe, energooszczędne produkty cechujące się niskim lub zerowym generowaniem odpadów. Dobrym przykładem jest oświetlenie, które może stanowić 20–50% kosztów energii. Jedna z firm, wymieniając zwykłe żarówki na LED i instalując czujniki, zaoszczędziła rocznie 9400 funtów i zredukowała emisję CO2 o 36 ton rocznie.

Zachęcanie do działań proekologicznych, takich jak drukowanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, jest ważne, lecz równie istotne jest dobranie najlepszej technologii adekwatnie do potrzeb firmy. Drukarki odpowiadają za około 10% zużycia energii w firmie, dlatego wybranie urządzenia, które zapewnia jakość i niski wpływ na środowisko, ma kluczowe znaczenie.

„Musimy przyjrzeć się, w jaki sposób urządzenia elektryczne i elektroniczne wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, odejść od modelu „biorę - przetwarzam - wyrzucam” i przejść do takiego, w którym produkty są naprawiane i serwisowane, zapewniając korzystanie z nich tak długo, jak to możliwe i zapewnianie wyższego poziomu wydajności energetycznej”

Susanne Baker
zastępca dyrektora ds. klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju w Tech UK

79% liderów w dziedzinie IT dostrzega większą rolę kwestii środowiskowych i społecznych

Niepotwierdzone dane wynikające z naszych badań wskazują, że wielu pracowników nadal nie ma świadomości, w jaki sposób technologia może zmniejszyć ich wpływ na środowisko

„Administrujemy szkołami wieczorowymi, więc technologia ogranicza się u nas jedynie do komputerów do pracy. Nie możemy zbyt wiele zmienić”

Kraje nordyckie
pokolenie z wyżu demograficznego, marketing, edukacja

16% pracowników oczekuje w pracy bardziej inteligentnej i bezkontaktowej technologii i 21% osób oczekuje większej liczby urządzeń przeznaczonej dla mniejszej liczby użytkowników

 

Regiony i kraje, z których badani najczęściej deklarują zmiany w używaniu urządzeń po pandemii COVID:

A horizontal bar chart showing Turcja at 91% and kraje nordyckie at 30%
Bliski Wschód91%
Hiszpania84%
Turcja80%
Wielka Brytania76%
Włochy74%
Francja70%
Belgia69%
Grecja68%
Holandia66%
Niemcy62%
Europa Środkowo-Wschodnia49%
Bałkany42%
kraje nordyckie36%
kraje bałtyckie30%

Branże najbardziej otwarte na zmiany w używaniu urządzeń:

 1. IT i telekomunikacja
 2. usługi profesjonalne i biznesowe
 3. usługi budowlane i inżynieryjne

Najmniej gotowe do zmian:

 1. Opieka zdrowotna
 2. administracja państwowa i sektor publiczny
 3. handel i logistyka

Wydajność energetyczna, trwałość i minimalne ilości odpadów to najważniejsze oczekiwania pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej pożądane:

 1. Grecja
 2. Niemcy

Najmniej pożądane:

 1. Bałkany
 2. Belgia

„Ludzie mają wrażenie, że wpływ ekologicznej technologii jest niewielki, ale jeśli każdy z nas zrobiłby jakąś małą rzecz, ich efekt mógłby być olbrzymi”

Cristian Popa, Expert Copy Service, Rumunia

6: Powrót do miejsca pracy

Bezpieczeństwo, efektywność i zrównoważony rozwój mają duży wpływ na sukces przyszłego miejsca pracy.

Nie ulega wątpliwości, że zatrudnieni inaczej postrzegają charakter swojej pracy w okresie po pandemii COVID. Pracownicy, po dostrzeżeniu zmiany w zakresie możliwej poprawy jakości życia, ekologicznych zachowań oraz zwiększenia równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym, są zainteresowani podtrzymaniem tych osiągnięć i dalszym rozwojem w tym kierunku.

Mimo tego spośród wielu czynników, które pracodawcy uwzględnili w planach powrotu do miejsca pracy i ożywienia działalności, kwestie środowiskowe i społeczne nie znajdują się zbyt wysoko na liście priorytetów.

Pracownicy preferują pracę zdalną bardziej niż firmy, które ich zatrudniają, co może prowadzić do niezadowolenia, jeśli oczekiwania nie zostaną spełnione. Osoby, które mogą nadal pracować zdalnie, są także świadome potrzeb co do wykorzystywania w domu technologii pozyskanej w sposób odpowiedzialny. Wynika to także z tego, że pomimo ulg w opłacaniu podatków i innych inicjatyw ochronnych, pracownicy korzystają z własnych, domowych źródeł energii.

 

Komentarz Epson:

Osobiste bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów pracowników, dlatego będą oni poszukiwać bardziej inteligentnych schematów pracy i współdzielonej technologii, która umożliwia interakcje bezdotykowe, takie jak zdalne drukowanie, serwisowanie poza siedzibą firmy lub korzystanie z kart w celu uniknięcia fizycznego kontaktu z urządzeniami używanymi przez wiele osób.

Darren Phelps
VP of business sales at Epson Europe

Pracodawcy mają nieco większą pewność działania proekologicznego niż pracownicy:

25% pracowników uważa, że kwestie ochrony środowiska i społeczne są w 100% ujęte w planach powrotu do miejsca pracy. W przypadku pracodawców wynik ten wynosi29%

Pracownicy ponad dwa razy chętniej podejmują pracę zdalną niż ich pracodawcy: są to proporcje:

28% pracowników
versus
12% pracodawców

„Kryzys zdrowotny wywołany przez pandemię COVID przyspieszył istniejące tendencje w naszym społeczeństwie i ujawnił możliwość przejścia do bardziej produktywnego, bardziej integrującego i przyjaznego dla środowiska modelu gospodarczego i społecznego”

Albert Carné
dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Banc Sabadell, Hiszpania
 

58% Ponad połowa (58%) powracających do biur pracowników oczekuje, że nastąpi przegląd współdzielonych urządzeń

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Pracownicy zdalni chcą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju:

70%z nich uważa, że przynajmniej jedna z cech, takich jak trwałość, energooszczędność i mała liczba odpadów jest ważna w przypadku urządzeń do pracy z domu.

 

7: Różnice wynikające z dojrzałości pokoleniowej i biznesowej

W ciągu najbliższej dekady będą przeważały głosy młodszych pracowników i klientów.

Wiek ma bardzo duży wpływ na to, jak organizacja reaguje na konieczność działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale jak pokazały nasze badania, nie ogranicza się to tylko do długości życia respondentów. Osobą starsze z reguły charakteryzują się większym zamknięciem na problemy środowiskowe i społeczne, podczas gdy młodsi są na nie bardziej otwarci.

Komentarz Epson:

Osoby ze starszych pokoleń nie powinny być traktowane jako „nieekologiczne”. Pomimo różnego podejścia do kwestii środowiskowych i społecznych, zarówno starsi pracownicy, jak i firmy z dłuższą historią działania wysoko oceniały trwałość, efektywność energetyczną i redukcję odpadów.

Darren Phelps
VP of business sales at Epson Europe
 

„Coraz więcej osób urodzonych na przełomie tysiącleci staje się decydentami biznesowymi, którzy poważnie podchodzą do zrównoważonego rozwoju” Mark Williams, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie BlueLeaf, Wielka Brytania.

Zarówno organizacje dłużej działające na rynku (10 lat i więcej), jak i pracodawcy z pokolenia powojennego boomu demograficznego (54 lata i więcej) najrzadziej przywiązywały wagę do kwestii środowiskowych i społecznych, podczas gdy pokolenie Z (<22 lat) i millennialsi (22-37 lat) oraz startupy wyraźnie uznały te kwestie za najważniejsze. Jest to o tyle ważne, że wartości te znajdują odzwierciedlenie również u młodszych konsumentów.

„Coraz więcej naszych klientów, w szczególności młodych ludzi, ceni sobie to, że firmy mają cele wykraczające poza czysty zysk ekonomiczny” Elena Valderrábano, dyrektor ds. etycznego i zrównoważonego rozwoju w Telefónica, Hiszpania.

Osoby z pokolenia Z częściej twierdzą, że względy środowiskowe i społeczne będą miały większe znaczenie po zakończeniu pandemii COVID:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Pokolenie Z (poniżej 22 lat)76%
millenialsi (23-37)71%
pokolenie X (38-53)61%
pokolenie powojennego demograficznego (54+)55%

Wnioski

Pandemia koronawirusa przyspieszyła proces zmian w biznesie oraz zachowaniach i oczekiwaniach klientów. Podczas głównej fali epidemii organizacje w naturalny sposób skupiały się bardziej na ograniczeniu negatywnych skutków finansowych. Jednak w miarę jak kraje zaczęły wypatrywać powrotu do normalności, problemy środowiskowe i społeczne zaczęły mieć coraz większe znaczenie.

Nasze badania dowiodły, że pracownicy pochodzący z niemal każdego kraju objętego ankietą pragną, aby ich organizacje skupiały się na inicjatywach, które po powrocie do pracy przełożą się na ich osobisty dobrostan, stworzą struktury obejmujące nowe podejście do równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym oraz utrwalą, a nawet w dalszym ciągu będą zmieniać na lepsze pod tym względem środowisko pracy.

Ważne jest, aby liderzy biznesu i osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach postrzegali te zmiany jako szansę na poprawę oferty firmy i wizerunku marki, a przy tym na obniżenie kosztów, które przynosi korzyści finansowe, oraz na zmniejszenie skutków środowiskowych i społecznych. Zrównoważony rozwój jest dla firm zasobem o kluczowym znaczeniu - obecnie nadszedł czas, aby zacząć go wykorzystywać.

Zalecenia płynące ze badania: „Wskaźnik zrównoważonego środowiska pracy Epson — 2021"

 • Przyspieszaj przejście na inteligentną technologię, promuj naturalne zachowywanie odległości między ludźmi i wydajność.
 • Wykorzystuj technologię do zdalnej diagnostyki w celu zmniejszenia awarii sprzętu, przestojów, kosztów serwisu i konieczności osobistych spotkań.
 • Korzystaj z technologii ułatwiających współpracę, aby umożliwić zespołom zdalną interakcję bez duplikacji zasobów i wykorzystaj zwiększenie efektywności, jakie daje mieszany modelu pracy
 • Wybieraj technologie, które realizują podejście „pełnego koła” w zakresie zrównoważonego rozwoju, włączając w to jej produkcję, zużycie energii, solidność (tzn. trwałość) i generowaną minimalnej ilości odpadów.

Pobierz plik w formacie PDF

 

„W ogniu kryzysu musieliśmy zmienić nasze priorytety i skupić na stabilności społecznej i finansowej, ale w planie naszych działań znajduje się ekologiczny program ożywienia gospodarczego. Obecnie jest czas na jego realizację - sądzę, że litewska społeczność biznesowa jest bardziej świadoma, otwarta i podążająca za potrzebami społeczności, niż mogłoby się wydawać”.

Karolina Semionovaitė,
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Swedbank, Litwa

Skontaktuj się już dziś

Aby dowiedzieć się więcej o programie, wpisz poniżej swoje dane, w celu umożliwienia kontaktu przez przedstawiciela firmy Epson.

CZY MASZ JESZCZE JAKIEŚ INNE WYMAGANIA?
Pola oznaczone symbolem „*” są wymagane